Eva Brixi

Kapky šlapaly mi po okenní tabuli
Hrály šachy a vítězství nesmyslně smíchaly
Písničku v objetí vyťukaly mi
Do rytmu deště
Hladil jsi mé vrásky potají
Když hromy blesky
Navzájem nám hrdla svíraly
Záclona ve větru vlála
A já se už nechovala jako malá
Bílý závoj muchlal se v šelestu
Tvůj pohled hledal nevěstu
Líbal jsi šepotem
I to
Co roste za plotem