ILH 6800Podnikatelské projekty PhDr. Marie Jírů, která založila a vede Centrum andragogiky, s.r.o., v Hradci Králové, prosluly zajímavými počiny. Několikrát jsme o této osobnosti psali, určitě si vzpomenete. Zabývá se vzděláváním dospělých, promýšlí, jaké zorganizovat kurzy, rekvalifikační školení, jak nabídnout starší generaci co nejoptimálnější uplatnění na trhu práce. Aktivity Centra andragogiky jsou vynalézavé, jsou takříkajíc o něčem. Poslední v řadě je založení Dětského centra, vlastně takové zajímavé mateřské školičky, kde jsou mrňouskové vedeni k tomu, aby vnímali svět očima techniků a kreativců. Zeptala jsem se tedy:

Společnost Centrum andragogiky se zaměřuje na vzdělávání dospělých a témata máte stále velmi přitažlivá. Kde ta nová stále hledáte?

U svých zákazníků. Naše služby využívají klienti z výrobní i nevýrobní podnikatelské sféry, a také nepodnikatelské organizace z různých odvětví. Poskytujeme komplexní systematické vzdělávání, včetně zefektivňování činnosti firem a organizací. Tato naše komplexnost nám umožňuje vytvořit s klienty dlouhodobý vztah. Každá firma je jako živý organizmus, neustále se vyvíjí. Z toho plynou různé potřeby, různá témata na vzdělávání. Samozřejmě také sledujeme trendy v oblasti vzdělávání dospělých.

9 kkJaké profesní zkušenosti může například generace 50+ té mladší nabídnout? Co na podnikajících či zaměstnaných seniorech oceňujete?

I když stárneme všichni, současným trendem je mládí a dynamika. Přitom během několika let budou starší lidi v populaci ve většině. Z toho důvodu je perspektivní se nyní zabývat vytvořením nových systémů práce, vytvářením pracovních míst, vhodných pro starší jedince. Je třeba více uplatňovat a dbát na
tzv. age management, který umožní naplno využít potenciál zaměstnance i skrze jeho věk.

Když se zamyslíme, kdo jsou dnešní padesátníci, můžeme potvrdit, že jejich dětství a dospívání bylo formováno totalitním režimem, dospělost již budováním kapitalizmu a demokracie. Lidé nad padesát let mají plno zážitků a zkušeností z různých zaměstnání a povolání. Zaměstnavatelům a svým mladším kolegům mohou nabídnout osobní zralost, nadhled, loajalitu, empatii, trpělivost, rozvahu a aktivní přístup k životu. Zároveň tito lidé mají potřebu předávat své znalosti a zkušenosti dál, tvořit něco hodnotného a užitečného pro společnost. Mnoho současných padesátníků pracuje dále na své kvalifikaci, pečuje o své duševní a tělesné zdraví, sportuje, zajímá se o nové trendy a využívá běžně informační technologie.
Závaznost celé problematiky zaměstnávání starší generace si plně uvědomujeme. Aktivně vedeme osvětu za celoživotní vzdělávání, které je částečným řešením stávající situace na trhu.
Ráda bych se zmínila o dvou našich aktuálních projektech: Jeden se jmenuje Šance na restart a je určen pro OZP 50+. Tento projekt je pro nezaměstnané či neaktivní osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, ve věku 50–64 let. Druhým projektem je rekvalifikační kurz nazvaný Strážný pro nezaměstnané ve věku 55–64 let.

Vaše podnikatelské aktivity se ale rozrůstají. Koncem loňského roku jste otevřela malou mateřskou školku – Dětské centrum. Proč jste se rozhodla jít i tímto směrem?

Projekt Dětské centrum bylo logické vyústění naší činnosti. Jak jsem již zmínila, naše služby jsou komplexní. Vybudovat tento projekt byl tedy posledním dílkem mozaiky. Naše Dětské centrum je alternativní službou péče o děti předškolního a školního věku. V rámci Dětské skupiny Cihlička (www.cihlicka.org) se staráme o předškoláky od dvou let do zahájení povinného předškolního vzdělávání. A pro školáky na prvním stupni ZŠ jsou připravené odpolední aktivity v Dětském klubu Cihlička. Cílem projektu Dětské centrum bylo a je zajistit pro rodiče kvalitní péči o dítě, a tím usnadnit, především maminkám na mateřské, návrat do pracovního života. Tím pomáháme také řešit nedostačující kapacity předškolních a školních zařízení v naší oblasti. Na druhé straně, když si dovolím trochu odlehčit, vychováváme si své budoucí klienty...

49 kkJste matka, k dětem tedy máte blízko. Pro jaké předškoláky je vaše zařízení vhodné a co všechno se tam mohou naučit?

Školka je technicky zaměřená. Pro děti je zajištěn denní program zohledňující rozvoj dítěte po stránkách fyzických i duševních. Naším cílem je, aby děti do naší dětské skupiny docházely s radostí a chutí objevovat. Nabízíme individuální přístup, výchovnou péči zaměřenou na sžití s kolektivem formou her a řízených činností. Máme vlastní bezpečné dětské hřiště, které umožňuje každodenní pobyt dětí venku. Děti mají k dispozici také ručně vyráběné dřevěné hračky pro trénink uchopování předmětů a zlepšení motoriky. Věnují se jim zkušené, odborně a pedagogicky vzdělané vychovatelky.

Nač jste kladla při promýšlení konceptu největší důraz?

Celý koncept vychází z mé životní filozofie: pomáhat. A podporovat začleňování znevýhodněných osob, v tomto případě rodičů s malými dětmi, na pracovním trhu. Rodičům nabízíme různé vzdělávací programy, poradenské a konzultační služby, rozvíjíme jejich profesní kvalifikace. Aby mohli pracovat na svém rozvoji, na lepším uplatnění na trhu práce, jejich děti profesionálně pohlídáme v našem Dětském centru. Jak jednou uvedl Nelson Mandela: „Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Myslíte si, že například technické vzdělávání dětí už od mateřské školy má svůj význam? Může v nich vzbudit lásku k oborům, které jsou dnes perspektivní a profesionálové v nich nedostatkoví? Může právě ono odkrýt potenciál, který bude takříkajíc dělat zázraky?

Ano, má, a velký! Jako společnost se potýkáme s nedostatkem technicky vzdělaných mladých lidí. Sice počet vysokoškoláků roste, ale především v humanitních a ekonomických oborech. Ukazuje se, že matematika, chemie a fyzika zajímá stále méně žáků. Přitom mladí technicky vzdělaní lidé jsou ve firmách velmi žádáni. Z toho důvodu chceme podpořit celkovou technickou a vědeckou gramotnost, tedy schopnost všech žáků přijímat s porozuměním základní poznatky vědy a techniky a uvědomovat si, jak ovlivňují život každého z nás. Jako jediní v Hradci Králové jsme součástí projektu Technické školky podporujícího zájem o techniku, kreativitu a manuální zručnost dětí předškolního i školního věku. Tento projekt vznikl z iniciativy členů České manažerské asociace pro podporu technické kreativity dětí. Naším cílem je hravou formou přiměřenou věkovým možnostem dětí podporovat a rozvíjet jejich technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti. Nezapomeňme, že tvořit rukama je přirozená součást života. Rozvíjí se nejen manuální schopnosti, ale také slovní zásoba a kreativní přístup k řešení úkolů. Dnes se setkáváme s tím, že děti běžně vyrůstají u počítače. Ovšem je jednoduché se na děti zlobit, pokud není nabídnut alternativní program.

ptala se Eva Brixi