ilustracni mbJednou z prvních otázek, které musí začínající podnikatelé vyřešit, je, jakou formou bude podnikání provozováno. Lze podnikat jako OSVČ nebo prostřednictvím firmy. Obě možnosti mají své výhody, ale také nevýhody.

Ještě před tím, než se pustíte do podnikání, je třeba si ujasnit, jestli se rozhodnete pro založení firmy, nebo budete podnikat jako OSVČ. Jedná se o poměrně důležitý krok, proto je třeba toto rozhodnutí dobře předem zvážit a ujasnit si všechna pro a proti.

 


Výhody osvč

Začátky podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná jsou ve srovnání se založením společnosti jednodušší. Nemusíte absolvovat časově, administrativně i finančně náročnější proces zakládání firmy, ale stačí Vám pouze živnostenský list. K získání živnostenskému listu je třeba navštívit živnostenský úřad, předložit občanský průkaz a vyplněný formulář a zaplatit poplatek. Vyřízení žádosti trvá kolem deseti dnů. Po obdržení oprávnění můžete rovnou začít podnikat.

Proces založení společnosti

Založit společnost je poměrně komplikovanější. Kromě vyřízení živnostenského listu bude nezbytná také návštěva notáře kvůli sepsání zakládacího dokumentu společnosti. Minimální obsahové požadavky na tento dokument jsou stanoveny zákonem a bez jejich sdělení notář dokument nesepíše. Před samotnou návštěvou proto musíte mít tyto náležitosti připraveny.

Poté, co obdržíte vyhotovené zakladatelské právní jednání, je třeba podat návrh soudu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Návrh je třeba podat do šesti měsíců od sepsání zakládací listiny a musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti.

Výhody společnosti

Přestože zakládací proces společnosti je pro laiky náročný, v určitých případech se vyplatí jej podstoupit. Největší výhodou podnikání prostřednictvím společnosti je absence ručení společníků za dluhy z podnikání vlastním majetkem. Pokud se Vám v podnikání nebude dařit, věřitelé se mohou domáhat úhrady svých dluhů pouze z majetku společnosti. Absence ručení společníků se uplatňuje především u společnosti s ručením omezeným, což je patrně tím hlavním důvodem, proč je právě tato společnost v České republice dlouhodobě nejpočetnějším typem obchodní společnosti.

Závěr

Kdy tedy postačí podnikat jako OSVČ a kdy je naopak lepší založit si společnost? S ohledem na absenci ručení zakladatelů společnosti se vyplatí absolvovat složitý zakládací proces v případech, kdy je podnikání spojeno obratem dosahujícím vysokých částkek. Společnost je také vhodné založit z pohledu investování – pokud bude Vaše firma úspěšná, můžete ji za nemalé peníze výhodně prodat.

Naopak podnikání jako OSVČ je vhodnější v těch případech, kdy podnikání není spojeno s velkými investicemi a náklady. V takovém případě je založení společnosti nadbytečné, protože naplno nevyužijete jednu z hlavních výhod, které nabízí – neručení společníků vlastním majetkem.

(komerční prezentace)