PENNY PRO VCELY ADS 5474Před rokem PENNY ukázalo, jak by vypadal náš svět bez včel. Ze své prodejny v Praze Uhříněvsi ve středu 13. července 2022 odstranilo na jeden den všechny produkty, na jejichž vzniku se podílí včely. Cílem bylo ukázat veřejnosti, jak jsou včely a další opylovači důležití pro náš dnešní život a jak zásadní podíl mají na produkci potravin. Akce byla součástí dlouhodobého projektu PENNY PRO VČELY.

PENNY je členem Českého svazu včelařů a vlastní včelstva chová už od roku 2021, kdy u centrály společnosti v Radonicích a u centrálních skladů v Jirnech u Prahy, Lipníku nad Bečvou a Dobřanech umístilo první úly. Od té doby jejich počet vzrostl na více než 60, v nichž žije více než 2 milióny včel.

„Uvědomujeme si, jak zásadní dopad má naše činnost a každodenní život a potřeby nás všech na životní prostředí. Přírodu využíváme přírodu k našemu pohodlí a komfortu, a často si neuvědomujeme, jak důležité je, se o ni také starat, abychom nepřišli o to, co nám poskytuje. Celosvětově je úbytek včel zásadní. Považujeme proto za důležité na tuto skutečnost dlouhodobě upozorňovat,“ říká Jens Krieger, generální ředitel PENNY a k akci na prodejně v Praze Uhříněvsi dodává: „Ten den jsme lidem ukázali, jak významný je podíl včel na produkci potravin. Vždyť si nemohli koupit na 60 % produktů, na které jsou běžně zvyklí. Jen díky včelám máme velké množství zeleniny a ovoce, ale i některé druhy ořechů, oleje a další produkty. Ze 100 druhů rostlin, které tvoří 90 % světové produkce potravin, jich včely opylují většinu! Některé plodiny by bez včel zcela zmizely, například kakao, káva nebo vanilka. Bez včel by nám lidem hrozila reálná potravinová krize.“

Akce PENNY PRO VČELY v Praze Uhříněvsi zaznamenala výrazný ohlas v médiích, když ji díky nim zaznamenalo přes 17,5 miliónu lidí. Někteří obyvatelé České republiky tedy i z několika zdrojů. Současně získala 2. místo v kategorii Akce a události v České ceně za PR Lemur pořádané Asociací Public Relations Agentur (APRA).

Nejednalo se ovšem o ojedinělou aktivitu PENNY v rámci podpory včel. „Chceme věci skutečně měnit. Upozorňujeme na tuto problematiku neustále a podporujeme subjekty, které přispívají k rozvoji včel a včelařství vůbec. Proto spolupracujeme s Botanickou zahradou hlavního města, ministerstvem zemědělství i nejstarším včelařským učilištěm u nás v Nasavrkách na Chrudimsku,“ říká Tomáš Kubík, manažer komunikace PENNY.

V Botanické zahradě hl. m Prahy je PENNY partnerem expozice „Medonosné rostliny a včely“, která představuje návštěvníkům zahrady netradiční formou zajímavosti o životě včel a dalších hmyzích opylovačů a nabízí jim informace o rostlinách, které jsou včelami od brzkého jara do pozdního podzimu vyhledávány. Od května až do října letošního roku pak je také partnerem výstavy „Královna medu zblízka“, která návštěvníkům botanické zahrady ukazuje včelu medonosnou tak, jak ji neznají. Fotografie, které vznikly využitím mikrofotografické techniky skenovací elektronové mikroskopie, představují pomocí až 4 000x zvětšených fotografií detaily ze života včel. Autorem snímků je fotograf a vědecký pracovník Viktor Sýkora.

V rámci spolupráce se SOUV Nasavrky a Českým svazem včelařů PENNY podporuje rovněž mladé včelaře a jejich soutěž Zlatá včela. „Myslíme na budoucnost. Nejde jen o to, co my sami pro naše okolí děláme, ale je potřeba vychovávat a podporovat budoucí generace, které se budou o přírodu, v tomto případě včelstva, starat po nás,“ říká Petr Baudyš, vedoucí oddělení kvality, odpovědný za projekt PENNY PRO VČELY. Nejúspěšnější mladí včelaři této soutěže budou reprezentovat Českou republiku na letošním setkání mladých včelařů IMYB ve Slovinsku.

(tz)