41 klid vFairsurence Spolek pro mateřství, který od září 2020 nabízí svým členkám možnost zajistit sebe a své miminko v každé fázi těhotenství a mateřství, nově nabízí prodej dárkových poukazů. Poukaz v hodnotě jednorázového členského příspěvku zajistí členství s komplexní podporou během těhotenství a mateřství. Jeho hlavními výhodami jsou nárok na finanční krytí v případě, že u dítěte dojde k diagnostikování závažné vrozené vývojové vady, stejně jako řada nefinančních benefitů v rámci obsáhlé informační platformy, které lze čerpat ihned po vstupu do Spolku.

Kdokoliv, kdo si přeje nejen nastávající maminky potěšit darem, který do jejich očekávání přinese více klidu a jistot, má od této chvíle možnost věnovat členství v podobě dárkového poukazu. „Poukaz na členství ve Spolku mamince zajišťuje klidnější těhotenství nejen v případech, kdy vše nejde podle plánu. Budoucím tatínkům poskytne možnost se postarat o rodinu a zakoupit opravdu smysluplný dárek nejen pro nastávající maminku, ale i celou rodinu. Pořízením poukazu mohou udělat velkou radost samozřejmě i budoucí prarodiče nebo se na poukaz mohou složit kamarádky či kolegové v práci, ze které nastávající maminka odchází na mateřskou dovolenou,“ popisují Tomáš Veselý a Pavla Škorpilová, spoluzakladatelé Fairsurence Spolku pro mateřství.

Každá obdarovaná majitelka poukazu získá nárok na všechny benefity členství, kterými jsou:

a)Finanční krytí 1 milion korun v případě, že se člence Spolku narodí dítě se závažnějším typem vývojové vady. Jejich seznam byl vybudován na základě spolupráce s odborníky, přednosty dětských klinik, kteří pomohli vytipovat vývojové vady závažnějšího typu, z pohledu dlouhodobého snížení kvality života dítěte a rodiny. Peníze rodině pomohou s výpadky příjmů spojenými s péčí o dítě, s nákupem zdravotních pomůcek či procedur, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

b)Nefinanční benefity, na které mají členky nárok již hned po vstupu do Spolku i v případě bezproblémového těhotenství:
●Neomezený počet online konzultací s odborníky (gynekologové, pediatři, výživoví poradci, ale i psychologové atd.) prostřednictvím portálu Ulékaře.cz po dobu tří let. Tento benefit může využít celá rodina členky Spolku.
●Obsahová platforma, prostřednictvím které se maminky dostanou k ověřeným informacím v podobě článků o zdraví, těhotenství a mateřství.
●Přehled nároků v rámci zdravotního a sociálního pojištění.

Praktický rozcestník se seznamem pracovišť a kontaktů na příslušné odborníky z oblasti rané a paliativní péče, nadací a dalších specializovaných organizací, které se vztahují právě k péči o dítě s vrozenou vývojovou vadou.

Zakoupení a uplatnění dárkového poukazu

Poukaz v hodnotě jednorázového členského příspěvku 5000 Kč, tedy 139 Kč měsíčně po dobu tří let, kdy má členka nárok o finanční krytí žádat, může pořídit kdokoliv: sestra, bratr, manžel, babička, strýc, přítelkyně, kolegyně atd. Lze ho zakoupit objednávkou na webových stránkách Spolku pro mateřství v sekci „Poukazy“. Jakmile proběhne objednávka prostřednictvím odeslání formuláře společně s připsáním finančních prostředků za nákup, kupujícímu bude e-mailem zaslán poukaz s unikátním kódem. Poukaz se uplatňuje během registrace do Spolku a je platný po dobu 6 měsíců od jeho doručení na e-mailovou adresu kupujícího.

Členství ve Spolku pro mateřství

Základními prvky funkčního modelu Spolku je vzájemnost a také solidarita. Členství mohou získat ženy, které přijmou stanovy Spolku, ve věku mezi 18 a 40 lety – ty, jež o dítěti přemýšlí, nebo jsou již těhotné, a to nejpozději do jednoho dne před porodem. Členský příspěvek, po jehož zaplacení nabývá člence nárok čerpat benefity, je jednorázový a činí 5000 korun. Celých 90 % z příspěvků putuje přímo do Fondu maminek s cílem pomoci potřebným maminkám. Zbývajících 10 % je určeno na zajištění široké škály nefinančních benefitů, jejich rozvoj a na provoz neziskové organizace. V případě, že finanční krytí z Fondu maminek nebude členka potřebovat, pomůže tento příspěvek jiné člence, která takové štěstí neměla.

Podporu Spolku pro mateřství vyjádřil nejen renomovaný MUDr. Lubomír Hašlík, vedoucí lékař Centra fetální medicíny ÚPMD, ale také Armáda České republiky nebo sportovkyně Zuzana Hejnová, jedna z nejúspěšnějších českých atletek. Se Spolkem spolupracuje i několik tuzemských mikroinfluencerů jako Tereza Nolet, Denisa Šuster nebo Tereza Lerch, které se v současné době zapojují do tvorby obsahu na sociálních sítích Spolku pro mateřství pro těhotné ženy v karanténě a článků o těhotenství, mateřství a zdraví.

(tz)