7800 drogSpolečnost dm drogerie markt získala ocenění HREA Excellence Award 2020 v kategorii Velké společnosti. Porotu zaujal HR počin s názvem dm akademie a profesní kvalifikace Drogista, jehož cílem je obnovení profese drogisty v České republice a zavedení interního vzdělávání v oboru drogista.

„Tradiční učební obor drogista, který umožňoval získat tyto hlubší znalosti, bohužel z českého vzdělávacího systému zcela vymizel. V současné době není možné studovat tento obor na žádné škole. Společnost dm drogerie markt ale klade velký důraz na kompetentní poradenství a kvalitu obsluhy i získávání a prohlubování znalostí v drogistickém sortimentu u svých spolupracovníků. Tento přístup dal vzniknout dlouhodobé iniciativě v rámci společnosti dm, která vyústila v zařazení povolání drogisty do Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací a v zavedení interního vzdělávacího programu dm akademie v souladu s kvalifikačním standardem nové profesní kvalifikace Drogista.

Vůbec první studenti absolvovali výuku v prvním ročníku dm akademie od dubna 2018 do dubna 2019. Byly vyučovány předměty Chemie, Ekonomika podniku, Farmakognosie, Zdravověda, Nauka o výživě a Nauka o zbožíznalství v celkové hodinové dotaci 240 vyučovacích hodin. Součástí studia byly i přednášky externistů a odborné exkurze. Do dnešního dne interní vzdělávací program absolvovalo 51 studentů a celkem 19 spolupracovníků dm úspěšně složilo zkoušku profesní kvalifikace Drogista. Další se na ni připravují."

Alena Střížová, iniciátorka projektu a vedoucí resortu Spolupracovníci společnosti dm drogerie markt 

HREA Excellence Award se každoročně udílí nejlepším projektům a profesionálům v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Slavnostní předání cen za rok 2020 a prezentace všech 32 projektů vzhledem k aktuální epidemiologické situaci proběhne v Praze na HREA Summitu 27. dubna 2021 v prostorách společnosti Oksystem. Na summitu účastníci vyberou projekt, který získá Cenu veřejnosti.

(tz)