žen y 1Ženy ovlivňují evoluci motorizmu. Vnitřní zpětná zrcátka, ukazatele směru a podélné čáry na vozovce jsou inovacemi s ženskou stopou. Úloha žen byla již v minulosti významná, ale v budoucnosti, na cestě k elektrické, sdílené a síťově propojené mobilitě, bude ještě významnější. Různé studie uživatelského a spotřebního chování ukazují, že ženy budou vzhledem ke svým zájmům a řidičským zvyklostem hrát klíčovou roli na trhu elektromobilů a sdílení vozidel. A to i jako tvůrci budoucí mobility. Například ve společnosti SEAT mají tři ženy na starosti vývoj tak důležitých oblastí pro budoucnost, jakými jsou konektivita, hlasoví asistenti nebo kyberbezpečnost. Zde jsou jejich příběhy:

Anna Homsová vyvíjí ve svých pouhých 27 letech hlasové asistenty, které budeme používat v roce 2030. Vede tým odborníků z Číny, USA a Německa, kteří zkoumají požadavky a potřeby uživatelů a vymýšlejí koncepty s desetiletým předstihem. „Hlasoví asistenti budou klíčovým prvkem příští mobility, protože jde o jednoduchý a komfortní způsob komunikace, která je stále častější v domácnostech, u mobilních telefonů, a samozřejmě i v automobilech,“ řekla Anna Homsová, inženýrka společnosti SEAT a manažerka inovačních projektů koncernu Volkswagen. Podle ní je na automobilovém světě nejvíce vzrušující transformace, kterou v současnosti prochází. „Jsme v klíčové době mnoha změn a výzev a myslím si, že je důležité se do celého procesu zapojit a přispět svou troškou do mlýna,“ zdůraznila Anna Homsová.

Konektivita je ústředním prvkem mobility současnosti i budoucnosti. Paqui Lizanaová, manažerka digitálních produktů společnosti SEAT, má ve svém zaměstnání za úkol usnadňovat používání a ovládání stále složitějších věcí. „Ve zcela síťově propojeném ekosystému budeme uživateli aktivně navrhovat nejlepší způsob, jak se dostat v jakoukoli dobu do požadovaného cíle, může to být například automobilem, na motocyklu... V nadcházejících letech budou digitální produkty klíčové k tomu, aby uživatelé mohli mít zážitky, které chtějí, a mohli si je přenášet z jednoho vozidla do druhého,“ vysvětlila Paqui Lizanaová.
Také inženýrka, avšak v oboru telekomunikací, souhlasí se svou kolegyní Annou Homsovou ohledně důležitosti současné doby. „Moc ráda realizuji změny. Jsem přesvědčena o tom, že náš přínos je velmi hodnotný, protože klíčem k inovacím je rozmanitost,“ potvrdila sedma­třicetiletá žena, která pozoruje, že počet žen v technických oborech roste. Podle údajů sdružení Women in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics – věda, technika, strojírenství a matematika) se počet inženýrek ve Velké Británii v uplynulých pěti letech zdvojnásobil a v roce 2018 dosáhl 58 000.
SEAT začal spolupracovat s katalánskou technickou univerzitou UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) na jejich programu STEM ve snaze zvýšit pro ženy atraktivitu studia technických oborů a práce v automobilovém průmyslu. Tato iniciativa se snaží propagovat technické obory mezi dětmi ve věku 9 až 12 let. Obecně se má za to, že děti si již v tomto věku vytvářejí své profesní preference. Některé inženýrky, které pracují ve společnosti SEAT, pořádají přednášky na středních školách a informují studentky o příležitostech, které na ně čekají po ukončení studia.

Mareike Grossová ze své pozice zásadním způsobem přispívá k tomu, aby byla síťově propojená mobilita budoucnosti bezpečná. Ve vývojovém oddělení společnosti SEAT vede tým elektrických systémů a kyberbezpečnosti. „Velmi intenzivně pracujeme na digitální ochraně automobilů, aby byly zabezpečeny před hypotetickými útoky,“ vysvětlila Mareike Grossová. Přestože vystudovala ekonomii, její kariéra byla vždy spojena s vývojem automobilů. Vyrůstala nedaleko Stuttgartu v Německu, města, které je baštou automobilového průmyslu. „Když jsem přišla do společnosti SEAT, měla jsem velkou radost, že jsem viděla tolik žen, které pracují ve vývoji. Myslím si, že je opravdu důležité, že jsme zde, protože musíme utvářet mobilitu, která zohledňuje různé zájmy a potřeby, mobilitu, která zahrnuje vše,“ řekla.

Podle studie, kterou vypracovala univerzita v britském Brightonu (University of Sussex) společně s Aarhuskou univerzitou v Dánsku, způsobí tyto zájmy a potřeby žen revoluci v prodejích elektromobilů. Ženy přikládají vyšší prioritu bezpečnosti a uživatelské přívětivosti, více sledují náklady a kladou větší důraz na ochranu životního prostředí. Proto má mezi ženami větší potenciál také sdílení automobilů, což potvrzuje zpráva Evropské komise. Ženy například ujedou v ročním souhrnu kratší vzdálenosti než muži. Sdílení vozidel je přitom považováno za efektivnější při ujetí 15 000 až 18 000 kilometrů ročně.

(tz)