kupecTěžká fyzická práce postupně mizí z našich životů, jejichž styl se významně mění. Přesto jsou provozy, kde dobrou kondici získáte právě námahou. I to má něco do sebe v době, kdy se i mužům nápadně zmenšují ruce odvykající na pořádnou tělesnou zátěž. Firmou, pro niž to platí, je Abydos s. r.o. z Hazlova na Karlovarsku. Vede ji navzdory osudu křehká žena, Dr. Olga Kupec, také jedna z oceněných Manažerek roku. Úspěšně. Společnost získala na trhu velké renomé. Je spolehlivým partnerem sléváren, opracovává odlitky. Zejména pro zahraniční odběratele. Výzvou i samozřejmostí je pro ni společenská odpovědnost, principy udržitelnosti, ale také prozíravá personální linie nebo velkolepá podpora literatury. Jak to všechno spolu souvisí, vysvětlila právě Olga Kupec:

Firma Abydos má za sebou nejeden úspěch. Určitě proto, že pracuje s vizí, koncepčně a s velkou dávkou předvídatelnosti. V čem jste ve srovnání s uplynulými deseti lety nejvíce postoupili?

Hlavní postup vidím ve změně paradigmatu, optimalizace zisku sama o sobě již není tím hlavním a primárním cílem, do popředí se dostává udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost. Zásadně jsme změnili přístup k personální politice, která je pro nás klíčová, bez toho bychom neměli dostatečné kapacity pro své zakázky a místo růstu bychom čelili stagnaci.

Společenská odpovědnost a principy udržitelnosti jsou pro vás samozřejmosti, které nezužujete jen na charitu a pomoc potřebným, nýbrž je promítáte do hospodaření firmy, například v energetice. Jaké výsledky to již přineslo?

Jako podnikatelka si jsem vědoma svého určitého dílu společenské odpovědnosti, a proto se na udržitelnost a rozumné hospodaření opravdu hodně zaměřujeme. Kroky firmy se snažím promýšlet komplexně se všemi důsledky do budoucna.
Aktuálně jsme investovali do snížení energetické náročnosti výroby a uhlíkové stopy firmy. Investice ve výši 17 milionů korun (jedna třetina je financována z OP PIK) povede nejen k úspoře provozních nákladů, ale také ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců. Efektivní energetický management a odpovědnost k životnímu prostředí vidím pro firmu jako velkou příležitost a jsem přesvědčena, že se nám tato investice několikanásobně vrátí a projeví se i na konkurenceschopnosti firmy. Díky těmto opatřením ročně značně snížíme zatížení životního prostředí tuhými znečišťujícími látkami a CO2 snížíme o 207 tun. Ukončení projektu bylo plánováno na rok 2019,
díky dobře probíhajícím pracím se nám to povede o rok dřív, to je pro nás velký úspěch.

kupec1Naznačila jste, že se dlouhodobě velmi detailně zabýváte vyhledáváním vhodných zaměstnanců, propracovali jste personální strategii. Nyní zavádíte benefitní program Zdraví. Co si pod ním můžeme představit?

Abychom zůstali dlouhodobě konkurenceschopnou firmou, problematiku stávajících a budoucích zaměstnanců nemůžeme podcenit. Neustále proto hledáme řešení, jak být o něco lepší a tak trochu o krok napřed. Benefitní program Zdraví je projekt, ve kterém zohledňujeme pracovní podmínky svých zaměstnanců, ať už to jsou dělníci ve výrobě, nebo pracovníci na kancelářských pozicích. Na základě detailního průzkumu, který jsme na jaře v rámci firmy provedli, šijeme benefity zaměstnancům na míru. Ve většině případů je práce v Abydosu o velké fyzické námaze. Podle toho by měl vypadat i energetický příjem a stravovací návyky lidí. Také se potýkáme se zvyšujícím se průměrným věkem zaměstnanců a je v našem zájmu, aby zůstali zdraví a vitální. Vytvořili jsme proto program, ve kterém se zaměstnanci věnujeme od jeho samotného nástupu do firmy. Při jeho zaučení ho seznámíme s tím, jak správně v takovém prostředí pracovat, jak zvedat těžká břemena s co nejmenší námahou, jak se správně stravovat, aby měl dostatek energie pro práci v namáhavém prostředí. To stejné samozřejmě poskytujeme i stávajícím zaměstnancům. S nadsázkou říkáme, že díky práci v Abydosu můžete být stejně „namakaní“ jako z posilovny. A ještě k tomu dostanete dobře zaplaceno.
Odborným garantem a patronem programu Zdraví není nikdo jiný než skvělý Čestmír Šíma, známý český strongman a nejsilnější Čech. Sám naše zaměstnance učí, jak správně zvedat těžká břemena a vede semináře o zdravém životním stylu.
A protože víme, že náš zaměstnanec nežije jen prací, snažíme se v rámci programu myslet i na jeho volný čas a rodinu.

Řadu aktivit cílíte k dětským domovům, spolupráci v rámci regionu a podporujete rovněž festival Literární Františkovy Lázně. Proč jdete zrovna touto cestou?

S dětskými domovy spolupracujeme dlouhodobě a dává nám to velký smysl. Děti pravidelně bereme na výlety a i k nám do firmy. Snažíme se v nich vzbudit zájem o technické obory, ale také jim rozšířit obzory v dalších oblastech života. Nutno dodat, že i ony rozšiřují obzory nám! Náš region je naše bohatství a je jen na nás, lidech žijících v něm, jak o něj budeme pečovat. Věřím, že podpora a aktivity v bezprostředním okolí našeho působení mají větší dopad a efekt než např. CSR aktivity globálnějšího charakteru. Proto Abydos směřuje podporu především do aktivit lokálního charakteru. Náš region je specifický i tím, že je úzce navázán na Německo. Snažíme se pozitivně rozvíjet česko-německé vztahy, nejen proto, že většina našich zákazníků jsou německé firmy. A právě festival Literární Františkovy Lázně jsou skvělým prostředkem, jak tyto vztahy utužit a rozvinout.

IMG 5370S cimrmanologem, hercem a spisovatelem Miloněm ČepelkouJeště k literárnímu festivalu – na jaký program se letos v listopadu mohou hosté těšit a kdo bude účinkovat? Představí se Abydos nějakým speciálním vstupem?

Festival letos vychází na krásné datum. Bude se konat od 1. do 11. listopadu. Během těchto deseti dní se mohou fanoušci literatury a kultury, lázeňští hosté a široká veřejnost zúčastnit denně pestrého kulturního programu: ať už velkolepého zahájení, nebo slavnostního ukončení festivalu, autorských čtení, besed, nebo také speciálního programu pro děti. Hlavními hosty budou Hana Maciuchová, Jaroslav Rudiš, Jiří Slíva, Ivan Baborák, Dušan Spáčil a mnoho dalších. Naše firma bude jako hlavní sponzor hostit ve svých prostorách jeden celý festivalový večer, v rámci kterého proběhne vernisáž výstavy Škrábnuto do snu a také Literární kavárna s Rainerem Königem, německým autorem píšícím o Hazlově – obci, kde sídlí Abydos. V rámci programu uspořádá Abydos také již tradiční Běh s knihou, po kterém bude následovat beseda s Hanou Maciuchovou. Všichni jste srdečně zváni, kompletní program naleznete na www.literarnifrantiskovylazne.cz.

ptala se Eva Brixi