Přestože oblast investic byla tradičně především mužským odvětvím, v posledních letech se na investiční trhy dostává stále více žen. Nové technologie, lepší dostupnost a popularizace, která jde ruku v ruce s dostupným vzděláváním, přivádí k investicím stále více žen, které hledají způsob, jak i v nejistých ekonomických a geopolitických podmínkách zhodnotit peníze.

Podle dat společnosti XTB tvořil v roce 2023 podíl žen mezi nově příchozími investory 12,3 %, zatímco v roce 2021 to bylo 9,1 %. Investorky mají zároveň zájem o nejnovější produkty, 11 % klientů využívajících Investiční plány v aplikaci XTB jsou právě ženy.

„Jsme svědky rozsáhlé demokratizace investování, které přestává být výsadou lidí s dostatečně vysokým kapitálem. Do investic se díky vzdělávání zapojuje široká veřejnost a investování přestává být hlavně mužskou doménou. Investorky jsou už teď nedílnou součástí nejen českého investičního prostředí,“ řekl obchodní ředitel XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka. Na platformě XTB byly ženy v roce 2023 zastoupeny celkově podílem 11 %, a od roku 2022 se tak jejich podíl zvýšil o více než 1 %.

graf1

V Česku na platformě XTB aktuálně investuje 8,3 % žen. Společně se Slovenskem, Francií, Německem a Španělskem se Česko řadí mezi země s nejmenším podílem investorek. Oproti tomu nejvíc investujících žen v Evropě můžeme najít v Rumunsku, kde jejich podíl dosahuje téměř 20 %. Podle obchodních dat je osm z deseti rumunských klientek XTB na mateřské dovolené nebo má děti, a pravděpodobně tak hledá způsob, jak zhodnocovat své úspory. Investorek by mělo v budoucnu podle předpokladů dál přibývat. Podíl žen mezi novými investory se každý rok zvyšuje, v roce 2023 dosáhl v průměru 12,3 %, zatímco v roce 2022 tento podíl tvořil 12,2 % a v roce 2021 to bylo 9,1 %.

„Ženy chtějí mít přehled o tom, kam jdou jejich peníze, na rozdíl od mužů ale nemají tendenci si o tom samy denně číst a ani to není jejich nejčastější téma u kávy. Spousta žen se ale chce starat o své peníze. Od mých studentek však vím, že většina běžně dostupného obsahu o financích je pro ně příliš abstraktní a odborná,“ komentovala Eva Kellermann, zakladatelka poradenského webu Investování pro holky. „Podle mě zájem žen o investování roste, a bude růst i do budoucna, hlavní je, aby vznikal edukativní obsah, který je lidský a srozumitelný – což se podle mě v posledních letech zlepšuje,“ dodala Eva Kellermann.

graf2

Ženy na českém investičním trhu jsou v rámci investic rozhodně opatrnější než muži, v okamžiku vstupu na finanční trhy si ale nevedou o nic hůř. Přestože průměrná hodnota trans­akcí uskutečněných muži je více než třiapůlkrát vyšší než v případě žen, průměrná hodnota jejich vkladu je stejná.
Investiční rozhodnutí žen se zároveň nijak zvlášť neliší od mužských rozhodnutí. V roce 2023 investorky preferovaly CFD investice na světové akciové trhy, především šlo o americký a německý trh, na třetím místě se v oblíbenosti mezi ženami umístily akcie NATGAS.

V případě ETF ženy v roce 2023 směřovaly investice také do zahraničí, nejvíc pak důvěřovaly právě německým a americkým fondům. Převahu napříč všemi zeměmi s výjimkou Francie měly fondy iShares. Ve výběru konkrétních akcií pak české investorky na platformě XTB v roce 2023 volily technologické firmy jako Ideanomics a Palantir Technologies, největší zájem ale vzbudily akcie americké fitness společnosti Weight Watchers International Inc. Profil průměrného investora XTB se dlouhodobě mění, nejen v rostoucím podílu žen. Každoročně například klesá průměrný věk investorů, což potvrzuje rostoucí zájem mladých lidí o investice. Ženy v tomto ohledu předčí muže, průměrný věk českých investorek je 43, muži oproti tomu jsou o rok starší. V zahraničí se ale ženy pouštějí do investování ještě dřív, je jim průměrně 39 let.

graf3

Také co se týče způsobu investování, dochází k výrazné proměně. V předchozích letech přistupovaly ženy k investování spíše konzervativně a volily přístup desktopových aplikací. V roce 2023 už ale proběhlo 69 % transakcí iniciovaných ženami pomocí mobilní aplikace.

Společnost XTB usiluje nejen o udržení stejných podmínek investování pro všechny, ale také o zpřístupnění finančních trhů komukoliv, kdo o ně má zájem. „Jak se rozšiřuje naše nabídka produktů, rozšiřuje se zároveň i počet žen, které chtějí investovat. Na 11 % všech klientů, kteří využívají nové Investiční plány pro dlouhodobé pasivní investice, jsou ženy. S novými přehlednějšími produkty chceme vyjít vstříc všem investorům a investorkám, bez ohledu na výši kapitálu, věk nebo gender. Chceme být spolehlivým partnerem a průvodcem ve finančním světě pro všechny,“ uzavřel Vladimír Holovka.

(tz)