SchneiderŽeny v Česku jsou stále hůře odměňovány než muži, situace se ale postupně zlepšuje. V roce 2022 vydělávaly české ženy v průměru o 16,4 procent méně než muži, což patří k nejméně uspokojivým výsledkům v Evropské unii.

Téma rovnosti v odměňování v poslední době opět rezonuje i díky Claudii Goldinové, která za výzkum v této oblasti získala Nobelovu cenu. Jsou zde ale příklady, kde to funguje. Jedním z nich je technologická společnost Schneider Electric, kde systematicky usilují o odstranění rozdílů v odměňování napříč celou organizací, tedy i v České republice.

Rovnost v odměňování mužů a žen je veřejně často diskutovaným tématem. Diskuzi na toto téma v poslední době ještě prohloubila americká ekonomka a historička Claudia Goldinová, která za svou výzkumnou práci v oblasti uplatnění žen na trhu práce byla oceněna Nobelovou cenou za ekonomii. Goldinová poskytla první komplexní zprávu o výdělcích žen a jejich účasti na trhu práce v průběhu staletí. Její výzkum popsal také hlavní příčiny přetrvávajících genderových rozdílů. Nobelovu cenu obdržela jako třetí žena v historii.

Pro zajímavost: Podle analýzy výzkumné společnosti Pew Research Center vydělávaly ženy ve Spojených státech loni v průměru 82 procent toho, co muži. V Evropě mezitím ženy v roce 2021 vydělávaly v průměru o 13 procent méně na hodinu než muži a republiková čísla vyznívají ještě o něco hůře: v roce 2022 musely české ženy pracovat o 60 dní déle, aby dosáhly na stejnou výplatu jako muži v roce 2021. Je to sice o devět dní lepší výsledek ve srovnání s předchozím rokem, nicméně celkově měly ženy v Česku v roce 2022 menší výplaty stále o 16,4 procent než muži. Toto číslo zařadilo Českou republiku v žebříčku Indexu rovnosti žen a mužů v Evropské unii až na 23. místo.

Schneider Electric příkladem v oblasti rovného odměňování i rovných pracovních příležitostí
Na odstranění těchto genderových nerovností v odměňování se některé firmy systematicky zaměřují. Mezi ně se řadí technologická společnost Schneider Electric, která se problematice rovnosti a inkluze začala věnovat počínaje rokem 2014, kdy byly ve dvanácti zemích zahájeny pilotní projekty programu Global Pay Equity. Ty se později rozšířily do více než sta zemí a na konci roku 2020 bylo do programu, jehož cílem je udržet rozdíly v odměňování mužů a žen pod 1 procento a do roku 2025 dosáhnout genderové vyváženosti, zahrnuto více než 99,6 procent všech zaměstnanců. Za tuto iniciativu byl Schneider Electric letos v dubnu jmenován majákem v oblasti diverzity rovnosti a inkluze, což je ocenění udílené Centrem pro novou ekonomiku a společností Světového ekonomického fóra (WEF).

V Čechách se do Global Pay Equity intenzivně zapojili v roce 2017 a od té doby se usilovně věnují nastavení tohoto programu. „Naše závazky v oblasti rovnosti pohlaví a vyváženosti odměňování jsou pro nás důležité a jsem rád, že právě u nás ve Schneider Electric v Česku můžeme být díky této iniciativě průkopníky,“ komentuje úsilí společnosti generální ředitel Schneider Electric pro Českou republiku a pokračuje: „Chceme být lídrem nejen v oblasti technologií, ale i v oblasti přístupu k zaměstnancům. Všichni bez rozdílu, muži i ženy, si zasloužíme rovné příležitosti, a to jak v otázce odměňování, tak v otázce obsazování do vysokých manažerských pozic.“

Celosvětově ve Schneider Electric činí v současnosti podíl žen 34 procent. V roce 2022 jich mezi všemi přijatými uchazeči bylo 42 procent. V Česku v celkovém součtu všech zaměstnanců prodejní a výrobní divize tvoří ženy 48 procent, přičemž procento těch, které pracují ve výrobě, se blíží číslu 70. Také v oblasti prodeje žen dlouhodobě přibývá a aktuálně jich zde pracuje 24 procent. Ve Schneider Electric již prakticky neexistují týmy a obory, ve kterých by ženy chyběly. Své uplatnění nacházejí na široké škále pozic, od operátorek výroby, pracovnic v administrativě a logistice přes obchodní a expertní pozice, a to včetně vývoje SW, až po manažerské posty na nejrůznějších úrovních.

(tz)