Kdy zacina stari NNDo důchodu odcházíme ještě mladí. Stáří totiž podle Čechů začíná až v 68 letech, v Polsku dokonce až v třiasedmdesáti. Estonci, na druhou stranu, spojují začátek podzimu života právě s odchodem do penze v 62 letech. Jak vnímají Češi a ostatní Evropané prodlužující se délku života, ukazuje průzkum NN životní pojišťovny a penzijní společnosti. Naznačuje také, jak se na to nejlíp připravit.

„Kdy si začneme připadat staří, záleží jen na nás. Průměrný Čech ale dnes rozhodně žije déle než jeho předci. Statistiky ukazují, že za posledních 30 let se život v průměru prodloužil ženám o 5 let a mužům dokonce o 6 let,“ uvádí produktový ředitel NN Životní pojišťovny Michal Korejs. Do průzkumu NN se zapojilo přes 11 tisíc lidí po celé Evropě.

Vyplývá z něj, že obecně se lidé na delší život těší. Dvě třetiny Čechů věří, že zažijí více hezkých chvil se svými blízkými. Pro více než 70 % dotázaných je prodlužující se délka života navíc důvodem přestat tolik pospíchat a stresovat se. Přes polovinu Čechů si také uvědomuje, že vedle benefitů dlouhověkosti musí myslet i na svou finanční budoucnost. Vyhlídka delšího života s sebou totiž přináší potřebu vyšší osobní zodpovědnosti a soběstačnosti.

Zatímco průměrná délka života se zvyšuje, porodnost se snižuje, takže roste tlak na stát a jeho výdaje na zdravotní péči a sociální služby pro stárnoucí populaci.

„Zatímco před 30 lety z pohledu státu na jednoho důchodce platili daně čtyři pracující Češi, dnes jsou to pouze dva a půl. A za dalších 30 let už to bude jen jeden a půl,“ popisuje Korejs jasný demografický trend, který doléhá na příjmy státu a do budoucna nutně ovlivní i výdaje.

„Finanční příprava na spokojené stáří znamená myslet i na rizika, která nikdo nemá pod kontrolou – jako je invalidita, závažné nemoci, nesoběstačnost – a vědět, že o vás a vaše blízké bude postaráno,“ radí Korejs.

Při výběru pojištění stojí za to sledovat, do kolika let platí pojistná ochrana.

„U nás trvá pojištění dlouhodobé péče až do 85 let a výplata případného pojistného plnění až do 95 let. Proti závažným nemocem vás pojistíme až do 75 let,“ dodává ředitel produktového vývoje NN Životní pojišťovny. Správné životní pojištění nabízí zajištění jak na ekonomicky aktivní část života, tak i v době po ní. Navíc si jej člověk může přizpůsobovat podle svých potřeb.

„Nejvýhodnější podmínky pojištění získáte, když si životní pojištění sjednáte ještě při plném zdraví. Není to však nutnost. U většiny pojištění můžete začít klidně až do 70 let,“ uzavírá Michal Korejs.

(tz)