Eva Brixi

Když se rozednívá
A ptáci ztrácí
Své vlastní ozvěny
Je to příběh
Čekající na změny
Je to příběh pro ženy
Já naslouchám si
V okně potichoučku
Jak vznikají tóny nebes
Kdesi v konci polí
Pijí srnky na paloučku
Kapky svítání
A vzpomínky nepatrně bolí
Den mne míjí do začátku
Jsem tvé vítání
Noc přehnula se přes zatáčku
A ze snu už nic není