Eva Brixi

Na mapě tvého těla
Jsem něco chtěla
Najít
Už jsi spal
Udatně bojoval s dračí hlavou
A lovil prsten ze studánky
Prý už pominul čas na líbánky
Moje ruce šly dál než bývá slušně zvykem
Po pěšince vrásek
Rozhodla jsem se projít
Utáhnout ti pomyslný pásek
V džínách
Kdysi přece skončily už v kopretinách
Bála jsem se dotknout
Čehokoli ve tvém ztichlém hlase
Přesto jsem u tebe ty ve mně a zase
Chuť doteků jsem si přivolala
Jsem to já i nejá
Něco o lásce jsem šeptala do ucha hrnku na čaj
A odpověď na nevyřčené otázky jsem nevypila
Přála jsem si odemknknout tvé rozjívené sny
Obehrát tě v kartách
Byls nedobytný
Jak led na rybníku

Roztápím raději ohně a vůně na rendlíku