grafJedna žena v IT na deset mužů? Propastný rozdíl, který na školách i ve firmách trvá přes 20 let, nyní začíná měnit generace Z. Děti narozené v novém tisíciletí zahodily stereotypní předsudky, že „holky nemají pro studium IT vlohy“, a pomalu posouvají statistiky ve prospěch IT žen.

Na Soukromé střední škole výpočetní techniky na pražském Proseku studovalo od jejího vzniku v roce 1994 kolem 5–10 % dívek. V praxi to znamenalo, že v každé třídě byla jedna až dvě slečny. Letos bylo do prvních ročníků přijato 11 dívek a 89 hochů. „Převaha chlapců na naší škole byla vždy markantní a naše snahy přilákat ke studiu také dívky se dlouhé roky míjely účinkem. Letos jsme ale viděli, že podíl dívek mezi uchazeči stoupl, a to se okamžitě promítlo do ‚rekordního‘ počtu přijatých studentek. Obecně se v Česku ICT odbornice potýkají s až desetinásobnou převahou mužů. Na vině však nejsou schopnosti žen jako spíš trvající předsudky společnosti, že jsou ICT profese víc vhodné pro chlapce. Je to neopodstatněné, v mnoha případech dívky logickým a strategickým myšlením chlapce předčí,“ řekl ředitel SSŠVT Martin Vodička.

Rozšířený mýtus o „mužském“ povolání posilují další stereotypní představy o ryze chlapských dovednostech – analytické myšlení, flexibilita nebo matematické schopnosti. „Práce IT spe­cialistů ale vyžaduje také trpělivost, týmovou spolupráci, komunikativnost a empatii – tedy vlastnosti obvykle připisované ženám. V praxi se velmi oceňuje samostatnost, organizovanost a disciplína, aby byl IT odborník schopen nalézt vlastní cestu k řešení problému a precizně ji naplnil. Takovou schopnost někdy postrádají i nejlepší ajťáci, zatímco dívky ji mívají už od mládí přirozeně v sobě,“ připomněl ředitel IT školy. „Na druhou stranu, když už se dívka ke studiu IT rozhodne, je na převahu chlapců – mužů připravená a máloco ji rozhodí i později na podobně obsazeném pracovišti,“ zmínil Martin Vodička. Z jeho zkušeností tíhne většina studentek k programování, které je velmi žádaným oborem a kde vyniká jejich logické myšlení. Stejně tak jsou ale dívky schopné ve správě počítačových sítí nebo v grafice.

Podle údajů Eurostatu zaujímali v roce 2021 odborníci na ICT v Česku 2,2 % zaměstnané populace, což je stejné číslo jako průměr EU. Ženy mezi ICT specialisty ale tvoří jen 12 % a v tom je Česká republika na úplném chvostu Evropy, daleko za průměrnými 19 %. „Ještě do roku 2005 byl podíl žen v ICT profesích v Čes­ku vyšší, ale později se propadl. Důvodem bylo, že ženy v začátcích rozvoje informačních technologií zastávaly více nekvalifikovaných pozic, které s dalším rozmachem technologií zanikly, a tím kleslo i procento žen v ICT. Ve skutečnosti je nízké zastoupení žen v oboru dlouhodobý stav a drží se téměř neměnně kolem 10–12 %. Nyní však nastupují studenti, kteří to mohou změnit,“ uvedl Martin Vodička směrem ke generaci Z, tedy dětí narozených do online světa v rozmezí let 1995–2010.

Odpovídají tomu také statistiky počtu studentů ICT oborů na vysokých školách v Česku. Zatímco na počátku tisíciletí převažovali chlapci nad dívkami víc než sedminásobně, loni už připadlo na jednu studentku ICT oboru „jen“ 4,5 studenta.

Nedostatek studentek a absolventek ICT se logicky promítá i na pracovní trh. ICT odbornice bývají pro svoje kvality ve firmách velmi žádané. Tzv. soft-skills jsou v pracovních kolektivech stejně důležité jako technologické znalosti, a právě v těch ženy často dominují. „Do ryze mužských týmů v technických firmách mohou ženy vnést jiný pohled na věc a kreativitu. Ve vývoji aplikací uplatňují schopnost vcítit se do pocitu uživatele, zaměstnavateli je ceněná jejich vstřícná komunikace a sociální cítění nebo cit pro detail. Firmy pak mohou ajťačkám na oplátku nabídnout volnější pracovní závazky, než skýtají jiné pozice mimo ICT, které nebrání založení rodiny,“ poukázal Martin Vodička.

(tz)