Hana Kadečková ZP MV ČRCelkem 106 133 604 korun vrátila ZP MV ČR svým klientům za přeplatky na léky, které doplatili v lékárnách v loňském roce. Peníze dostalo zpět 88 978 klientů pojišťovny.

„Počet lidí s nárokem na vrácení přeplatku za započitatelné doplatky na léky, stejně jako vrácená částka se každoročně významně zvyšují. Zatímco za rok 2020 jsme vrátili klientům již přes 106 milionů korun, o rok dříve byla částka o 16,2 milionu nižší. Peníze za loňský rok jsme rozeslali 88 878 klientům, což je o 8 972 více než v roce 2019,“ říká mluvčí ZP MV ČR Hana Kadečková. Nejvyšší vyplacená částka přesáhla 32 tisíc korun. Putovala poštovní poukázkou klientovi do Plzeňského kraje.

Bezpečný bezhotovostní převod peněz

Stále platí, že většina pojištěnců dostává peníze zpět prostřednictvím poštovní poukázky. Ve třetím čtvrtletí loňského roku to bylo 81,3 % všech příjemců přeplatků. „Máme za to, že zvláště nyní v době epidemie nakažlivé nemoci covid-19 by bylo pro klienty bezpečnější nechat si zasílat přeplatky na bankovní účet. Vždyť většina příjemců přeplatků jsou lidé z tzv. rizikové skupiny - senioři či chronicky nemocní, kteří by se neměli čekáním na poštách vystavovat případné nákaze. Bezhotovostní převod předchází i možnému riziku krádeže či ztráty peněz,“ konstatuje Hana Kadečková.
K bezhotovostnímu zasílání je třeba vyplnit "Žádost o vypořádání výplat nadlimitních částek za poplatky a doplatky na bankovní účet“ na kterémkoliv klientském pracovišti pojišťovny nebo si žádost stáhnout na adrese: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/formulare/ a po jejím vyplnění ji doručit pojišťovně.
Další možností je zadání údajů o bankovním účtu online v rámci E-komunikace v části Samoobsluha přes funkci Správa ověřeného bankovního spojení. Tato možnost je určena pro registrované uživatele online komunikace se ZP MV ČR (o přístupové kódy je možno požádat). Napříště už peníze půjdou přímo na účet.

Roční limit v různé výši

Ochranný roční limit započitatelných doplatků za léky je pro občany různě vysoký. Liší se podle věku a zdravotního stavu jednotlivce: pro penzisty nad 70 let a občany s přiznanou invaliditou ve II. či III. stupni je to 500 Kč, pro děti a seniory od 65 let 1000 Kč a pro ostatní občany pak 5000 Kč.
Jedině občané s přiznanou invaliditou II. či III. stupně musí zdravotní postižení pojišťovně doložit. „Klienti ZP MV ČR nám mohou doklady zaslat e-mailem nebo poštou. Nevyžadujeme jejich osobní návštěvu na přepážkách pojišťovny,“ dodává Hana Kadečková. Ostatním výši započitatelných doplatků „hlídá“ a peníze zpět zcela automaticky posílá sama pojišťovna. Bližší informace je možné najít na webových stránkách ZP MV ČR www.zpmvcr.cz.

Kontrola na ročním výpisu z účtu

V případě, že si klient ZP MV ČR chce zkontrolovat, jaké doplatky za léky mu byly do limitu započítány, může pojišťovnu požádat o roční výpis z účtu, kde jsou jednotlivé evidované doplatky uvedeny nebo si zřídit elektronickou komunikaci a nahlédnout v počítači do svého výpisu vykázané zdravotní péče kdykoliv bude chtít. Pro mobily existuje aplikace ZP211.

ZP MV ČR působí na českém trhu již devětadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Jako jediná zdravotní pojišťovna v zemi je již tři roky za sebou držitelkou prestižního mezinárodního titulu Czech Superbrands. Nejnověji získala ocenění Finančně nejzdravější zdravotní pojišťovnou v zemi pro rok 2020.

(tz)