krajinarska vystava marakovci galerie kooperativaVýstava Mařákovci v Galerii Kooperativy se ohlíží za významnou krajinářskou školou prof. Julia Mařáka, která se odvíjí od jeho působení na pražské Akademii v letech 1887 až 1899. Pod jeho pedagogickým vedením zde vznikla silná generace malířů, již moderně nazírajících na téma krajiny.

Patřili mezi ně zvláště František Kaván, Antonín Slavíček, Otakar Lebeda, Alois Kalvoda, Ferdinand Engelmüller, Jaroslav Panuška, Josef Holub, Bohuslav Dvořák, Jan B. Minařík, Jan Honsa, Josef Ullmann, Stanislav Lolek a celá řada dalších, včetně jeho přítele z figurální školy Antonína Hudečka, jehož zcela pohltilo malování na Okoři.

Pro co nejvěrnější zachycení jedinečné atmosféry české krajiny pořádal Mařák pro své žáky exkurze v plenéru, ve školním ateliéru pak současně vznikala rozměrná plátna určená pro reprezentaci školy i prezentaci na výstavních salonech, které přitahovaly mnohé sběratele umění. Za dobu svého působení se mu podařilo vychovat téměř 40 žáků. Mnoho z nich následně dokázalo povýšit krajinomalbu na úroveň do té doby oceňovanější figurální malby a zároveň položit základy českého moderního malířství.

„Není tedy náhodou, že těmito dodnes poutavými obrazy vstoupili naši malíři do širšího evropského kontextu, do proudu krajinářů světoznámé Barbizonské školy a etablovali se jako svébytná generace emancipovaná od starších a překonaných forem,“ vyzdvihuje význam Mařákovy školy kurátor výstavy
ak. mal. Ivan Exner.

krajinarska malba marakovci v galerii kooperativaVýstava je reprezentativní přehlídkou obrazů slavné krajinářské školy, která představuje 124 kvalitních děl od 32 autorů, přičemž obrazy ze sbírky Kooperativy doplňují význačná díla zapůjčená například Západočeskou galerií v Plzni, Alšovou jihočeskou galerií na Hluboké, Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem, dalšími korporátními institucemi a soukromými sběrateli. K výstavě vychází obsáhlá publikace zahrnující všechna vystavená díla a slavné nezvěstné obrazy doplněné dobovými fotografiemi a texty.

Pojďte se s námi projít českou krajinou v Galerii Kooperativy, která je jednou z největších soukromých galerií v Praze. Nachází se v karlínské centrále pojišťovny, jejíž třetí patro bylo při výstavbě upraveno na veřejně přístupnou galerii. Galerie Kooperativy se stala přirozenou součástí nejen zaměstnanecké zóny, ale i veřejně přístupné části budovy s kavárnou Mezi řádky, určenou běžným návštěvníkům. Plynule se tak prolíná pracovní život s osobním a vzniká tím zajímavá symbióza, která vytváří nevšední atmosféru. Galerii každoročně navštíví několik tisíc návštěvníků.

Umělecká sbírka Kooperativy vznikla krátce po založení pojišťovny s cílem sbírat a vystavovat díla českých umělců. Už od založení je systematicky a odborně budována a zhodnocována pod vedením uměleckých poradců. Díky této péči vznikla rozsáhlá a kvalitní sbírka českého umění. V současnosti zahrnuje na 3 000 obrazů, kreseb, grafik, plastik i dalších uměleckých předmětů.
Termín: 14. 9. 2022 – 28. 1. 2024.

Otevírací doba: út – pá 14:00 – 18:00 hod., so – ne 10:00 – 18:00 hod. Vstup zdarma.
Místo: Galerie Kooperativy, Pobřežní 665 / 21, Praha 8 Karlín, https://www.koop.cz/galerie

(tz)