Kdo by to řekl, že i rozdíl v póze kuřáka a kuřačky vypovídá o určité formě komunikace, respektive o rozdílu v ženské a mužské komunikaci. Účastnice VIII. výroční konference Manuálu Úspěšné Ženy (neboli „MUŽe") na téma komunikace s hravým názvem „Za vším hledej muže ANEB Ženská a mužská komunikace pod lupou" mají o čem přemýšlet. V sobotu 19. září v Grand Hotelu Bohemia byla komunikace pod drobnohledem odborníků z různých oborů, kteří umožnili přítomným pohlédnout na komunikaci optikou jejich odbornosti.
Ještě zpátky ke kuřákům a kuřačkám - že u kouření „vypadají" rozdílně, je docela pochopitelné a na první pohled zřejmé, ale co těmi rozdílnými postoji komunikují? „Žena oddálením ručky od úst odhaluje spodní část zápěstí, a to spolu s krční partií patří ke zranitelným místům. Muži, dejte pozor na odhalené krčky a křehká zápěstí, ženy tak nenápadně dávají najevo svou křehkost a vyzývají vás k ochraně," vysvětlila přítomným PhDr. Laura Janáčková, CSc., vedoucí oddělení somatopsychiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vysokoškolská kantorka a autorka mnoha publikací rozesmála a možná i udivila posluchače mnohokrát, ale ve skrytu duše bylo jejím výkladům komunikace zacházejícím až do živočišné podstaty člověka nutno dát za pravdu. Ne náhodu její přednáška nesla název „Co je považováno za erotické v neverbální komunikaci".
Na psychologické problémy vzájemného porozumění mezi ženami a muži se zaměřil prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc. Jeho odborná erudice a dlouholetá kariéra dávaly tušit ryze odbornou přednášku. Nebylo by to však věčné téma ženského a mužského pojetí komunikace, aby nevneslo panu profesorovi do úst řadu úsměvných příkladů ze života, ve kterých se musel každý poznat. Různost komunikačních stylů souvisí do značné míry s rozdílným pojetím společnosti a vlastního postavení v ní. Mužské hierarchické pojetí vede v konverzaci k instrumentálním dovednostem - informování a přesvědčování, ženské vnímání světa v jeho pospolitosti vede k akcentaci podporovacích dovedností, jako je utěšování a podpora ega. Rozdílům v komunikaci nelze přisuzovat všechny problémy ve vztazích, jejich pochopení však významně přispívá k vzájemnému porozumění. Zda se budou oba styly vlivem změn v postavení žen a mužů stále více doplňovat nebo se rozdíly budou stírat, ukáže čas.
PhDr. Táňa Nálepková nepodrobila ženskou a mužskou komunikaci žádnému teoretickému rozboru, ale postavila se za řečnický pultík, aby zpříjemnila chvíli po dobrém obědě autorským přednesem pasáží ze své knihy Ráj na dosah. Soustředěná pozornost a bezprostřední reakce ukázaly, že to byl dobrý nápad.
„Proč ženy muže (ne)chápou", tak se jmenoval příspěvek Ing. Davida Grubera, lektora celé škály dovedností. O šíři jeho zaměření svědčil i rozsah pojetí celé přednášky. S lehkostí hodnou zkušeného lektora přeskakoval David Gruber od vtipného k vážnému, od názorného k teoretickému, přičemž nebyl opomenut snad žádný z aspektů ženské a mužské komunikace. Jeden náhled ale přece dostal přednost - zkreslování. Že je v komunikaci hojně přítomné, si asi uvědomujeme všichni. Otázkou je, zda jsme schopni odhalit příčinu a případně se jí vyvarovat. Soudit celek podle jedné dominantní vlastnosti se nazývá haló efekt, generalizace - zevšeobecňování hází všechny do jednoho pytle a stěží vede k porozumění stejně jako styl vidět a slyšet jenom to, co chceme.
Stálice na nebi etikety a patronka projektu „MUŽ" vždy elegantní Eliška Hašková Coolidge opět zdůraznila, jak významnou roli v naší akceptaci okolím hraje náš zevnějšek. Význam upraveného a hlavně situaci přiměřeného zevnějšku je o to větší, že hraje prim při utváření prvního dojmu. Co pokazíme v první chvíli, se těžko a dlouho napravuje. Ani v dnešním proměňujícím se světě bychom neměli zapomínat, že upraveností nejen vypovídáme o sobě, ale vyjadřujeme také úctu vůči svému okolí.
Pohlazením na duši bylo závěrečné vystoupení lektora Mgr. Roberta Stuchlíka. Muž, jehož posláním je učit lidi pozitivnímu myšlení, racionálnímu přístupu k problémům, posilování vlastní odolnosti a dalším dovednostem, s nimiž se lépe žije, snadno naladil posluchače na pozitivní strunu. Pak už nebylo tak těžké uvěřit, že to, co si moc přejeme a na co stále myslíme, má šanci se do našeho života dostat, či dojít k rozhodnutí, že je třeba se vzepřít všemu, co nechceme a nasměrovat se tam, kam chceme. Možná to jsou známé pravdy, v podání Roberta Stuchlíka však získaly jiný rozměr. „Čistěte," zněla jeho pobídka na závěr, kdo byl přítomen, ví, co tento pokyn znamená - s pocitem odlehčení se rozcházeli účastníci za svými přáními.
Zakladatelce projektu Evě Čejkové i organizátorům konference mohou lichotit slova pana profesora Janouška: „Přiznám se, že jsem byl zprvu na rozpacích, jak tuto přednášku pro publikum, k jakému jsem ještě nehovořil, pojmout. Získal jsem však nový impuls a příprava na konferenci pro mne byla potěšením."
Sobotní setkání bylo novým impulsem i pro realizační tým. Téměř stovka účastnic a jejich neutuchající zájem vedl k okamžitému rozhodnutí. „V tématu budeme rozhodně pokračovat," řekla Eva Čejková, „následující konference v březnu 2010 přinese další díl ze seriálu komunikace. Nápadů, jak naplnit IX. výroční konferenci s názvem Za vším hledej muže ANEB Ženská a mužská komunikace pod lupou II, máme již teď plnou hlavu."
Více o projektu „MUŽ" na www.manualzeny.cz.
/tz/