Roboticka rehabilitace Axon2V poslední době je stále častějším jevem využívání robotické terapie při rehabilitaci dospělých i dětských pacientů s neurologickými potížemi. Tento inovativní způsob rehabilitace kombinuje moderní technologie robotiky a neurovědy. Pomáhá obnově motorických funkcí a koordinace pohybů u pacientů po úrazech mozku a míchy, operacích a neurologických poruchách, jako je například mozková obrna a u lidí po traumatech hlavy či po úrazech.

Rehabilitace založená na moderních technologií je za poslední léta velmi rozvíjející se obor. A jako takový má mnoho předností. „Robotické přístroje mohou nahrazovat fyzickou sílu terapeuta a usnadňovat komplexní pohyb končetin či celého těla. Při terapii pacient pracuje s robotickým zařízením, které je navrženo tak, aby imitovalo pohyby lidského těla. Robotická terapie umožňuje pacientovi provádět speciální cviky a rehabilitační cvičení, která jsou zaměřena na obnovu motorických funkcí a zlepšení koordinace pohybů,“ říká prim. MUDr. Jarmila Zipserová z Neurorehabilitační kliniky Axon.

Jak funguje robotická terapie

Pacienti se připojí k robotickému zařízení, které sleduje jejich pohyby a za pomocí senzorů snímá signály z mozku, které jsou následně počítačově analyzovány. A na základě těchto dat je pak robotické zařízení schopno přizpůsobit rehabilitační program individuálním potřebám pacienta a poskytnout mu tak specifické cvičení, které mu pomůže obnovit svalovou sílu a koordinaci pohybů.

Lokomat a Amadeo a Tymo

Ke zlepšení správného stereotypu chůze pacientů s mozkovou obrnou je účinný robotický přístroj Lokomat, ten mohou využívat jak děti, tak i dospělí. Lokomat je ideální pro pacienty s různými poruchami v oblasti centrální nervové soustavy – jako je například mozková obrna, nebo lidé po cévní mozkové příhodě, po traumatech hlavy či po úrazech. Přístroj umožňuje pomocí ortéz asistovanou chůzi po pohyblivém chodníku pro nemocné děti i pro dospělé pacienty. Výhodou je mimo jiné přesně nastavitelná podpora tělesné hmotnosti, která usnadňuje trénink dětí i pacientů s vyšší hmotností, a stejně tak automatizované vyzdvižení, díky kterému může přístroj obsluhovat pouze jeden terapeut. Výsledkem je rychlý pokrok díky delšímu a intenzivnějšímu tréninku ve srovnání s manuálně asistovaným tréninkem.
„Pokud pacienti potřebují pomoci obnovit motorické a koordinační schopnosti horních končetin (především prstů), tak nejmodernější volbou je robotický systém Amadeo. Ten pomáhá při pohybové dysfunkci horních končetin, zejména prstů nebo při dětské mozkové obrně či po traumatologicko-ortopedických operacích. Přistroj pro pacienta připraví speciálně zaměřená cvičení ke zlepšení pohybových funkcí, pro ty, kteří mají omezenou pohyblivost jednotlivých prstů nebo celé ruky,“ říká prim. MUDr. Jarmila Zipserová z Neurorehabilitační kliniky Axon.
U lidí i dětí po cévních mozkových příhodách je možné využít k terapii přístroj Tymo, který slouží ke zmírnění velkého množství příznaků tohoto onemocnění. Lze ho použít ke zlepšení rovnováhy, nácviku symetrického zatížení končetin, zlepšení kontroly a koordinace pohybu, tréninku prostorového vnímání a logického uvažování.

(tz)