Marketa HousteckaMarkéta HoušteckáV Čechách mají ženy v businessu menší vliv, než by si zasloužily, v manažerských pozicích tvoří výraznou menšinu. Ženský element v řízení tuzemských firem má však rostoucí tendenci. Markéta Houštecká chce stav změnit. Nejenže kormidluje nově vzniklou firmu INBRAIT, s.r.o., ale její tým v managementu tvoří převážně ženy. Podaří se jí zbořit mýtus, že v práci mohou být úspěšní jen muži, a to v odvětví informačních technologií, které byl dosud jejich doménou?

Čím vás přitáhly informační technologie?

Hledala jsem změnu v profesní kariéře. Po vysoké škole jsem nějakou dobu pracovala v oblasti logistiky, později jsem zjistila, že mě zajímají finance a oblast controllingu. Neváhala jsem ani tehdy, když jsem dostala nabídku přejít do marketingu. Žádného přechodu do jiné pracovní oblasti jsem nikdy nelitovala. Získala jsem mnoho pracovních zkušeností, které neustále uplatňuji ve svém profesním, ale i soukromém životě. Během mateřské dovolené jsem se věnovala obchodu. Světa IT jsem si do té doby příliš nevšímala, ale vnímala ho jako zajímavý. Postupně jsem se s ním seznamovala a pronikala do něj hlouběji. Začal mě bavit. Proto jsem přivítala pracovní nabídku společnosti ARBES, kde mi nabídli postavit úspěšný koncept dceřiné firmy, která by se zaměřila na bodyshopping, tedy poskytování lidské síly formou pronájmu firmám působící v IT oboru. Často jsem totiž slýchávala postřehy od svých blízkých: „Ty bys byla dobrá IT obchodnice.“ Tato myšlenka ve mně hlodala čím dál více, a když přišla nabídka vytvořit INBRAIT, vlastně jsem ani moc neváhala. Společnost jsem v loňském létě založila, a na podzim jí vdechla život. Stojím v jejím vedení, podílím se na obchodu, marketingu i sourcingu. Rolí zde zastávám několik, ale díky jejich rozmanitosti mě práce velmi baví.

Proč napadlo ARBES Technologies založit dceřinou společnost?

Založení dceřiné společnosti zaměřující se na poskytování kapacit IT profesionálů stávajícím i novým klientům ARBES Technologies je součástí schválené a systematicky naplňované dlouhodobé strategie mateřské společnosti. Podobně jako ostatní strategické projekty, které jsme ve skupině již realizovali nebo realizovat zamýšlíme. V posledních dvou letech navíc zaznamenáváme enormní poptávku po kvalitních, a především osvědčených IT profesionálech ze strany klientů. Velmi často jde o jejich vlastní a mnohdy krátkodobé projekty, v rámci kterých by využití interních produktově či kompetenčně orientovaných expertů nemuselo být zcela efektivní a pro klienta přínosné. A právě proto se založení takovéto dceřiné společnosti uvnitř skupiny ARBES Techno-lo­gies objevilo jako součást dlouhodobé strategie. Hlavním cílem INBRAIT je tedy
poskytování kvalitních a námi ověřených IT profesionálů klientům a pomáhat jim perfektně, včas a v plánovaném rozpočtu realizovat jejich vlastní IT aktivity. Zároveň se touto cestou celé skupině ARBES Group otevřely možnosti spolupráce také s novými zákazníky, a to napříč všemi segmenty. Jednoduše bych to shrnula tak, že se nám podařilo velmi elegantně propojit odlišný svět produktových a projektových IT profesionálů, což celá řada stávajících i nových klientů kvituje.

Jak INBRAIT funguje a co si klade za cíl?

Ke každému IT odborníkovi v našem týmu přistupujeme vždy individuálně a zajišťujeme mu širokou paletu služeb, které mu ušetří čas nebo usnadní život v tak hektickém světě, ve kterém se právě nacházíme. Díky tomu se nám s nimi daří budovat kvalitní a dlouhodobé obchodní vztahy. Sama si kladu za cíl propojit převážně mužský IT svět se svými zkušenostmi z oblasti obchodu a marketingu a vybudovat novou důvěryhodnou značku na IT trhu v oblasti bodyshoppingu založenou na dlouhodobém partnerství s vybranými
IT specialisty. Business INBRAITu stavím na stejných hodnotách jako mateřská společnost, tedy na kvalitě, férovosti, respektu a závazku. Kvalita pro mě znamená, že každý projekt je důležitý. Svou práci vždy odvádíme co nejlépe, a zároveň stále přemýšlíme nad jejím vylepšením. Klienti díky tomu ví, že výslednou práci nemusí důkladně kontrolovat. Domnívám se, že férové jednání a navazování přátelských vztahů vede ke vzájemné důvěře a odstranění různých nejasností. Jsme fér k sobě i klientům. Podle mého osobního pojetí se respektujeme navzájem, vytváříme tak příjemné pracovní klima, kde klient se stává partnerem na cestě k vyřešení konkrétních potřeb. Dodržujeme sliby, dohody i závazky. Jsme pro své klienty i IT odborníky dlouhodobým partnerem.

Je ženské složení týmu spolupracovníků záměrem? Co tím zakladatel sleduje?

Ano, společnost jsem postavila na ryze ženském elementu, přístupu a marketingu. Věřím, že ženy jsou více empatické s hlubokým smyslem pro zodpovědnost, často velmi správně předvídají vývoj různých situací, neprosazují svůj názor za každou cenu a vždy se snaží najít co nejpříznivější řešení a s každým se rozumně domluvit. Ráda bych zbořila mýtus, že v naší práci mohou být úspěšní jen muži. Ano, jsou dravější, většinou jdou do vyššího rizika a v některých případech mají snadnější pozici pro vyjednávání právě proto, že jsou muži. Když se ženám podaří obsadit vedoucí pozici, často musí přistupovat na mužská pravidla hry a přijímat jejich způsob chování, aby si získaly uznání, respekt a podporu kolegů. Ale inspirovala jsem se některými úspěšnými ženami a mám silnou motivaci každý den dokazovat, že i ženy mají své místo v klíčových pozicích. Na pracovní pozici
account managera dle mého názoru žena dokáže citlivým přístupem k požadavkům klienta správně vyhodnotit poptávku, pečlivě zpracovat zadání pro sourcing managera a následně nabídnout nejvhodnějšího kandidáta klientovi. Na tyto pozice jsme podle mého názoru vhodné, protože dokážeme při výběru kandidáta správně identifikovat potřeby
IT specialisty a vyhodnotit nejlepší shodu v požadavcích kandidáta a klienta. Tato vzájemná ženská souhra nám v práci následně přináší skvělé výsledky.

V čem se manažerské řízení ženského kolektivu liší od smíšeného nebo ryze mužského?

Nevidím zásadní rozdíl v řízení ženského, smíšeného nebo ryze mužského kolektivu. V INBRAITu panuje vždy dobrá nálada. Zakládáme si na dobrých vztazích nejen mezi námi a klientem, námi a našimi IT specialisty, ale především na pracovišti. Moc dobře totiž víme, že vzájemná důvěra a přátelské vztahy napomáhají navozovat příjemné pracovní prostředí. Uvolněná a přátelská atmosféra, moderní kanceláře, nadstandardní péče – to vše a mnohé další je u nás samozřejmostí.

Kdy přestáváte být topmanažerkou a stáváte se matkou a partnerkou?

Každý den po splnění pracovních úkolů jsem matkou i manželkou na plný úvazek. Snažím se, aby rodina nestrádala. Není vždy jednoduché skloubit práci a rodinu, ale zatím vše vychází dle mých představ bez větších komplikací. Silné zázemí v rodině mi umožňuje překonávat některá úskalí, která se občas objeví. S manželem jsme nedávno naprosto propadli golfu, kde si vždy nádherně pročistím hlavu od všech starostí. Nesmírně si užívám úspěchů dětí, ať už ve sportu, nebo v jiné oblasti. Vždy říkám, že ta honička stojí za to! Život je strašně krátký a je třeba si užívat každého okamžiku, který nám přináší. Snažím se tím řídit, jak jen to jde, a potom je můj život mnohem veselejší.

mnoho úspěchů popřál
Pavel Kačer