yellowVe dnech 9. – 22. dubna 2018 proběhne již podesáté tradiční osvětová akce Čistá Vysočina spojená s úklidem přírody. Sběr odpadků a úklid veřejných prostranství a přírody bude probíhat v okolí silnic, v obcích a městech na Vysočině. Akci vyhlašuje krajská samospráva a místní Agenda 21 (MA21) v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina. Dobrovolníci, organizace, obce či firmy se na akci mohly přihlásit do konce února.

Kraj Vysočina bude letos v dubnu organizovat již desátý ročník úklidu přírody a veřejných prostor, do akce se každoročně zapojí tisíce účastníků. V loňském roce se s pomocí více než 22 tisíc dobrovolníků podařilo odstranit celkem 82 tun odpadků. Sběrači společnými silami vyčistili vedle okolí silnic také přes 100 kilometrů břehů řek Sázavy a Oslavy. Dobrou zprávou je, že čistota okolo silničních komunikací se postupně zlepšuje, v předcházejícím roce totiž hmotnost odstraněného odpadu dosáhla 104 tun.

Na sběru odpadu se vedle jednotlivců podílejí také obce, školy, neziskové organizace nebo firmy, které se snaží přispět k ochraně životního prostředí a zkrášlit místa pro život v kraji na pomezí Čech a Moravy. Jednou z nich je například balíková přepravní služba GLS se sídlem v Jihlavě. „Každoročně se připojujeme k úklidu kilometrového úseku státní silnice vedoucí kolem areálu naší společnosti. Registrováni jsme i pro letošní ročník a náš úsek prodlužujeme o polovinu,“ uvádí Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika. Kraj Vysočina ale vítá pomoc každého, kdo je ochotný přiložit ruku k dílu. Pytle na odpad budou k dispozici přímo na kontaktních místech.

Že má dobročinná aktivita pro ulehčení přírodě od nezodpovědného jednání smysl, dokládají dlouhodobé výsledky akce Čistá Vysočina. Od roku 2009 se do projektu zapojilo téměř 135 tisíc dobrovolníků, kteří dohromady shromáždili více než 640 tun odpadu. Jarní úklid přírody organizují i další kraje České republiky, dle iniciativy „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ bude v letošním roce hlavním úklidovým dnem sobota 7. dubna. Vedle vlastnoručního sběru odpadu lze dobročinnou aktivitu podpořit také finančně nebo materiálně, například darováním rukavic nebo pytlů na odpadky.

(tz)