Hana Kadečková ZPV České republice trpí roztroušenou sklerózou zhruba 17 tisíc lidí. Patříme tak do žebříčku top deseti zemí na světě s nejvyšším výskytem této nemoci. Roztroušená skleróza je nejčastěji diagnostikována lidem v mladém produktivním věku, je nevyléčitelná a její průběh se časem zhoršuje. Léčba nemoci spočívá především ve zpomalení jejího průběhu a udržení kvality života nemocného.

Finančně je velice nákladná – jen Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) loni na léčbu svých 1 768 klientů s roztroušenou sklerózou, léčených v centrech specializované péče, vynaložila 441,3 miliony korun.

„Léčba roztroušené sklerózy je finančně náročná a výdaje pojišťovny v tomto směru rok od roku rostou. Zatímco před pěti lety jsme na ni vynaložili 257 milionů korun, loni to již bylo 441 milionů korun. V této sumě přitom nejsou zahrnuty další náklady na symptomatickou péči ani na kompenzační pomůcky, které jsou v rámci veřejného zdravotního pojištění pojišťovnou rovněž hrazeny,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR(na snímku). Počet klientů ZP MV ČR trpících roztroušenou sklerózou za posledních pět let vzrostl o 655 osob na současných 1 768.

Příčina nemoci neznámá

Roztroušená skleróza zůstává i v dnešní době stále velkou záhadou. Navzdory vědeckému pokroku totiž odborníci stále přesně neví, co ji způsobuje. Na rozvoji nemoci se pravděpodobně podílí celá řada vlivů od genetických až po environmentální. Jde o autoimunitní chronické onemocnění centrálního nervového systému. S roztroušenou sklerózou žije po celém světě zhruba 2,5 milionu lidí, v České republice se počet nemocných pohybuje kolem 17 tisíc. Zejména díky lepší a včasnější diagnostice se u mnoha nemocných daří nemoc podchytit už v raném stadiu.2,3,4

Široká škála příznaků

U většiny nemocných se roztroušená skleróza objeví mezi 20. a 40. rokem života, zhruba 5 % nemocných pak tvoří děti a adolescenti.1 Nemoc postihuje 2 - 3x častěji ženy než muže.2 To potvrzuje i Hana Kadečková: „Až 90 % pacientů trpí tzv. remitentní relabující formou roztroušené sklerózy, a ta je u žen přibližně 2-3x častější než u mužů. Poměr u našich pojištěnců odpovídá této obecné incidenci nemoci v populaci.“
Příznaky nemusí být u všech nemocných stejné – zatímco někdo jen trpí únavou, jiného brní končetiny, trpí závratí, má problémy s chůzí, dochází u něj ke zhoršení jemné motoriky, dvojitému či rozmazanému vidění, poruchám řeči, potýká se s inkontinencí.4 A právě rozmanitost symptomů někdy zbytečně oddaluje včasné odhalení nemoci.

Nevyléčitelná, ale léčitelná

Včasná diagnostika je přitom zásadní. Léčba v rané fázi onemocnění může významně zpomalit postup nemoci, zachovat dlouhodobě funkčnost pacienta a zabránit trvalému poškození nervů.1 V pokročilejší fázi dochází k úbytku neuronů a nemoc se stává neléčitelnou.

ZP MV ČR působí na českém trhu již šestadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Jako jediná zdravotní pojišťovna v zemi je již tři roky za sebou držitelkou prestižního mezinárodního titulu Czech Superbrands a od loňska rovněž držitelkou titulu Finančně nejzdravější zdravotní pojišťovna.

(tz)