Olomouc 2018 08 01 copyZcela nový vůz značky Dacia Dokker nyní využívají zaměstnanci APA VČAS, z.s., Olomouc, která se zabývá integrací hendikepovaných osob do společnosti pomocí sportovních aktivit. Sociální automobil ve středu 1. srpna převzal prezident sdružení Milan Svoboda. Přítomen byl ministr vnitra ČR Jan Hamáček, hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, ministr kultury a primátor města Olomouc Antonín Staněk, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jiří Zemánek a dále pak sponzoři a zástupci poděbradské reklamní agentury Kompakt, která projekt organizuje. Zaměstnanci zařízení využijí nový vůz k přepravě hendikepovaných sportovců.

Klienti i zaměstnanci APA VČAS, z.s., Olomouc se těší z čerstvě předaného vozidla v rámci projektu Sociální automobil. Tento projekt úspěšně funguje již
od devadesátých let. Od té doby Kompakt předal v České republice přes 700 automobilů. „Ve většině sociálních zařízení vozový park chybí, nebo není v uspokojivém technickém stavu a vozidla neodpovídají standardům pro přepravu klientů. Tato zařízení získávají nový automobil prostřednictvím sponzorství jen velmi obtížně. Rozhodli jsme se vzít situaci do svých rukou a pomoci těm, kteří v životě neměli stejnou startovní čáru jako my. Rád bych poděkoval všem, kteří se na financování automobilu podíleli,“ uvádí Miroslav Káninský, jednatel společnosti Kompakt.

Dacia Dokker je druhým sociálním automobilem, který bude nově k dispozici pro hendikepované sportovce ve sdružení APA VČAS, z.s., Olomouc. Sdružení poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti integrace hendikepovaných osob do společnosti pomocí sportovních aktivit v Olomouci a okolí. „Automobil nám denně pomůže při přepravě hendikepovaných sportovců. Rád bych proto poděkoval všem, kteří se na financování vozu podíleli, včetně reklamní agentury Kompakt, která celý projekt zorganizovala. Mám velkou radost z toho, že lidem nejsou ztížené životní podmínky těch, kterým pomáháme, lhostejné, a rozhodli se nás podpořit,“ uvedl Milan Svoboda, prezident sdružení APA VČAS, z.s., Olomouc.

Na financování vozu se podílelo 40 sponzorů napříč obory od velkých firem až po jednotlivce z Olomouce a okolí.

O projektu Sociální automobil
Za spoluúčasti firem a společností se poděbradská reklamní agentura Kompakt snaží o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí. Projekt stojí na systému tzv. „reklamy na kolech“ a spočívá v tom, že se mu obchodní zástupce jednou v roce po dobu tří měsíců intenzivně věnuje. Získává firmy, které jsou ochotné přispět na dobrou věc a chtějí se podílet na přípravě automobilu, jenž poputuje do některého ze sociálních zařízení. Daná organizace tak získá nejen dobrý pocit za svou dobročinnost, ale i reklamu na vozidle, které je na silnicích všem na očích.
Od roku 1997, kdy byla zahájena realizace tohoto projektu, se za pomoci firem a společností po celém území ČR podařilo předat již 700 sociálních automobilů. Vzhledem k zahraničním zkušenostem byl doposud tento projekt postaven na vozech Renault Master, Renault Kangoo a Dacia Dokker.

(tz)