businesswoman0Počet podnikatelek se v tuzemsku za posledních pět let zvýšil na 50 tisíc. Zlomovým rokem byl podle posledních údajů rok 2012, kdy se vůbec poprvé registrovalo na živnostenských odborech více žen než mužů. Počet žen/podnikatelek oproti mužům/podnikatelům za poslední rok vzrostl ve všech regionech. Tradičně nejvíce žen podniká v Praze, v těsném závěsu za ní následují moravské regiony. Tento sílící trend zaregistrovala také coworkingová centra.

Důvod, proč ženy odcházejí na volnou nohu, je spojen především s mateřskou a rodičovskou dovolenou. Možnost pracovat a zároveň si uspořádat svůj vlastní pracovní čas je pro 77 % žen hlavní motivací k zahájení podnikání. Až 66 % žen chce být nezávislými na rozhodování ostatních a 62 % žen chce naplno využít své schopnosti, které jim velké korporace s převážně mužským kolektivem nenabízejí. Silnou skupinou začínají být také ženy nad 50 let, které se často pro začátek podnikání rozhodnou po ztrátě zaměstnání a díky nezajímavým nabídkám na trhu práce. Dvě třetiny žen pak provozují volnou živnost (u mužů je to přibližně polovina) a 15 % žen se realizuje v řemeslné výrobě (u mužů jde o jednu třetinu).

Trend žen podnikatelek se promítl i do výzkumu “The Global Coworking Survey” (2017), podle kterého se od roku 2012 zvýšil počet žen pracujících v coworkingovém centru o 11 %. V roce 2016 využilo členství do jednoho roku 23 % žen, letos je to již 30 %. Podle výzkumu Aspen Institute zaměřeného na start-upy v ČR necelých 19 % dotazovaných start-upů uvedlo, že mezi jejich zakladateli byla alespoň jedna žena. Pouze 15 % žen se rozhodlo samostatně rozjet vlastní projekt. Významným impulsem, proč se ženy cítí lépe jako podnikatelky, je také fakt, že jich je ve vedoucích pozicích málo. Šance prosadit se ve více méně mužském kolektivu je tak stále nízká.

V rámci pracovních prostorů určených především ženám je populární “Pracovna Ženy s.r.o.”. Ta je nejen v Praze, ale i v dalších osmi městech po celé České republice. Větší schopnost kooperace žen mezi sebou dává také možnost vzniku čistě dámských pracovních skupin, kde se ženy navzájem motivují v profesním růstu. Jednou z nich jsou také Holky z Marketingu, které pořádaly pro své členky v říjnu cyklus přednášek v pražském coworkingovém centru IN-SPIRO. Tato skupina freelancerek, která se sdružuje kolem Pavlíny Louženské, zatím funguje především v uzavřené skupině na facebooku. Její význam je však již nyní nezpochybnitelný, protože podporuje, sdružuje a rozvíjí ženy v oboru, který je zajímá.

„Startup coworkingového centra IN-SPIRO vznikl na podporu dalších začínajících startupů, freelencerů a podnikatelů. Právě proto jsme se také spojili se skupinou Holky z Marketingu, kde můžeme pomáhat posilovat ženský element v těchto všech rovinách. V posledních měsících z této spolupráce vzešlo mnoho praktických workshopů a seminářů, které pomohly Holkám budovat kariéru, ale také posílit sebevědomí v oblasti byznysu. A to je i náš dlouhodobý cíl -> pomáhat formovat současnou českou společnost a hledat jiné inspirativní cesty, nežli klasický zaměstnanecký poměr,“ říká Lucie Kalusek, Manager IN-SPIRO.

(tz)

foto: Pixabay.com