Díky dlouholeté spolupráci Technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici, s podporou Svazu květinářů a floristů ČR a Ministerstva zemědělství vznikla publikace s názvem Jedlé květy.

Pandemická situace v ČR nedovolila autorskému týmu setkat se osobně při slavnostním křtu této krásné publikace, a proto jsme se s tím rozhodli poprat po svém. Nechtěli jsme již déle čekat a zdržovat to, aby se tato "jedlá" kniha dostala i mezi vás. Prosím, omluvte tedy sníženou kvalitu záznamu a užijte si křest v krátkém videu.

Kniha je pro všechny členy Svazu květinářů a floristů ČR k dispozici zdarma. Stačí si ji jen vyzvednout.
Bližší informace o dostupnosti knihy pro širokou veřejnost najdete na stránkách SKF ČR www.svazkvetinaruafloristu.cz 

Video lze stáhnout zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/JRMA5YM9TW43P2JA-S99/

(tz)