stanleySystematickou péčí o potřebné, zejména o děti, proslula společnost ROSSMANN. Také do zlepšování životního prostředí vkládá nemalé úsilí a prostředky. Už bezmála čtvrt století. Je to pro něj čest i potěšení. Pomáhat tam, kde je potřeba. Na toto téma jsem hovořila s Mgr. Olgou Stanley, manažerkou komunikace:

Téma společenské odpovědnosti je vaše letitá srdeční záležitost. Jak celé společnosti ROSSMANN, tak i vaše osobní. Několikrát jste to i na našich stránkách zmiňovala. Myslíte si, že získává náklonnost stále větší skupiny české veřejnosti?

Jsem o tom přesvědčena. Většina z nás s tímto očekáváním přichází jak do zaměstnání, tak i k obchodníkům, u kterých realizuje své běžné nákupy. U zaměstnavatele předpokládáme, že mimo to, že se věnuje oboru podnikání, snaží se pomáhat a vracet zpět něco z utrženého zisku do komunity, kde je činný. Již to není jen pro vytváření dobrého jména firmy, kterou reprezentuje, ale i z toho důvodu, že je to součástí firemní strategie a jejího plánu. U obchodníka je to obdobné. Rozhodujeme se vždy nejen podle ceny, ale zajímá nás, kdo a kde se podílel na výrobě toho či onoho produktu. V případě, že část výtěžku je věnována na dobrou věc, je to pro mnoho zákazníků jasný důvod, proč se rozhodnout právě k takovému nákupu. U mě to tak funguje vždy, a domnívám se, že u mnoha našich zákaznic v prodejnách ROSSMANN to bude velmi podobné. A o to víc, když jde o pomoc dětem, na kterou se naše společnost zaměřuje nejvíce.

ROSSMANN podporuje potřebné, velkou pozornost věnuje nemocným dětem, matkám samoživitelkám. Je to stále váš hlavní směr?

Nás hlavní směr pomoci v rámci charitativní kampaně Dejme úsměv dětem, který se letos v září konal již podeváté ve spolupráci s Nadací Naše dítě, je pomoc ohroženým dětem. Děti za to, že neměly to štěstí, jako ostatní, nemůžou. Pomáháme tam, kde se u dětí projevila nemoc již od narození, někdy přišla během života, a také pomáháme dětem, které nevyrůstají v úplné rodině. Každoročně má kampaň jedno nosné téma, okolo kterého se točí celá pomoc a organizace, kam finanční prostředky směřují.

Loni to byla hlavně pomoc opuštěným dětem, letos to byly hendikepované děti. V uplynulých letech jsme se zaměřili na děti onkologicky
nemocné a autistické, na děti trpící různými onemocněními kůže, na ty, které utrpěly popáleniny, atd. Naše pomoc je buď směřována
na nákup zdravotnických přístrojů, které jsou umístěny ve velkých nemocnicích v celé České republice, nebo vycházíme vstříc organizacím, které dětem pomáhají jinak (např. zajišťují různé motivační ozdravné pobyty). Veškerými těmito aktivitami šíříme i osvětu na témata spojená s péčí o děti a zkvalitňování jejich života.

oc luka 2Také jste nadšenými zahradníky. Zajišťujete výsadbu stromů v okolí svých prodejen. Kde všude již rostou? Zasadila jste i vy sama nějaký?

Nadšenými zahradníky jsme, to ano. Ekologie je pro nás velmi důležitá. Proto jsme ve spolupráci se společností Henkel, divizí Beauty Care ČR a neziskovou organizací Sázíme stromy již potřetí uspořádali kampaň Vraťte stromům korunu. Cílem bylo opět v rámci běžné obchodní aktivity část prostředků věnovat na výsadbu zeleně v našem okolí. Letos se podařilo získat finanční prostředky na výsadbu 400 vzrostlých stromů a vysázet je v celkem 18 lokalitách v okolí našich prodejen. Sázela jsem i já s ostatními kolegy z naší centrály v Praze a zástupci společnosti Henkel a musím říct, že vidět za sebou vysazenou alej je nepopsatelné a doporučuji každému si to vyzkoušet.

Jakým směrem se budou vaše aktivity tohoto typu ubírat v příštím roce?

Příští rok se ponese v duchu oslav 25 let působení značky ROSSMANN na českém trhu. Naše aktivity z oblasti společenské odpovědnosti připravujeme, a myslím, že ke stávajícím ještě určitě něco přibyde, ale co to bude, zatím prozrazovat nechci.

Co budete nadělovat v rámci CSR o Vánocích?

Jako každý rok budeme Ježíškem pro děti z Klokánků a také ony si pro nás na oplátku připravily malou nadílku.

Ostatně prosinec je pro vás měsíc nejnáročnější, spousty vašeho zboží míří pod stromeček, přicházíte s novinkami, a zároveň už myslíte na jaro... Nač se můžeme v roli klasických zákazníků právě v této době těšit?

Ano, je to tak. Prosinec je pro nás všechny, kdo působí v oblasti maloobchodu, měsícem nejnáročnějším. Před Vánoci se naši zákazníci můžou zapojit do právě probíhající věrnostní kampaně Živlíci, která je na téma ekologie, a sbírat body na figurky, jakými jsou Kája Kořínek, Anetka Planetka a další. Již z názvů je patrné, že se vše točí kolem přírody a našeho vztahu k ní. Myslím, že jako nápad na dárek je to velmi dobré. Samozřejmě jsme připravili jako každý rok luxusní vánoční balíčky a další vánočně laděný sortiment plný inspirace. A jelikož jsme letos změnili i náš obchodní koncept, s nímž ladí i náš slogan: ROSSMANN. A život je krásnější, tak doufáme, že ten život našim zákazníkům před Vánoci skutečně krásnější uděláme. Vyberou si z našich nápadů, z nákupů v našich prodejnách budou mít radost a s chutí se k nám opět vrátí.

otázky připravila Eva Brixi