MHMP2 82Ing. Jana BerkováAť chceme, nebo ne, marketing zasahuje do našich profesních životů více než v dobách před pár desetiletími. A vchází i do našeho soukromí, ovlivňuje naše cítění, rozhodování, nákupní chování, názorové postoje. Soutěž Marketér roku, kterou každým rokem vyhlašuje Česká marketingová společnost a jejíž přední osobností je doc. Jitka Vysekalová, prezidentka této společnosti, špičková odbornice na marketing u nás, zviditelňuje marketingové počiny napříč obory, ve firmách a institucích. Oceňuje jednotlivce, kteří marketing posouvají zase o příčku výš, nápady, o nichž stojí za to přemýšlet.

V letošním ročníku, který vybíral vítěze za rok 2017, figurovalo jméno Zdeněk Pecháček, ředitel divadla Minor, p. o. Vyhodnocen byl za rozsáhlý program doprovodných aktivit posilujících vztah k cílové skupině. Dostal v rámci soutěže Mimořádnou cenu Magistrátu hlavního města Prahy, což je v tomto klání nová kategorie. Jak na soutěž Marketér roku nahlíží ředitelka odboru komunikace a marketingu Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Jana Berková?

MHMP2 27Marketér roku je soutěž, která má mezi odborníky tradici i váhu. Oceňuje zajímavé počiny, projekty, osobnosti. Co se vám na ní líbí?

Podobné soutěže a výzvy vítám jako motivátor pro všechny kolegyně a kolegy z oblasti marketingu, kteří svým dílem přispívají k úspěšnému vývoji společnosti. A co hodnotím velice pozitivně? Soutěž Mladý delfín pro vysokoškoláky studijních oborů zaměřených na marketing. Soutěž není o teorii, ale o skutečných přínosech konkrétních marketingových projektů.

Emoce hrají v oboru, o němž je řeč, podstatnou úlohu, dávají prostor kreativitě, nápadům, novinkám, neobvyklým řešením. Myslíte si, že právě proto chce „dělat“ marketing tolik mladých lidí?

Na to nedokáži odpovědět, motivace pracovat v oboru marketingu mohou být různé, od představy o rychlém kariérním růstu, tak o snaze něco změnit, zkultivovat, posunout. Těší mě, že je ale o marketingové obory zájem, protože každý marketér může díky svému snu/nápadu pozitivně zasáhnout do budoucnosti a inspirovat ostatní.

Proč se Magistrát hlavního města Prahy k Marketérovi přidal?

Jedním z důvodů je i vámi zmíněná tradice a prestiž této soutěže, která má jasně stanovená kritéria. A navíc jsme v letošním roce mohli díky naší spolupráci rozšířit soutěžní kategorie o speciální „pražskou cenu/kategorii“.

Jakou možnost pohledu právě na Magistrát či organizace, které řídí a spravuje, tato soutěž skýtá?

Právě počiny státní správy jsou často takovou „Popelkou“ v konkurenci komerčních subjektů. Sféru státní správy sice nelze z logiky věci úplně podrobit tržním principům, navíc jsou často přínosy různých marketingových počinů ve státní správě nehmatatelné a neměřitelné, s dlouhodobým efektem, což může být do určité míry i demotivující. Proto je dobře, že i v případě podobných soutěží se myslí na státní správu, a dává se tak příležitost ocenit aktivitu institucí a úřadů.

Za rok 2017 jste udělili mimořádnou cenu Zdeňku Pecháčkovi, řediteli divadla Minor. Proč právě jemu?

Pozitivní hodnocení poroty získaly především doprovodné aktivity divadla s důrazem na všechny věkové kategorie dětí. Minor nadále rozvíjí svou ideu proměnit divadlo Minor v kulturní centrum pro celou rodinu. Vlastní divadelní aktivity se těší nebývalému zájmu (výsledkem je 100% zaplněnost obou sálů divadla). Velice pozitivně hodnotím, že se divadlo soustřeďuje na rozšíření nabídky dalších programů jak v budově divadla, tak mimo ni – a daří se mu to.

Hodláte v příštím, již 14. ročníku Marketéra roku pokračovat?

Ano, již se těšíme na další nové projekty.

Jakou zpětnou vazbu vám to dalo? A z jakých oblastí činnosti byste rádi příštího vítěze vybírali?

Určitě se budeme snažit vytvořit z letos nové kategorie Cena Magistrátu hl. m. Prahy tradici, a to napříč různými oblastmi. Necháme se překvapit, jaké úspěšné počiny v rámci hlavního města Prahy nás při hodnocení čekají.

Vy sama jste ředitelkou komunikace a marketingu významného komplexu, Magistrátu, a již dávno je ta tam doba, kdy se pro takový subjekt „marketing nehodil“. Co je osou dnes?

Každé město či obec musí v dnešní době pracovat (více či méně) s marketingovými nástroji a reagovat na specifické požadavky všech participujících aktérů. Hlavní osou jsou pro nás tak všechny cílové skupiny města (tj. od samotných obyvatel, návštěvníků, podnikatelskými subjekty konče).

Jak se vlastně rodí vaše marketingová vize a strategie?

Ta vychází jak ze Strategického plánu Prahy, tak vždy zohledňuje aktuální situaci.

Cílí více na spokojený život Pražanů, institucí a firem v hlavním městě, nebo i turistů?

Snahou je najít kompromis, aby byla Praha atraktivní jak pro své obyvatele, tak i pro turisty. Město je ale především o Pražanech, kteří ho společně formují, a právě proto musí vytvářet podmínky pro kvalitní život svých obyvatel i návštěvníků.

ptala se Eva Brixi