TZ Rok a pul s covidemPo roce a půl se školy vrátily k „obvyklému“ režimu. Plánují studijní výlety, školy v přírodě, sportovní turnaje i dny otevřených dveří. Opětovně budují atmosféru školy, která se s distanční výukou vytratila. Korona posílila využití technologií ve vzdělávání, potvrdila ale také, že osobnímu kontaktu učitel–žák se nic nevyrovná.

Scénář z minulého školního roku nechtějí opakovat učitelé ani studenti. Společně se ve škole sešli jen v říjnu a pak až koncem května. Nejhůř situaci „odnesli“ loňští prváci. Dosud nezažili žádnou mimoškolní akci, nemohli navštěvovat nepovinné předměty. Nic z toho poslední rok a půl na školách nemohlo fungovat. „Studenti nepřišli jenom o prezenční výuku, ale také o aktivity v rámci školy, které jsou pro ně důležité. To ony z velké části naplňují ducha školy. Mimo výuku se vždy lidé lépe poznávají v jiném prostředí. Na vodáckém kurzu, lyžáku nebo při jednodenním sportovním turnaji se tvoří vazby mezi studenty, ale i učiteli. Studenti se na ně těší, ale už dva školní roky o ně byli ochuzeni. Nejvíc biti jsou v tomto ohledu dnešní druháci, ti ještě nezažili žádné společné akce a zatím ani neměli šanci vybudovat si kolektiv, jsou nyní na úplném začátku,“ poukázal Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT).

Situace dolehla i na učitele. V listopadu 2020 potvrdil dotazník vzdělávací organizace Junior Achievement, že 32 procent evropských učitelů se cítí být v izolaci a 67 procent zmáhá stres. Mezi českými pedagogy pak ukázal výzkum PAQ Research a Kalibro z června 2021 vyšší míru stresu v 72 procentech, mnohdy s projevy na duševním zdraví. Časté vyčerpání cítila v zimě nadpoloviční většina českých učitelů.
S odstupem času ale korona přinesla i pozitiva. Učitelé si osvojili jiný styl výuky, s pomocí technologií zkoušeli nové cesty, jak jednoduše vyložit látku a zaujmout studenty. „Vnímat učitele přes monitor po celou dobu výuky a udržet stoprocentní pozornost, to je složité i pro dospělého, natož pro studenty. V tom mají nyní mladí lidé neuvěřitelnou praxi a určitě je znát jejich zvýšená schopnost soustředit se. U nových studentů pak sledujeme vyšší IT dovednosti, například v hledání, organizaci, třídění a sortování dat. V posledním roce a půl to za ně zkrátka nikdo jiný nedělal,“ všiml si Martin Vodička.

Distanční výuka byla pro studenty velkou zkouškou v sebeřízení a sebemotivaci. Podle učitelů se u všech dětí navýšil čas hraní her na počítači, a to i v době on-line výuky. „Ani skvěle zvládnutý distanční rozvrh nenahradí prezenční vyučování. On-line hodiny se podobají spíš vysokoškolské přednášce, kdy učitel vykládá látku a na závěr zadá domácí úkoly. Ne každý student je na to připraven a má na takové studium náturu. Zvlášť noví studenti postrádali návyky, pravidelnost, z nejednotné distanční výuky na základní škole, kdy leckdy učitelé využívali pro komunikaci různé platformy, byli unavení a frustrovaní, těžko hledali řád,“ vysvětlil Martin Vodička.
Dlouhodobá distanční výuka podle učitelů snižuje úroveň vzdělávání, studijní výsledky žáků i sociální vazby mladých lidí. Na druhou stranu ale v primárním a sekundárním školství dokázala podnítit samostatnost žáků a pedagogům přinesla nové komunikační kanály. „Technologie nám umožnily kompletní on-line výuku. Stále však bylo nutné spoléhat na disciplínu studentů, že u svých obrazovek dělají, co mají. Vzájemně se vnímat a navazovat kontakt přes monitor je přitom o hodně těžší. V tom je prezenční výuka nenahraditelná. Po koroně jsme ale rádi nechali on-line konzultační hodiny pro jednotlivce, které nyní standardně fungují mezi studenty a všemi učiteli,“ potvrdil ředitel Martin Vodička.

Distanční výuku může škola spustit ze dne na den, podle ředitele ale všichni doufají, že to nebude třeba. „Mezi studenty je více než 50procentní proočkovanost, u učitelského sboru jsme téměř stoprocentní. V případě výskytu covidu-19 jsme okamžitě připraveni učit třídu v karanténě on-line a dodržet všechna bezpečnostní opatření proti šíření nákazy. Zavřít celou školu, například z důvodu plošného nařízení, je to poslední, co bychom si s kolegy přáli,“ uzavřel Martin Vodička.

(tz)