school 2761394 960 720Vzdělávací startup Edhance, který přináší školám digitální vzdělávací obsah a modernizuje současnou výuku v Česku, letos v říjnu přijde s prvním celoročním vzdělávacím programem určeným pro žáky pátých tříd základních škol.

Výukový materiál zábavnou a srozumitelnou formou vzdělává školáky v předmětu Informatika, který je podle zakladatelů startupu na mnohých školách zanedbávaný nebo zaměřený na nesprávná témata, což naznačuje i připravovaná kurikulární reforma ministerstva školství. Řešení Edhance školám nabízí informace využitelné pro život v 21. století, a to v plném souladu s rámcovými vzdělávacími programy. Vybraných 150 základních škol získá první rok licenci za výhodných podmínek, navíc s nadstandardní podporou zkušeného lektora z Edhance a s úvodním workshopem, kde se kantoři naučí s materiály pracovat. Přihlášky je možné podávat už nyní na www.edhance.cz

“Ačkoliv žijeme v digitální době a mobilní telefon vlastní skoro každé malé dítě, vzdělávání v oblasti informatiky je na mnoha českých školách stále nedostačující. Spíše, než učit celý rok práci s Wordem a Excelem, je pro dnešní děti zapotřebí vědět, jak mohou například efektivně vyhledávat informace na Googlu, učit je přitom kriticky myslet nebo a umět rozpoznat, které informace jsou na internetu pravdivé,” vysvětluje důvody vzniku programu Lukáš Rejchrt, zakladatel a CCO Edhance.

“Náš startup navštívilo během posledních let zhruba 1000 českých základních škol, což představuje téměř čtvrtinu těchto institucí v celé ČR. Na většině z nich je běžnou praxí, že informatiku vyučují kantoři, kterým v tomto oboru chybí dostatečné vzdělání, někteří z nich dokonce bývají takzvaně jednu lekci napřed - a navíc se zaměřují na témata, která jsou v reálném světě nepoužitelná. Z našich zkušeností také vyplývá, že většina českých “páťáků” s běžným počítačem do kontaktu téměř nepřijde, jejich znalost technologií začíná a končí u chytrých telefonů nebo tabletů. Aby z dnešních dětí dokázala vyrůst konkurenceschopná generace, je jejich důkladná průprava v digitálním světě naprosto nezbytná. To si ostatně uvědomuje i ministerstvo školství, které pro informatiku připravuje zásadní kurikulární reformu,” dodává Pavel Popluhar, CEO Edhance.

Poutavý materiál pro žáky i učitele

Komplexní výukový program Informatika I. reaguje na potřeby škol a funguje jako základní stavební prvek tohoto předmětu, který bude postupně rozvíjen. Zaměřuje se na nejaktuálnější témata a nové požadavky kompetencí pro život v 21. století. Velkou výhodou materiálů jsou pravidelné aktualizace, včetně reflektování revize RVP předmětu Informatika. Jednotlivé lekce se zaměřují na témata jako např. komunikace, digitální identita, šifrování, budoucnost digitálních technologií nebo zdraví a technologie. Cílem je usnadnit výuku pedagogům a nadchnout a motivovat žáky k rozvoji těchto kompetencí.

Součástí výukového programu jsou aplikace pro interaktivní tabuli, video materiály a interaktivní cvičení, které hravou formou vtáhnou žáky do výuky a motivují je ke kreativitě, kritickému myšlení a seberealizaci. Žáci se přirozeným způsobem učí dovednosti, které skutečně v životě upotřebí. Pedagog získá komplexní výukový materiál s metodickým návodem, který reflektuje současné trendy ve vzdělávání. Díky snadnému zadávání a automatickému vyhodnocování testů, cvičení i domácích úkolů navíc pedagog ušetří spoustu času.

Jednoduchý systém je intuitivní a přehledný, i tak ale Edhance pro prvních 150 škol nabídne sérii úvodních workshopů s účastí zkušeného lektora, na kterém se s novou platformou učitelé mohou lépe seznámit.

“Hlavním cílem nového programu Edhance je vyvolat u žáků zájem a nadšení, které si předmět jako je informatika rozhodně zaslouží. Důkladné seznámení žáků s tématem je podle nás klíčovým předpokladem pro jejich budoucí úspěšný život, ve kterém - jak už se dnes ukazuje - budou hrát digitální technologie důležitou roli,” říká Pavel Popluhar.

Více o Edhance

Edhance přináší školám digitální vzdělávací obsah s využitím jejich stávajících technických možností. Cílem společnosti je modernizovat výuku ve školách v České republice kombinací atraktivních technologií, spolupráce se zkušenými lektory a přípravy výukových programů, které ve školních osnovách často nedostávají dostatečný prostor. Studenti se díky Edhance seznamují například se základy finanční gramotnosti, zdravého životního stylu nebo uplatnění na trhu práce budoucnosti. Programy jsou školám dostupné zdarma. Nad rámec edukativního obsahu stojí Edhance za sérií workshopů TalkEd, v rámci které inspiruje pedagogy i zřizovatele škol k přípravě studentů na reálný život ve 21. století.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com