Eva Brixi

Nebe se svírá v křeči
Já pořád ještě vítězím
Nedám na vykřičené řeči
Svou víru v dobro nabízím
Bouřka se nese vesmírem
Jak ornamenty pekla
Déšť sváží všední radosti
Po krůpějích potu
A já jsem dnes nebezpečně vzteklá
Popíjím v křesle vůně bylin z domácího plotu
Nemyslím na nic
Myslím na víc
Jen nevím
Jak bych ti to všechno řekla
Opatruj můj smích
Jsi moje ozvěna
A zůstaň i můj hřích
Co na tom
Že jsem věrná láska bez věna