210521 Biological DiversitySpolečnost ŠKODA AUTO představuje při příležitosti „Mezinárodního dne biologické rozmanitosti“ vybraná opatření, jimiž výrobce automobilů podporuje zachování biologické rozmanitosti v areálu svých výrobních závodů po celém světě.

Společnost ŠKODA AUTO svůj závazek vůči udržitelnosti v celém hodnotovém řetězci včetně konkrétních opatření, která slouží k minimalizaci ekologické stopy v důsledku svých podnikových aktivit, sdružuje v rámci strategie Green Future. Kromě toho společnost ŠKODA AUTO rozvíjí v oblasti životního prostředí deklarované poslání „goTOzero“ koncernu Volkswagen.

V rámci své strategie Green Future a souvisejících projektů se společnost ŠKODA AUTO dlouhodobě zavázala k minimalizaci ekologických dopadů svých podnikových aktivit a k trvalé ochraně životního prostředí. Při příležitosti „Mezinárodního dne biologické rozmanitosti“, který byl vyhlášen Organizací spojených národů poprvé v roce 1992, nás společnost ŠKODA AUTO nechává nahlédnout pod pokličku vybraných iniciativ ve výrobních závodech v různých zemích světa.

V České republice automobilka již od roku 2007 podporuje zalesňování. Za každý v Česku prodaný
vůz vysadí ŠKODA AUTO jeden strom - do konce letošního roku tak bude od zahájení této iniciativy
vysazeno - více než 1 000 000 nových stromů. Tyto nově zasazené stromy by pokryly plochu 347
fotbalových hřišť či 227 hektarů nového lesa. V roce 2020 se jejich počet po celé ČR zvýšil o 83 249
stromů, neboť právě tolik automobilů se v Česku vloni prodalo. Za účelem zlepšení druhové skladby
porostů bylo v rámci Grantového programu ŠKODA Stromky například jen po celém Krkonošském
národním parku vysazeno 44 500 sazenic jedle bělokoré, 102 450 sazenic buku lesního, 7 600
sazenic javoru klenu, 14 350 sazenic ostatních listnatých dřevin a 150 sazenic modřínu opadavého.
Novinkou grantů z roku 2020 byla podpora výsadeb keřů, které jsou z hlediska biodiverzity velmi
důležité, další novinkou pak byla možnost využít až 5 procent z celkových nákladů na stabilizaci a
udržitelnost. V roce 2019 se ŠKODA AUTO stala partnerem projektu Sázíme budoucnost od Nadace
Partnerství, která je i odborným garantem v rámci grantového programu ŠKODA Stromky. V letošním
roce byla automobilka nově partnerem mezinárodní soutěže o Evropský strom roku, kterou pořádá
organizace Environmental Partnership Association (EPA), jejímž členem je i Nadace Partnerství.
V areálu tří českých výrobních závodů se nachází více než 1400 stromů, přičemž živé ploty a keře se
rozprostírají na ploše více než 27 567 m2.

Poskytují prostředí pro mnoho druhů hmyzu či jiných zvířat, přičemž kvetoucí rostliny pokrývají téměř 100 000 m2
. V areálu vrchlabského závodu se také například nachází 4 včelí úly, které v létě obývá 240 000 včel a v zimě pak 60 000 včel.
Společnost ŠKODA AUTO založila v roce 2019 ve svém indickém závodě v Aurangábádu kyslíkový
park, kde od té doby vysadila 25 000 stromů, které ročně vytváří 3 250 tun kyslíku a absorbují až 600 tun oxidu uhličitého.

Umělá hnízda kromě toho poskytují různým druhům ptáků další životní prostor.

V suchých oblastech okolo závodů v Aurangábádu a Púně ve státě Maháráštra podporuje automobilka
důležitý rozvojový projekt. Nejprve zde bylo vysazeno 27 000 stromů, následně založeno pět
vzorových farem a proškoleno sto lidí, kteří se o stromy starají, díky čemuž se v tomto regionu
zásadně zlepšil přístup k vodě i příležitosti pro zemědělství. Kromě toho společnost ŠKODA AUTO
podporuje v Indii projekt Nadace na ochranu mangrovové a mořské rozmanitosti (MMBCF) s cílem
vysadit a ošetřit do roku 2027 více než 580 000 mangrovových stromů. Cílem je ochránit tímto
způsobem mořskou faunu a zabránit erozi pobřeží.

Společnost ŠKODA AUTO má téma udržitelnosti pevně zakotvené ve své strategii Green Future již od
roku 2012 tak, aby minimalizovala dopady na životní prostředí vyplývající z jejích aktivit. V tomto
ohledu definovala společnost ŠKODA AUTO tři pilíře - „GreenProduct“, „GreenRetail“ a
„GreenFactory“. „GreenProduct“ se zabývá vývojem co nejekologičtějších vozidel, a to jak z hlediska
materiálů a recyklace, tak z hlediska spotřeby paliva. Pod označením „GreenRetail“ propaguje značka
mezi svými dealery a servisy trvale udržitelný postup a „GreenFactory“ sdružuje veškeré aktivity, které
přispívají k výrobě šetrné vůči zdrojům. Za tímto účelem kontinuálně dochází ke snižování spotřeby
energie a vody, množství skládkovaného výrobního odpadu na jeden vyrobený vůz, emisí CO2 a
redukci takzvané těkavé organické sloučeniny (VOC) – což jsou látky, jež vznikají například při
lakování karoserie.

Koncern Volkswagen se plně hlásí k Pařížské klimatické dohodě a všechny jeho značky včetně
společnosti ŠKODA AUTO se zavázaly být uhlíkově neutrální do roku 2050. ŠKODA strategie Green
Future tak navazuje na koncernový environmentální model „goTOzero“ a soustředí se na témata
změny klimatu, ochrany zdrojů, kvality ovzduší a dodržování předpisů v oblasti životního prostředí.
Cílem je minimalizovat dopad všech produktů a řešení mobility na životní prostředí po celou dobu
jejich užívání.

(tz)