Bertíci pomohli i Láďovi z nízkoprahového centra v MostuNadační fond Albert vyhlásil grantovou výzvu v programu Bertík pomáhá 2024. Tradičně je otevřená organizacím, které se starají o děti a mládež se složitým sociálním či ekonomickým zázemím. Příjem žádostí probíhá do 23. července. Nejlepších 100 regionálních projektů si rozdělí částku 4 000 000 korun, a to na základě podzimního hlasování zákazníků obchodů Albert.

Cílem již 24. ročníku grantového programu Bertík pomáhá je zlepšit životní příležitosti dětí a mladistvých, kterým osud nedopřál snadný start do života. Příspěvkové i neziskové organizace mohou hlásit svoje projekty až do poloviny prázdnin. Žádosti pak posoudí správní rada Nadačního fondu Albert a vybere stovku projektů, které postoupí do veřejného hlasování. To tradičně proběhne na podzim v hypermarketech a vybraných supermarketech Albert.
Zákazníci budou v obchodech rozhodovat o projektech ze svého okolí pomocí žetonů Bertíků, které získají za nákup. Současně poběží i online hlasování na webu fondu.

Stoupá zájem o podporu mentálního zdraví dětí

Loni organizace opět nejčastěji žádaly o podporu zájmových a volnočasových aktivit, jako jsou tábory, kroužky či výlety. Obtížně se jim na ně totiž shánějí finance. Další část směřovala na vzdělávání a zvyšování sociálních a jiných kompetencí, například autoškoly či profesní kurzy. Opět také stoupl počet žádostí o podporu na psychoterapeutickou péči.
„Získávání schopností a zkušeností, které jsou pro dospělý život velmi důležité, je pro děti a mladé ze sociálně znevýhodněného prostředí daleko komplikovanější. Naším projektem se jim proto snažíme start do dospělého života ulehčit, například i tím, že díky Bertíkovi získají místo ve startovacím bytě,“ vysvětluje Alena Paldusová, manažerka Nadačního fondu Albert.
Podrobnosti a přihláška do projektu Bertík pomáhá jsou k dispozici na webových stránkách Nadačního fondu Albert.

O Albertu a Nadačním fondu Albert

• Obchody Albert působí na českém trhu více než 31 let. První obchod, supermarket v Česku pod názvem Mana 6. června 1991 v Jihlavě.
• Síť prodejen Albert má více než 330 obchodů po celé České republice, hypermarkety a supermarkety Albert najdou zákazníci v každém kraji. Ve velkých moravských městech obchodník nabízí také online službu Albert domů zdarma.
• Albert patří mezi největší soukromé zaměstnavatele v Česku, o zákazníky se denně stará 20 000 zaměstnanců.
• Nadační fond Albert založil řetězec Albert 1. září 2009 za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin.
• Zdravé stravování podporuje Nadační fond Albert prostřednictvím vzdělávacího programu Zdravá 5, který přibližuje dětem principy zdravé výživy a zdravého životního stylu. Sociálně znevýhodněné děti fond podporuje prostřednictvím hlasování zákazníků v rámci programu Bertík pomáhá a projekty Obchůdky s Albertem a Do Alberta na praxi.
• Za dlouhodobou podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí získal Albert v roce 2018 ocenění Bílá vrána.
• V roce 2021 Albert získal certifikát TOP Odpovědná velká firma, Nadační fond Albert patří podle
• mezi TOP 25 firemních fondů a nadací podle objemu rozdělených příspěvků.
• V roce 2019 vláda v čele s premiérem ocenila Albert cenou Odpovědného zahraničního investora za mimořádný přínos v podpoře rozvoje regionů.
• Mottem Albert je „Stojí za to jíst lépe“. Jako odpovědný obchodní má jasně stanované cíle a konkrétní kroky, které dělá pro budoucnost, zdraví i přírodu. Mezi základní pilíře ESG strategie „Zdravě a udržitelně“ patří neplýtvání potravinami, široká nabídka prokazatelně zdravých potravin či podpora komunit.
• Albert vydal první report o udržitelnosti za rok 2021, který přináší v přehledné formě dosavadní výsledky i konkrétní příběhy a dotýká se také závazků, které obchodník učinil pro budoucí léta.

(tz)