Eva Brixi

Hledám tvé pohlazení
Hledám tvou duši
Která není
Přichází den k rozednění
A kohout kokrhá
V nebesích zapomnění