V. PalkovskáVěra Palkovská

O Třinci je stále slyšet. Získal ojedinělou image mezi našimi městy. Průmyslová velmoc severní Moravy si vybudovala vřelý vztah také s podnikateli a firmami, které zde působí. Na tom, co společně vytvářejí, staví budoucnost. Hovořila jsem o tom s primátorkou RNDr. Věrou Palkovskou:

Třinec je průmyslové místo, působí zde řada firem. Jak s nimi vychází?

Velmi si vážím toho, že například mezi městem a Třineckými železárnami úspěšně funguje dlouhodobě vzájemná spolupráce, díky níž se daří realizovat řadu projektů, ať už v oblasti životního prostředí, sportu, kultury, ale i v oblasti vzdělávání a v oblasti sociální. Třinec je vícenásobným nositelem titulu Město pro byznys v Moravskoslezském kraji, vítězný byl i v kategorii s názvem Investičně atraktivní region, kterou vyhlásila agentura CzechInvest. Je vidět, že nejde jen o chvilkovou záležitost, ale o výsledek dlouhodobé práce, který vyžaduje splnění tří podmínek, jimiž jsou kontinuita a stabilita radnice, dlouhodobá spolupráce s Třineckými železárnami a dalšími podnikatelskými subjekty a nezbytná odvaha pustit se do nových věcí spojená s odpovědností.

Co město pro podporu podnikání a spokojenost podnikatelů dělá?

Spolupráce a komunikace s místními firmami funguje už od doby, co jsme společně připravovali strategický plán města, kdy jsme přizvali představitele větších i menších institucí a firem ke kulatému stolu. To, jak město vypadá, záleží na lidech a také na firmách, které v něm působí. Se zástupci podnikatelské sféry se setkáváme pravidelně na jednáních Strategického výboru Zastupitelstva města Třince. Jsem čestnou členkou představenstva Oblastní hospodářské komory se sídlem v Třinci, takže i zde na setkáních s představiteli zdejších firem konzultujeme vize a budoucí projekty a hledáme cesty, jak si vzájemně pomoci. Pokud se na nás podnikatelé obrátí, snažíme se jim v rámci možností vyjít vstříc a pomoci jim alespoň poskytnutím potřebných informací.

letecké fotoA jaký vztah mají průmyslníci ke svému městu?

Město a Třinecké železárny jsou spojeny takřka pupeční šňůrou, huť je největším zaměstnavatelem v celém regionu a mezi městem a železárnami úspěšně funguje už mnoho let vzájemná součinnost, která vychází ze samotné historie. Je tedy logické, že věci řešíme společně. Díky tomu se daří realizovat řadu projektů, které zvyšují kvalitu života v našem městě. Společně se nám například povedlo vybudovat průmyslovou zónu na Balinách, částečně odklonit těžkou automobilovou dopravu mimo centrum města, společně jsme pomáhali i při přípravě obchvatu Třince, huť se významně podílí na podpoře sportu, kultury i sociálních projektů, jak jsem již naznačila. Díky vzájemné spolupráci jsme zrekonstruovali kulturní dům Trisia, autobusové stanoviště atd. Velmi si partnerství s železárnami vážíme, protože taková úzká spolupráce nebývá v jiných městech obvyklá.

Pustili jste se do budování smart city. Co všechno se již podařilo a jaká je vize?

Pro Třinec je charakteristická snaha pouštět se do odvážných věcí a ve městě se v posledních letech uskutečnilo několik velkých investic přesahujících svým významem hranice města, jako je obchvat Třince, moderní Integrované výjezdové centrum, železniční zastávka v centru města, včetně podjezdu Via Lyžbice, projekt Revitalizace Povodí Olše, rekonstrukce knihovny na kvalitní informačně vzdělávací centrum či modernizace sportovně relaxačního komplexu STaRS. Třinec se vydal cestou chytrého města v roce 2016, kdy přistoupil k dohodě o rozvoji konceptu chytrého města a chytrého regionu v Moravskoslezském kraji a podepsal partnerství s krajem, statutárním městem
Ostrava, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí ČR. Do tohoto konceptu zapadá mimo jiné i čistá doprava, čisté životní prostředí, chytrá správa města a využívání moderních technologií.

Úspěch zaznamenaly aktivity týkající se dopravy...

O odvaze a chuti pouštět se do věcí s předstihem a témat svědčí mimo jiné zavedení flotily deseti elektrobusů do třinecké městské hromadné dopravy a pořízení dobíjecích stanic pro elektrobusy, elektromobily i elektrokola. V duchu čisté mobility podporuje Třinec také cyklodopravu jako jednu z cest, jak pomoci životnímu prostředí. Cyklisté mají k dispozici vyhrazené jízdní pruhy, speciální bezpečnostní stojany na kola, veřejné pumpy, servisní stojany a další opatření usnadňující pohyb na kole. Od roku 2017 mají cyklisté v Třinci možnost bezpečně uschovat kolo i s příslušenstvím do inovativního parkovacího domu pro kola u vlakové zastávky Třinec. V současné době vzniká po obou stranách silnice ve směru na Český Těšín nová cyklostezka, díky níž se dostanou lidé na kole do místní části Konská a na průmyslovou zónu Baliny mnohem bezpečněji. Na novinku se mohou těšit i cyklisté, kteří se vydají na Javorový vrch na elektrokole. V cíli je čeká nová nabíjecí stanice a servisní stojan s pumpičkou.

Ale to zdaleka není vše, viďte?

Stali jsme se také průkopníkem v digitalizaci stavebnictví, která si postupně buduje místo v legislativě České republiky. Třinec jako jedno z prvních odvážných měst zavedlo a využívá v případě výstavby nového sportovního centra metodu BIM (Building Information Modeling), která umožňuje mít v digitální podobě přesné informace o stavbě nejen ve fázi její realizace, ale i v průběhu jejího provozování. Metoda BIM má přinést efektivnější práci projektových týmů, maximalizaci užitné hodnoty realizovaných staveb a v neposlední řadě i efektivnější správu majetku města. Rozhodovat a jednat chytře a zároveň s plnou odpovědností je dlouhodobý a nikdy nekončící proces. Abychom mohli jít cestou chytrého města, je třeba splňovat nám. TGMtři základní podmínky, kterými jsou stabilita a kontinuita ve městě, spolupráce a partnerství na všech úrovních a nezbytná chuť pustit se do velkých věcí. Koncept chytrého města není jen o městě samotném, ale také o firmách a organizacích, které zde působí, a především se dotýká samotných obyvatel města.

Kdo se do řešení smart může zapojit? Mohou třeba i studenti svými nápady a názory?

Koncept chytrého města není jen o městě samotném, ale také o firmách a organizacích, které zde působí. Náš region potřebuje technicky vzdělané mladé lidi, proto podporujeme technické vzdělání už na základních a středních školách a hledáme způsoby, jak děti motivovat a vést k technickým oborům.
Město provozuje 14 základních a 26 mateřských škol. Často na pravidelná setkání s řediteli zveme i představitele Třineckých železáren a hledáme způsoby, jak děti motivovat a vést k technickým oborům. Zajímavé aktivity středních a základních škol podporujeme prostřednictvím dotací. Třinec podepsal s úřadem práce deklaraci o spolupráci zaměřenou především na žáky povinné školní docházky, kteří se rozhodují, kam dál po základní škole. Prostřednictvím různých aktivit chceme vyvíjet úsilí k tomu, aby se žáci společně s rodiči zodpovědně a informovaně rozhodli o svých dalších krocích v životě a byli připraveni prostřednictvím vhodně zvolené vzdělávací dráhy na zapojení do pracovního prostředí a do života města. Navázali jsme spolupráci s VŠB-TU, zapojujeme žáky a studenty do městských akcí, jako byl například Den elektromobility, spolupracujeme s Gymnáziem Třinec a členy jeho studentského parlamentu, diskutujeme s mladými lidmi o jejich představách a nápadech a snažíme se v rámci možností reagovat na jejich potřeby.
Naším cílem je, aby bylo naše město atraktivní pro všechny generace, a zvláště i pro mladé lidi, kteří by tak měli motivaci vrátit se po studiích nebo pracovních zkušenostech v jiných krajích zpět do Třince, usadit se zde a jednou převzít štafetu v rozvoji našeho města.

Fandíte vy osobně těm, kteří se rozhodli více riskovat, nést za sebe větší zodpovědnost, seberealizovat se prostřednictvím vlastní firmy?

Fandíme všem skvělým nápadům, které posunou kvalitu života v Třinci kupředu.

zeleňZakládají si své firmy v Třinci i mladí lidé, kteří opustí půdu střední a vysoké školy? Čím je může město motivovat?

V Třinci funguje podnikatelský inkubátor – STEEL IT. Ten pomáhá udržet v regionu zejména mladé, talentované lidi, kteří zvažují, zda tady zůstat a začít podnikat. Vidíme v mladých lidech velký potenciál, proto podnikatelský inkubátor podporujeme od jeho vzniku každoročně finanční dotací. Ve STEEL IT probíhají pravidelně Třinecké inspirativní snídaně, kterých se také zúčastňuji a které považuji za velmi užitečné. Jde o platformu pro setkávání inspirativních osobností našeho regionu a začínajících podnikatelů, v rámci níž se bavíme s mladými lidmi právě o jejich zajímavých nápadech a podnětech.

otázky připravila Eva Brixi