Ing. Olga JancurováIng. Olga JancurováNeumím si představit sebe samu v roli finančního poradce, který naslouchá protistraně a připravuje podmínky úvěrování. Přísná a nekompromisní mluva oboru financí a práva by mne přivedla na pokraj zhroucení, brzy by zkolaboval i můj zaměstnavatel. Úvěr bych dala asi každému, protože náklonnost všem zběsilým nápadům je pro mne prvořadá. Fandím všem, kteří se vydávají na cestu dobrodružného vynalézání nových strojů, přípravě převratných technologií, a ze starých principů světadění a filozofického zákona o zachování hmoty modelují zcela jinou budoucnost, postavenou na první pohled úplně na hlavu. 

Držím palce všem odvážlivcům, kteří se rozhodnou vzkřísit výrobu potřebných surovin, součástek či potravin, která časem upadla v zapomnění, nemilost či nedostatkem investic zhynula ze dne na den. Skláním se před těmi, kteří začínají dnes, kdy je vše známo, vynalezeno a produkuje se v takřka neřízeném množství, od nuly a s úvěrem. V podnikání, ač je zastřešeno sebejistějšími formulemi od personální až po mzdovou strategii či etický kodex, od podepsaných kontraktů na mnoho let dopředu, nikdy nevíte. Business je nádherné riziko, které se sice dá měřit a popsat s pomocí umělé inteligence i zdravého selského rozumu, ale stejně... Je to výslednice stále s mnoha neznámými.

I proto si na druhé straně vážím těch finančních institucí, které dokáží firmám nabídnout takové půjčování peněz, které je pro obě strany optimální a rizika umí dobře eliminovat. Taková skoro až synergie není totiž jen o číslech či zkušenostech, jak dokládají následující řádky. Do roviny úspěchu vás zavede Ing. Olga Jancurová, obchodní ředitelka pro klíčové partnery v Artese, spořitelním družstvu:

Jak vnímáte závěr roku 2018? Půjčují si firmy více než loni, předloni? A větší nebo menší částky?

Jako každý rok, i letos platí, že si v posledním čtvrtletí roku půjčují firmy u našeho družstva mnohem více, než je tomu v jiném období. Oproti loňskému roku mají však družstevní záložny zákonem omezenou výši poskytovaných úvěrů pouze na 30 milionů jedné ekonomicky spjaté skupině. I přes toto velmi limitující omezení se nám ale v tomto období daří plnit naše plány. Výše úvěru se nejčastěji pohybuje v rozmezí 15–30 milionů korun.

enn1Proč přicházejí právě do Artesy?

Ke každému klientovi přistupujeme indivi­duálně a jsme schopni připravit financování rychle, a přitom na míru. Umíme být klientům blíž a dokážeme vyhovět komplikovaným požadavkům náročných klientů. Po předchozích zkušenostech se k Artese mnoho klientů vrací nebo nám naši stávající klienti doporučují své známé nebo obchodní partnery. A my z toho máme opravdovou radost.

A podle čeho se rozhodujete, zda úvěr daný subjekt dostane?

Při rozhodnutí, zda bude žadateli financování poskytnuto, postupuje družstvo obezřetně. V rámci posouzení rizik rozhoduje především bonita klienta, tj. schopnost žadatele splatit úvěr ze své činnosti. Posuzujeme dostatečnost zdrojů pro splácení úvěru a jejich udržitelnost do budoucna. Vyhodnocujeme mimo jiné i účel financování, reálnost a realizovatelnost záměru žadatele. Vzhledem k tomu, že požadujeme zajištění úvěrů, rozhodujícím kritériem je i kvalita a dostatečnost tohoto zajištění.

Jak se vám spolupracuje s rodinnými firmami a mikrofirmami? Jsou zárukou určitého morálního kreditu, nositeli dobrého jména, názoru, odpovědnosti?

S rodinnými firmami se nám spolupracuje skutečně výborně. Máte pravdu, majitelé těchto firem si váží svého jména a mají za svoji firmu i velkou zodpovědnost.

Dalo by se spočítat, kolika zajímavým podnikatelským nápadům a projektům jste pomohli na svět?

To se dá spočítat poměrně těžko, ale byla zajímavých projektů celá řada. Jsme například pyšní na to, že jsme stáli u obnovení značky JELEN, která je dnes, díky kolekci ekologických pracích prostředků, známá v mnoha tuzemských domácnostech. Mnoha našim klientům jsme také pomohli s realizací jejich developerských projektů, a tak si dovolím říci, že i s naší pomocí má nyní řada rodin nový, krásný domov.

Když klient příkladně splácí, má při druhé žádosti o úvěr nějaké výhody?

Při posuzování bonity žadatele se zohledňuje i jeho platební morálka. Určitě je velkou výhodou, když klienta již známe, známe jeho podnikatelskou historii a jeho schopnost dostát svým závazkům. Nicméně i v tomto případě musíme posuzovat realizovatelnost jeho záměru a vyhodnotit jeho schopnost úvěr splatit. Vyhodnocení podmínek úvěru je však mnohem rychlejší, obě strany již ví, co je očekáváno.

Nač se noví zájemci o úvěrování ptají především?

Ve většině případů je zajímá zejména rychlost schvalovacího procesu, tedy kdy budou mít k dispozici finanční prostředky, které pro svůj záměr potřebují. Zajímá je samozřejmě i cena úvěru, podmínky předčasného splacení a co musejí pro schválení úvěru předložit.

Věci vidíte z odborného i manažerského pohledu, musíte být přísná a nekompromisní. Můžete alespoň někdy zapojit emoce nebo intuici při jednání s klientem?

Určitě ano! Emoce jsou přeci neoddělitelnou součástí všech jednání a hrají velice důležitou roli. A samozřejmě musí převažovat ty pozitivní. Dobrá intuice by měla být povinnou „výbavou“ každého manažera i obchodníka.

Ostatně – patří tyto dva prvky do práce s financemi?

Dle mého názoru ano, stejně jako i do dalších oblastí našeho života. Jsme lidské bytosti, a ne roboti. Emoce jsou součástí každého jednání, je důležité naladit se „na stejnou
vlnu“ s klienty, bez emocí není možné dělat dobrý obchod.

O ženách podnikatelkách a manažerkách se říká, že jsou empatičtější než kolegové muži, a že i proto bývají lepšími obchodnicemi. Jaký na to máte názor?

Ano, schopnost empatie bývá ženám skutečně bližší, ale vůbec si netroufám říci, že jsou ženy lepšími obchodnicemi. Je to individuální. Ženy se ale hůře odmítají!

Je pro vás každá firma, každý úvěr i příběhem?

Ano, máte pravdu, každý jednotlivý úvěr se stává i příběhem, a naší snahou je, aby byl vždy příběhem se šťastným koncem.

ptala se Eva Brixi