DSC 0268Ve dnech 20. – 25. srpna 2018 se v areálu Střední zahradnické školy v Rajhradě uskutečnil již 9. ročník evropského šampionátu mladých zahradníků v odborných dovednostech. Tato soutěž se koná každé dva roky v některé evropské zahradnické škole, a to vždy v jiné zemi. Garantem soutěže bylo Společenství evropských zahradnických škol a zahradnických pedagogů se sídlem ve Švýcarsku, které sdružuje celkem 21 elitních zahradnických škol z celé EU. Organizátorem byla Střední zahradnická škola v Rajhradě.

Nad šampionátem převzal záštitu hejtman našeho kraje pan JUDr. Bohumil Šimek a ministr zemědělství ČR Ing. Miroslav Toman, CSc.

Soutěžilo se celkem ve 14 disciplínách, ve tříčlenných národních týmech, které jsou vítězi svých národních kvalifikací. Rozhodovala nejen všestrannost znalostí a dovedností soutěžících, ale i jejich fyzická a psychická zdatnost. Celá soutěž probíhala v anglickém jazyce, takže i jazyková výbava každého soutěžícího hrála velkou roli. V soutěži však nešlo jen o vítězství, ale také o to, poznat život, krásu a tradice daného jihomoravského regionu a rozvíjet mezinárodní spolupráci a přátelství.
Letos se této soutěže zúčastnilo 19 týmů. Vítězem se stal tým zahradníků ze Švýcarska. Za český tým soutěžili žáci ze Střední zahradnické školy v Rajhradě a umístili se na krásném 4. místě v Evropě.

IMG 8999Mimo vlastní soutěž byl pro účastníky připraven bohatý kulturní a společenský program. Kolektiv pedagogů školy, který soutěž skvěle připravil, je přesvědčen, že si soutěžící z letošní soutěže odnesli do svých zemí nezapomenutelné zážitky a že se mladí evropští zahradníci do našeho regionu budou rádi vracet.

PaedDr. Marek Kňažík
ředitel školy