2022 06 16 1Společenská odpovědnost a filantropie tvoří nedílnou součást každodenního života v ČSOB. Přístup banky se opírá o dlouhodobou udržitelnost, šetrnost k životnímu prostředí a pochopení potřeb klientů a celé české společnosti. Navíc se ČSOB snaží o to, aby její podnikání bylo v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Banka právě teď vydává každoroční Výroční zprávu o společenské odpovědnosti a udržitelnosti, která shrnuje její činnosti v této oblasti za loňský rok. Na společensky odpovědné a udržitelné aktivity ČSOB loni věnovala více než 42,5 milionů korun.

„Loňský rok byl mimořádný a náročný pro všechny. Zároveň potvrdil, jak důležité je myslet na lidi v našem okolí, spolupracovat, podporovat místní komunity a prospěšné projekty. A také nám ukázal, že to lidé v Česku umějí – jsou schopni a ochotni se zapojit a pomáhat vždy, když je potřeba. Obrovská vlna solidarity po ničivém tornádu na jižní Moravě je dobrou zprávou v rámci velkého neštěstí i velkou inspirací k další práci a rozvoji společensky odpovědných aktivit,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB zodpovědný za Řízení úvěrů a Udržitelnost.

Obsah výroční zprávy doplnily vedle autentických fotek zaměstnanců také kresby dětí ze 4. a 6. třídy Základní školy Výmolova. Ta se nachází v blízkosti Kampusu ČSOB v Radlicích a banka ji dlouhodobě podporuje v jejich aktivitách, protože zajišťuje komplexní péči v oblasti vzdělávání a výchovy žákům s různým stupněm sluchového postižení a žákům s narušenou komunikační schopností.

Udržitelnost máme v naší DNA

Naše centrály v Praze a Hradci Králové patří k nejekologičtějším budovám v Evropě, což potvrzuje certifikace LEED Platinum pro novější budovu v pražských Radlicích a v loňském roce zkolaudovanou budovu v Hradci Králové. I díky tomu se nám podařilo výrazně snížit naši vlastní uhlíkovou stopu, která byla v loňském roce oproti roku 2015 nižší o 76 procent. K ohleduplnému chování vůči přírodě motivujeme nejen naše zaměstnance, ale i klienty a celou společnost.
Vše promítáme do vlastního podnikání
Od poloviny loňského roku již neposkytujeme žádné přímé financování, pojištění ani poradenství pro energetické společnosti, které mají svoji činnost založenou na výrobě energie z uhlí. Naopak pomáháme našim zákazníkům přecházet na ekologicky šetrnější způsob podnikání.

Záleží nám na ostatních – seniorech i na mladých

Je pro nás důležité nejen to, v jakém stavu předáme naši planetu budoucím generacím, ale i na tom, jak se nyní žije lidem v Česku. Pro klienty nad 70 let máme speciální infolinku, která poskytuje pomoc desítkám tisíc lidí ročně. Pro seniory jsme připravili i speciální brožuru s praktickými radami spojenými s financemi. S odborníky z Domova Sue Ryder pokračujeme v rozvíjení poradenského portálu Neztratitsevestari.cz.
Nezapomínáme ani na mladší ročníky. Naši ambasadoři od roku 2016 odučili v rámci programu Finanční a digitální vzdělávání ČSOB pro školy téměř 5 tisíc hodin. Dětem a studentům je již více než rok k dispozici aplikace Filip, kterou využívá přes 5 tisíc uživatelů. Odstartovali jsme první ročník finanční Filipovy olympiády pro žáky 6. tříd základní škol, do které se v krajském kole zapojilo na 157 škol ze všech regionů České republiky. Nadále spolupracujeme s Policií ČR při vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a organizací Člověk v tísni při prevenci dluhové pasti. Spolu s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové jsme loni poskytli pravidelné stipendium 72 talentovaným studentům se zdravotním a sociálním hendikepem.

Pomoc lokálním komunitám a začínajícím podnikatelům

Naše úspěšné programy Start it @ČSOB a ČSOB Start it social se i v roce 2021 těšily velkému zájmu a podpořily 19 startupů a 10 sociálních podniků. Program ČSOB pomáhá regionům se v loňském roce stal historicky nejúspěšnějším. Podpořil totiž 110 projektů v celkové výši 11 milionů korun, a navíc pružně nabídl pomoc i komunitám a kolegům na jižní Moravě postiženým nečekaným tornádem.

(tz)