MG 6279Společnost, která firmy učí, jak proplouvat společenskou odpovědností s noblesou a pomáhat lidem, kteří to nejvíce potřebují. Tak by se dala uchopit mise A-B help s.r.o., která za dvanáct let dokázala, že společenské odpovědnosti se není třeba bát a že je víc než libozvučným pojmem. O tom, jak toto významné výročí ve firmě prožívají, se rozpovídali její majitelé a jednatelé Zuzana a Emmanuel Ngoka:

Letos slavíte významné jubileum. Pomáháte již 12 let. Kde se vzal podnět k tomu, co nyní děláte?

Jsme velmi šťastní, že slavíme už dvanáct let vzniku naší společnosti, která se od prvopočátku snaží propojovat neziskový a ziskový sektor díky naší reklamní kampani. Máme šanci tak podporovat znevýhodněné členy naší společnosti, jako jsou například děti z dětských domovů. Za tu dobu se mnohé změnilo, ale my si stále v našich životech uchováváme pocit pokory a jsme velmi vděční, že se již tolik firem zapojilo do našich projektů, věří v naši vizi a stojí při nás nadále.
cakeNa počátku jsme měli ideu, která je v jádru stále stejná. Zajistit v České republice každému dětskému či seniorskému domu nebo zařízením starajícím se o hendikepované minibus, aniž by do jeho pořízení museli investovat prostředky z vlastního, mnohdy už tak napjatého, rozpočtu. Rádi bychom tak usnadnili lidem, kteří zde žijí, dopravu do školy, k lékaři, za rekreací, rodinami i pro jiné účely. A přejeme si, aby pro ně přeprava byla bezpečná, dostupná a pohodlná. Bez dopravního prostředku tak obyčejné věci jako cesta za vzděláním či na lékařské vyšetření mohou být zcela mimo jejich možnosti. A v neposlední řadě si přejeme veřejnosti ukázat společensky odpovědné firmy, které nám s naší vizí pomáhají a bez jejichž zapojení bychom náš sen nemohli realizovat. Inspirují veřejnost. Proto jsme také vytvořili nový slogan, který to celé lépe vystihuje: Propagujeme, pomáháme, inspirujeme.

Je vize A-B help stále stejná, nebo se od roku 2006 proměnila?

Naše společnost během let prošla řadou změn. Není náhoda, že jste-li tak dlouho plně oddáni tomu, co mění životy ostatních lidí, stane se to součástí vašeho vlastního života, a zcela jistě to na vás zanechá otisk. Během uplynulých dvanácti let jsme se díky naší činnosti naučili neskutečné množství věcí – a to jak od lidí, kterým pomáháme, tak od těch, kteří nám pomáhají sponzorovat minibusy. Naslouchali jsme a díky tomu dnes lépe rozumíme tomu, jak zlepšit své služby tak, aby odpovídaly ještě více potřebám našich klientů na straně neziskové i ziskové. Jsme hrdí, že se nám za tu dobu podařilo předat 25 minibusů, na nichž se podílelo dohromady více než 1400 firem. Stále také pracujeme na nových způsobech, jak své sponzory z komerční oblasti zviditelnit jako inspirující příklady dobré praxe a jako ty, kteří mají potenciál motivovat další, aby se stali taktéž společensky odpovědnými – vlastní, svébytnou cestou.

IMG 6992Čeho si firmy na vzájemné spolupráci cení nejvíce?

Pro každý business je zabijákem číslo jedna absence PR a marketingové komunikace. Je třeba být vidět. Pokud lidé nemají tušení, kdo jste a co prodáváte, nebudou vás považovat za svého potenciálního obchodního partnera. Takže je pro podnikatelské aktivity a obchod opravdu nedocenitelné být vidět, a to zejména mezi dalšími společnostmi, jimž společenská odpovědnost není cizí. To je naše velká přidaná hodnota. Když spolupracujeme s dalšími společnostmi, je to výhodné pro obě strany, můžeme vzájemně profitovat z klientské základny a postavení na
trhu, můžeme si tak společně rozšiřovat obzory, což oběma stranám přináší nové možnosti. A v neposlední řadě je důležité uvědomit si, že taková spolupráce dává firmám možnost navzájem se učit a růst, spojit své síly a dosáhnout jinak velmi náročných cílů.

Kde všude vaše minibusy mohou lidé potkat?

Ještě jednou rádi zopakujeme, že jsme předali 25 minibusů – některé jsme zajišťovali pro Klokánky, jiné pro státem provozované dětské domovy, seniorské domovy či zařízení pro hendikepované. Můžete je potkat napříč celou republikou.

Mohou se k vašim aktivitám připojit také živnostníci nebo jednotlivci, kteří chtějí věnovat peníze na dobročinné účely? Existují pro spolupráci nějaké limity?

Je pravdou, že potřebujeme na podporu svých projektů získávat financování prostřednictvím spolupráce s komerčními subjekty. Držíme se přitom určitých standardů. Přeci jen jde o pomoc druhým lidem, a tak se vždy musíme ujistit, že společnost, s níž do projektů jdeme, má obdobnou vizi a její produkty ani služby nejsou v rozporu s tím, co děláme. To zahrnuje například producenty alkoholu a tabákových výrobků, zábavu určenou výhradně dospělým, výrobce a prodejce zbraní, subjekty zabývající se hazardními hrami atd. Chceme předávat jednoznačné, konzistentní a etické poselství, podporovat ve společnosti důležité hodnoty – seberealizaci, zdraví, šťastné dětství, stáří, radost v každém věku a naději. A samozřejmě se darem do projektů mohou zapojit i jednotlivci.

IMG 7222Předání minibusu Dětskému domovu v Černé Vodě na JesenickuChystáte pro nadcházející období nové služby? Všimli jsme si, že do svého portfolia zapojujete také vzdělávací aktivity pro zástupce podnikatelské a manažerské veřejnosti...

Ano, připravujeme několik dalších projektů zároveň. Zaměřujeme se v nich na vyšší podporu svých sponzorů, chceme je ještě více zviditelnit, a tak jim dát díky naší spolupráci ještě větší přidanou hodnotu.

ptala se Kateřina Šimková