Petra Drahonovska kopie copy copyPetra DrahoňovskáMateřství je pro většinu pracujících žen zlomové. Doba, kdy měly své zaměstnání jisté i po dvou třech letech na mateřské „dovolené“, je pryč. Mnoho firem není ochotno na ženu tak dlouho čekat, a rychlost, kterou se trh vyvíjí, to ani neumožňuje. Ženy pečující o dítě se tak nemají kam vracet, nebo je jejich bývalá práce málo flexibilní a nejde ji sladit s péčí o rodinu. I proto mnoho žen v této fázi zkouší nastartovat vlastní podnikání, nezřídka ve zcela jiném oboru. Co je dobré vědět, aby první business pokusy neskončily krachem? Odpovídá kariérní poradkyně Petra Drahoňovská:

Co byste poradila ženám na mateřské, které zvažují své další pracovní možnosti, jak a čím začít?

Doporučuji si nejprve poskládat, ideálně si to vizualizovat na papíře nebo online, stávající životní a pracovní hodnoty (co nyní opravdu chci, co je pro mě nyní v životě klíčové), dále jaké jsou moje aktuální kompetence (nejen to, co jsem se naučila a umím z předchozích prací, ale i to, co jsem se naučila na mateřské/rodičovské či během studia nebo dobrovolnických pracích a na vlastních mini projektech). Po fázi zmapování stávajícího vlastního potenciálu bych poradila podívat se na vizi: co od budoucí práce, ať bude jakákoliv, očekávám nejen finančně, ale i z pohledu náročností, časového vytížení, obsahu.

Myšlenky se vždy spíš utřídí, když si o nich s někým promluvíme...

Ano, doporučila bych se potkat s několika maminkami, které během nebo po rodičovské podnikat začaly. Nejen s těmi, kterým se podnikání podařilo úspěšně rozjet, ale také s těmi, které nakonec své podnikatelské ambice nedotáhly. Opět bych si sepsala pro a proti nahlédnuto z více stran – konkrétně očima těch, které to již zkusily. A poté bych si to doplnila pro a proti z mého vlastního pohledu. Do této malé „swot analýzy“ je důležité zahrnout jak faktory „tvrdší“, tedy tržní potenciál produktu/služby, kterou chci prodávat, business plán..., ale i faktory „měkčí. Mám na mysli zhodnocení, zda jsem osobně typ pro podnikání, zda jsem schopna unést riziko, nejistotu a být profík nejen v daném oboru, kde chci podnikat, ale také zvládnout administrativu, účetnictví, prodej, marketing...

Vyplatí se absolvovat nějaké kurzy „pro rodiče – začínající podnikatele“?

Na internetu lze nalézt tisíce nabídek kurzů v různých regionech. Výhodou je, že ještě do roku 2022 jich bude mnoho zdarma, protože jsou hrazeny z fondů EU. Absolvování alespoň jednoho z takových kurzů vám dá nejen základní know-how, ale také možnost sdílet stejnou cestu s dalšími rodiči ve stejné situaci, a často také možnost konzultovat zdarma se zkušenými lektory, mentory a kouči. Mnoho účastníků takových kurzů při detailním rozpracování business plánu končí kurz tím, že podnikat nezačnou. A znovu se vrátí k hledání práce jako zaměstnanec. Což určitě není selhání, ale prostě proces učení se praxí. A je lepší zjistit, že podnikání je pro vás slepá ulička po několikatýdenním kurzu než po měsících probděných nocí a zbytečně velkého finančního zářezu do vašeho rozpočtu.
Ucastnici 2r projektu Samsung Tvoje sance copyÚčastníci 2. ročníku projektu Samsung Tvoje šanceParalelně bych také doporučila absolvovat některé z kurzů, ať online, nebo osobně, prodeje a online marketingu, a toho, jak dobře postavit alespoň základní business plán. Během své praxe jsem viděla mnoho „srdcařských“ projektů, ale sebelepší myšlenka a nadšení se dnes bez dobře nastaveného prodeje a marketingu neobejde. I v případě nepodnikání se tyto dovednosti mohou hodit téměř na všech pracovních pozicích v klasickém zaměstnání.

S tím vším může pomoct také kariérový kouč nebo poradce?

Určitě, pokud mají tuto specializaci ve své nabídce. Doporučuji se ale kouknout, zda sami tito profíci podnikají, mají své vlastní firmy, co založili nebo podnikají na volné noze. Dávat rady ke startu mikro-podnikání z pohledu někoho na top manažerských korporátních pozicích může být samozřejmě v něčem užitečné, ale upřímně je to někdy i trochu zavádějící.

Jakým oborům se podle vás ženy po mateřské věnují nejčastěji?

Nejčastěji, logicky, jde o oblasti, které často souvisí právě s přeskládáním hodnot během mateřství. Ženy často startují své podnikání v oblasti zdravého životního stylu, např. jde o jídlo, cvičení, masáže, koučink a výchovu
dětí – dětské skupiny, alternativní školy, školky, knihy či hry pro děti.
Když se podívám zpětně na různé série kurzů pro ženy organizované neziskovou Spiralis, kde působím od roku 2009 jako kariérní kouč a lektor části těchto kurzů, nepamatuji si téměř žádnou ženu, která by pragmaticky vybrala oblast podnikání čistě s vidinou rychlého a velkého zisku. Hodnoty jako smysluplnost, udržitelnost jsou velmi často součástí vize hned od počátku.
Nicméně i určitý pragmatizmus tam také hraje roli. Protože další velkou skupinou jsou profese, které umožňují pracovat více flexibilně, tedy nejčastěji vše ze světa online. Mnoho adeptek si volí oblasti online marketingu, které mohou představovat dobrý mix technických dovedností i kreativity. Kupříkladu. Facebook skupina #HolkyzMarketingu už čítá přes 16k členů. Ale jde i o různé grafické práce jako tvorba webů, UX, klasická grafika či techničtější pozice v oblasti datové analytiky, programování. Příkladem může být neziskovka Czechitas, která pomáhá s rekvalifikacemi směrem do IT. Populární začínají být také virtuální asistentky, projekťačky na virtuálních projektech a podobně.
Určitě najdeme i ženy, které pracují na sebe v jiných profesích například jako stavební projektantky, lektorky, obchodnice, pojišťovačky, fotografky či v jiných zajímavých profesích, nicméně část z nich už před mateřskou takto na volné noze pracovala.
Pokud se podíváme na nabídky rekvalifikací na úřadech práce, mnoho žen se také pouští do práce kosmetiček, kadeřnic, cukrářek, kuchařek, masérek... A nejde jen o ženy s nižším vzděláním, dnes je i mnoho žen, které se pouští i s vysokou školou do řemesla. Nicméně startovat s malými dětmi typ podnikání, na které je potřeba provozovna, není na začátku ta nejjednodušší varianta.

Čemu se lze věnovat z domova, máte nějaká doporučení?

Určitě se lze věnovat většině prací online a některým tvořivým činnostem, viz nabídka módy či šperků „malých“ návrhářů. Je však dobré si uvědomit, jak funguje systém zakázek v dané oblasti. Flexibilita totiž neznamená jen práce z domova, ale také to, zda jsou některé práce, kde prostě termín nepočká.
Je fajn si promyslet, nejen podle věku dětí a časových možností, ale také podle vlastního naturelu, jak se vám dobře pracuje. Někomu sedí širší zadání se vzdálenějším termínem, například „za půl roku potřebujeme mít napsanou knihu nebo vypublikovaných x postů online každý týden, ale je jedno, kdy přesně na tom budete pracovat“. Nebo vám spíše sedí mikromanagement, jasněji ohraničené úkoly s kratšími termíny, kde ale víte přesně časové rozložení a nároky.
Také je dobré si rozmyslet, zda pro vás je práce z domova opravdu výhrou. Můžete se na práci doma, pokud nemáte hlídání, soustředit? A pokud ne, budete chtít a bude možné ji vykonávat po večerech? Pokud jsou součástí vaší práce
např. online cally, budete mít možnost se zavřít na chvíli někam vedle do ticha?
Ženám, které ovládají na pracovní úrovni cizí jazyky, bych doporučila rozhlížet se také za hranicemi českého rybníčku. Nejznámější portál, tzv. mikroservices Upwork, nabízí obrovské množství zakázek práce na dálku, a to po celém světě. Výhodou je jednak větší nabídka, ale třeba také to, že pokud mohu pracovat jen v noci a v ČR, je to problém, na druhé straně zeměkoule to však může být pro někoho výhodou.

A jaká další plus může vlastní podnikání ženám na a po mateřské přinést?

Výhodou práce na sebe nebo obecně vlastního podnikání je samozřejmě určitá hodnotová svoboda a flexibilita. Nicméně ta časová flexibilita je často jen iluzorní a závisí velmi na oblasti podnikání – někde se jede na krátké cykly, někde na sezonní delší cykly, a tomu se pak člověk samozřejmě, pokud chce prodávat, musí trochu přizpůsobit. Nicméně právo odmítnout klienta máme vždycky. Všechna naše rozhodnutí už budou vždy jen a jen na nás.
Velkou výhodou je také pocit seberealizace, pokud dělám v oblasti, která mi dává smysl, a využívám navíc k tomu naplno své nejlepší schopnosti a dovednosti.
Celkově vnímám, vedle možnosti vydělat si peníze, že jde hlavně o postoj a hodnoty. Pokud je pro vás v životě důležitá tato seberealizace a svoboda (svoboda se rozhodovat s kým a jak chci trávit svůj pracovní život), pak je to dobrý vnitřní motor, se kterým budete snáze překonávat i ty překážky, které v každém podnikání jsou.

Číhají na člověka nějaká další rizika?

Pokud se bude dařit, mohou si ženy pracující na sebe či ve své nové firmě vydělat lepší peníze než jako zaměstnanci. Je třeba počítat ale s tím, že výdělek 40 000 jako zaměstnanec nerovná se výdělku 40 000 jako podnikatel, který má velké množství nákladů, které ze zisku musí pokrýt, a pokud chce růst, bude muset do firmy investovat. Nejde jen o výše zmíněné účetnictví a marketing, ale i náklady na vlastní PC, internet, legální software, vzdělávání se v oboru, které je dnes nutností, a další. Také je nutné si uvědomit nejen náklady na sociální a zdravotní pojištění, ale také na pokrytí případné nemocenské, dovolené, a na čas, kdy zakázky nejsou.
Dále zda mám kompetence zvládnout základy účetnictví, zákonů kolem podnikání, marketingu a obchodu. Nebo zda mám finance na to, někoho si zaplatit a být schopna vyhodnotit, zda odvádí svoji práci profesionálně.
Také se chci vrátit zpět k začátku, tedy podívat se na to, zda mám naturel k podnikání. Zda umím nést rizika, rozhodovat se rychle a efektivně, když je potřeba, zda jsem flexibilní a umím zahodit i rozpracovanou věc, když nefunguje, zda umím pracovně působit opravdu sama. A také to, zda jsem „samořiditelná“ a mám dobrý time management.

Je zvládnutý time management skutečně tak zásadní?

Ten je důležitý nejen k tomu, aby zakázky běžely dobře, ale také jako určitá podmínka prevence syndromu vyhoření. Často nás totiž naše nadšení pro věc vtáhne natolik, že přestaneme vnímat hranice mezi prací a soukromím. Vlastním projektům jsme často ochotné věnovat více energie a času než v klasickém zaměstnání, ale bez vytyčených hranic a vymezeného času pro odpočinek a rodinu. Můžeme tak často sklouznout do horší situace, než pokud bychom pracovaly v klasickém zaměstnání a domů chodily s čistou hlavou.

Na co ještě před začátkem podnikání myslet?

Dále bych hodně zvažovala, zda jít do podnikání sama, či s někým. Jít do businessu s kamarády je jiná věc než s nimi nadšeně probírat nápady u kafe. A mít parťáka většinou neznamená polovinu práce, ale spíše dvojnásobek, protože musíte spolu ladit strategii, dělat společná rozhodnutí, kompromisem si být schopni rozdělit jak pracovní úkoly, tak i dělení zisku. A určitě řešit základní rozdělení s právníky od začátku.
Stoprocentně bych si také předem zjistila, zda zvolená oblast podnikání bude živnost volná téměř bez omezení, řemeslná, vázaná, či koncesovaná. Zda budu potřebovat určitý druh specifického vzdělání, určité certifikáty atp. Každá tato úroveň má svá pravidla a rozdílné podmínky dané většinou živnostenským zákonem. S tím poradí na každém úřadě, kde se živnost zřizuje, či na úřadu práce, který i v této oblasti poskytuje poradenství zdarma komukoliv.
ptal se Pavel Kačer

Projekt Samsung Tvoje šance
V rámci projektu Samsung Tvoje šance pomáhá Petra Drahoňovská, kariérový kouč a lektor na volné noze, v kariérním rozvoji znevýhodněným, zato nadaným středoškolákům z Česka a Slovenska. Cílem ročního programu je intenzivní edukace a mentoring účastníků, vytvoření vhodných podmínek pro osobnostní a profesní růst, a tím i poskytnutí šance na lepší životní start a budoucnost. Projekt je zaměřený na široké spektrum dětí, které postrádají vhodné zázemí ke studiu a sebevědomému dospívání (např. nefunkční rodinné zázemí, nemoc, závislosti či násilí v rodině, institucionální péče atd.). Hlavním kritériem při výběru účastníků je jejich motivace využít příležitosti a naplnit své ambice. První ročník projektu získal prestižní ocenění Gesto roku 2018 a změnil životy devíti studentům. V březnu 2019 odstartoval druhý ročník s 12 účastníky.
www.samsungtvojesance.cz