Spolana Labe vysazovani ryb 1Po úspěšném jarním vysazení rybích násad do největší české řeky Labe vypustilo padesát dětí ze třetí a čtvrté třídy základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova v Neratovicích do jejích vod dalších 400 kilogramů ryb. Odolné původní druhy ryb, především lína obecného, štiku obecnou, sumce velkého, úhoře říčního a kapra obecného, dodala oblastní organizace Českého rybářského svazu v Neratovicích. Vysazení ryb zorganizovala a financovala Spolana, která patří do rafinérské a petrochemické skupiny Unipetrol. Během šesti let existence tohoto ekologického programu bylo do Labe vypuštěno téměř 3 000 kilogramů ryb.

„Také letos vysazujeme ryby do řeky Labe dvakrát. Na jarní výsadbu v Neratovicích u železničního mostu jsme navázali podzimní akcí, při které si děti, díky příznivému počasí, mohly opéct i špekáčky. Letos se již druhým rokem zapojily lektorky z Ekologického centra Kralupy, které si pro děti připravily soutěže s ekologickou tématikou. Zhruba padesátka dětí si z akce odnesla velký zážitek umocněný zajímavou zkušeností, vypustit do řeky vlastní živou rybu,“ uvádí Miroslav Falta, jednatel společnosti Spolana. 

Rybáři s dětmi oživili podzimní vody řeky Labe o různé druhy ryb, jako je lín obecný, amur bílý, štika obecná, sumec velký a kapr obecný. Tyto druhy ryb vytvářejí v řece vyvážené společenství, které plní řadu ekologických funkcí. „Vzhledem k velikosti, které ryby v Labi dorůstají, jsou tyto druhy zároveň cenným úlovkem zejména pro mladé začínající sportovní rybáře. Každoročně na Labi pořádáme rybářské závody, o které je tradičně velký zájem,“ vysvětluje Vladislav Náhlovský, předseda místní organizace Českého rybářského svazu, a dodává: „Pravidelné zarybňování Labe je pro udržení vodního ekosystému nezbytné.“ Spolana se podílí nejen na vysazování ryb, ale také na zajišťování co nejlepšího životního prostředí pro všechny vodní živočichy. Čistotu vody v okolí výrobního areálu dokládají výsledky pravidelného monitoringu stavu a kondice rybí populace i opakované rybářské závody.
„Pozvání jsme rádi přijali. O účast byl mezi dětmi i pedagogy veliký zájem. Děti měly možnost si podrobně prohlédnout a osahat říční ryby, ale také se dozvědět od rybářů různé zajímavosti z jejich života. Díky soutěžím připraveným Ekologickým centrem Kralupy, si děti procvičily a rozšířily své znalosti o životním prostředí a jeho ochraně,“ říká Jaroslava Šafářová, učitelka ze Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova z Neratovic.

„My jsme si pro děti připravili několik zábavných aktivit s ekologickou tématikou, protože je důležité, aby už malé děti získávaly povědomí o odpovědném chování k životnímu prostředí,“ říká Jana Krátká, lektorka Ekologického centra Kralupy nad Vltavou.

Skupina Unipetrol spolupracuje s místními rybáři také v Ústeckém kraji, kde vysazují ryby již od roku 2010. Společně vypustili do řeky Bíliny více než sedm tun ryb v hodnotě 650 tisíc Kč. Spolana ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife se stará také o pár sokola stěhovavého hnízdícího v areálu Spolany, který letos vyvedl své vůbec první mládě. Okolí výrobního areálu, zejména dočišťovací nádrž, je vyhledávaným útočištěm řady chráněných a ohrožených živočišných druhů. Čistotu areálu potvrzuje přítomnost vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného, tedy živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí.

(tz)