hypertenzeHypertenzi, tedy vysoký krevní tlak, lze považovat za jednu z civilizačních chorob, které lze však v 90 % předcházet zdravým životním stylem. Vloni se s vysokým krevním tlakem léčilo přes 1,2 miliónu klientů VZP a jejich léčba stála 3,6 miliardy korun.

V nákladech přitom není zahrnuta léčba dalších souvisejících nemocí.

Hypertenze je často ze strany pacienta podceňována, neboť prvotní příznaky nemusí být zřejmé několik let. Neléčený vysoký krevní tlak může mít i fatální následky v podobě mrtvice či infarktu a zvýšené je také riziko demence.

Pro odhalení vysokého tlaku a případné včasné zahájení léčby mají zásadní význam preventivní prohlídky u praktického lékaře. Jejich součástí je právě i měření tlaku. Správná léčba vysokého tlaku je velmi důležitá, protože vede k prevenci vzniku závažných onemocnění.

Nejvíce klientů-pacientů s hypertenzí se léčilo v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. V uváděných nákladech nejsou započteny náklady na léčbu nemocí, které hypertenze může dále způsobovat. Neléčený vysoký krevní tlak je totiž v přímé souvislosti s vývojem dalších onemocnění oběhové soustavy, jako jsou ateroskleróza, cévní mozkové příhody, ischemická choroba srdeční a další. Například cévní mozkové příhody pak stojí pojišťovnu další dvě miliardy korun, péče o pacienty s infarkty bezmála 1,2 miliardy (údaje z roku 2021) atd.

Rizikové faktory pro vznik vysokého krevního tlaku můžeme rozdělit na ty, které nelze ovlivnit (věk, pohlaví, dědičnost, některá jiná onemocnění), a na ty, které je v našich silách korigovat (obezita, kouření, alkohol, nadměrné solení, stres). Klientům, kteří se chtějí hypertenze vyvarovat, nabízí VZP každoročně příspěvky na prevenci, jako je například pravidelná pohybová aktivita či odvykání kouření.

(tz)