230607 Uklidme Cesko 1 3301297cŠkoda Auto letos znovu podpořila výzvu Ukliďme Česko a zaměstnanci všech tří závodů vyrazili do okolní přírody, aby ji pomohli vyčistit od odpadu. Letošní akce se setkala s velkým zájem dobrovolníků z řad zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, protože se celkem během tří víkendových setkání sešlo téměř 250 účastníků.

Jednotlivé úklidy probíhaly ve spolupráci s lokálními spolky na ochranu životního prostředí, které vytipovaly nejvhodnější místa. Po dubnovém a květnovém sběru v Mladé Boleslavi a Kvasinách proběhl minulý víkend úklid v horských oblastech poblíž závodu ve Vrchlabí. Celkem dobrovolníci z automobilky Škoda Auto pomohli
shromáždit přes 8,5 tuny nepořádku.

Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda Auto pro oblast Lidé a kultura, říká:
„Praktická a dlouhodobá společenská angažovanost je téma, které je společnosti Škoda
obzvláště blízké. Proto nás velmi potěšilo, že se do letošní kampaně "Ukliďme Česko" zapojilo
tolik našich kolegů. Obětavě a dobrovolně se rozhodli udělat kus práce v oblasti ochrany
životního prostředí a přispěli tak svým osobním nasazením k dalšímu posílení udržitelnosti
v regionech našich závodů. Jménem celé společnosti bych ráda poděkovala organizačnímu
týmu za perfektní naplánování této akce. Již nyní se těšíme, že se zúčastníme i napřesrok.“

Zaměstnanci pomohli nasbírat 8,5 tuny odpadu

Škoda Auto je partnerem výzvy Ukliďme Česko již od roku 2015 a její zaměstnanci pomáhají
se sběrem odpadu v přírodě jak na jaře, tak na podzim – před začátkem turistické sezony i po
jejím skončení. K dispozici mají ochranné a úklidové pomůcky jako pytle, rukavice či
dezinfekci.

Aby byla pomoc přírodním lokalitám co nejefektivnější, spojila se automobilka Škoda Auto
opět s místními ochranáři, kteří mají vytipované vhodné lokality a vědí, kde je zapojení
dobrovolníků nejvíce potřeba.

Zaměstnanci z Mladé Boleslavi se tak výzvy Ukliďme Česko zúčastnili již v dubnu v Chráněné
krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj. Účastníci zde nejen shromáždili přibližně 8 tun
odpadu, ale také se seznámili se zajímavými fakty o tomto vzácném území a díky prezentaci
ochranářů se dozvěděli, jak dále přispět k ochraně životního prostředí.

Zájemci ze závodu v Kvasinách ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Orlické
hory a Svazem ochránců přírody Prorubky vyrazili v polovině května do Luisina údolí. Vedle
sběru nepořádku zde Škoda trainees umístili 12 ptačích budek, které pomáhají zahnízdit
různým druhům ptactva, protože ve volné přírodě ubývá přirozených dutin, například i kvůli
dlouhodobé kůrovcové kalamitě.

Kolegové z Vrchlabí se na pomoc přírodě vydali minulou sobotu 3. června, a to do nejvíce
zatěžovaných oblastí v okolí Špindlerova Mlýna. Tuto lokalitu vybrala Správa Krkonošského
národního parku a pozdější termín byl zvolen s ohledem na chladnější průběh letošního jara.
Celkem se všech tří sběrů v rámci výzvy Ukliďme Česko zúčastnilo téměř 250 účastníků z řad
zaměstnanců a trainees automobilky Škoda Auto spolu se svými rodinami a širokou
veřejností, což je jedna z největších účastí od roku 2015. Společně se jim podařilo sesbírat 8,5
tuny odpadu.

Ochrana životního prostředí jako součást společenské odpovědnosti

Automobilka a její zaměstnanci se do ochrany životního prostředí zapojují pravidelně,
například vloni se podíleli na opětovném zalesnění u tornádem postižené obce Hrušky na jižní
Moravě, kde vysázeli dřeviny v rámci grantového programu Škoda Stromky pro Moravu a
Lounsko, který finančně podpořili zaměstnanci společnosti Škoda Auto v rámci dobročinné
sbírky spolu s Odbory KOVO.

Škoda Auto rovněž důsledně dbá na minimalizaci dopadů své podnikatelské činnosti na
životní prostředí. Automobilka vypracovala strategii GreenFuture, která zahrnuje její cíle v
oblasti ochrany klimatu a udržitelnosti napříč celým hodnotovým řetězcem.
Nejpozději do roku 2030 mají všechny české a indické závody přejít na uhlíkově neutrální
výrobu vozů a flotilové emise vozů pro evropský trh klesnou v porovnání s rokem 2020 o více
než 50 procent.

(tz)