Eva Brixi

Ta vůně zakázaného kouře
Z ohýnků dubnových
Jež smetou nepotřebné ze zahrad
Rozespalých a pobledlých
Ta je tak mámivá
Podvečer přítmím plaménky rozžíhá
Tajemno teple mlčí
Tvé oči jsou moje panenky
Když lásky naše cosi ničí
Držím tě za ruku
Já žena moudrá
Přesto v rozpuku
Sny mé jsou urousané
Oči pálí
Uhlíky do nebes neprodané
Konejší staré vzpomínky
A slzy nehasí žár ani náhodou
Pobídka jara žene se k časům
Kdy kouzla začnou
Napovídat vlídným hlasům
Laskavé nesmysly
Nové teď vybíhá a přeje klasům
Líbej
Co je tvé
Byť kroky lamp i lampiček
Zůstaly navždy varovné