OCP 2023 vitezky katego rie Velkaü spolecînostSoutěž Ocenění Českých Podnikatelek 2023 zná své vítězky. Do finále 16. ročníku OCP postoupilo 106 žen, kterým se daří rozvíjet své firmy i v době, která přináší mnoho výzev. Porota ocenila majitelky nejlepších podniků v celkem osmi kategoriích.

Loni bylo z 24 403 firem ve stoprocentním vlastnictví ženy vybráno 1975 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky, z nichž vzešlo 106 účastnic finále. Obrat podniků, vedených finalistkami soutěže, dosáhl v roce 2022 zhruba tří miliard korun a zaměstnávaly více než 1700 lidí. Téměř polovina žen, které bojovaly ve finále, vede rodinné podniky, 65 z nich se projektu OCP zúčastnilo vůbec poprvé.

Tradičně si úspěšné podnikatelky rozdělily ceny v kategoriích podle velikosti firmy. Rozdána byla také další ocenění pod patronací partnerů projektu.
Záštitu uplynulému ročníku udělilo stejně jako v předchozích letech Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Patronkou se stala Silke Horáková, spolumajitelka nakladatelství Albatros Media.

Novinkou se stala Cena pro nejzajímavější franšízu. Pořadatelé projektu chtěli podpořit ženy, které jsou schopny na základě franšízového systému skvěle rozvíjet zmíněný businessový model, případně jej samy vytvořit, a poskytnout tím příležitost dalším podnikatelům.

Kdo se do soutěže mohl zapojit?

  • Majitelka, která je českou občankou a držitelkou stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu).
  • Majitelka podniku s ročním obratem od deseti miliónů korun.
  • Majitelka firmy, která vede podvojné účetnictví nejméně po dobu čtyř let.

Do soutěže se podnikatelky tradičně hlásí na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu vybírá na základě analýzy. V té se loni mimo jiné zohlednily také výsledky účetních závěrek za roky 2020 až 2021, závěrka z roku 2022 měla informativní charakter.

Ženy majitelky zvládají krizová léta
České podnikatelky potvrdily zejména v krizových letech podle organizátorů soutěže svou sílu a houževnatost, pracovitost, ale také schopnost inovovat a přizpůsobovat se novým podmínkám. „Absolutním přínosem tohoto projektu je to, jak přirozeně ukazuje, co ženy dokážou vytvořit i v mnoha typicky mužských oborech. Přidanou hodnotu to přináší každé firmě. Ženy často mluví o tom, že podnikání je pro ně obrovskou formou svobody, která jim umožňuje tvořit přesně to, co chtějí a kdy chtějí. Mnohdy se prý ani necítí být pouze podnikatelkami, ale jde jim především o naplňování vize. Samotná cesta je pro ně často důležitější než cíl,“ sdělila Helena Kohoutová, zakladatelka projektu OCP a Podnikatelské platformy Helas – Budujeme Hrdé Česko.

Zajímavostí je, že pouze pětina semifinalistek tohoto ročníku byla mladší 41 let a necelá třetina ve věku od 41 do 50 let. Zastoupeny jsou tedy především starší ročníky: asi 22 % tvořily ženy nad 61 let. Jejich firmy jsou nicméně relativně mladé.

Dvě pětiny semifinalistek založily své firmy po roce 2013, na trhu tudíž působí deset let a méně. Naopak jen 12 % podniků semifinalistek existuje více než čtvrt století.

Naprostá většina firem patří výší obratu mezi malé až střední společnosti. Pouze pět z nich vykázalo roční tržby převyšující sto miliónů korun. Ukazuje se tak, jak významné jsou pro českou ekonomiku malé a střední firmy.

Výjimečná žena a osobnost
Kategorii Výjimečná podnikatelka si i loni vzala pod svou patronaci skupina ČSOB. Ta podporuje digitalizaci a elektronizaci české společnosti. „Nicméně jsme si zároveň dobře vědomi toho, že není možné zapomínat ani na tradiční obory a aktivity, které stále spoluvytvářejí krevní oběh naší ekonomiky. Záměrně jsme tedy letos vyzdvihli společnost, která má úžasný podnikatelský příběh v jednom z těchto oborů – velkoobchod železářského zboží a spojovacího materiálu, bez kterých se ani v době umělé inteligence neobejdeme. Vedle toho si velmi vážíme rozhodnosti, se kterou společnost Handy Corp investuje do obnovitelných zdrojů energie,“ popsal volbu vítěze Martin Pěchouček, ředitel útvaru Rozvoj obchodu a klimatická změna vztahového bankovnictví ČSOB.

Cena za výjimečný růst firmy byla v roce 2023 předána pod patronací společností Ecovis Facta, která je zároveň auditorem projektu. Co je podle auditora klíčové pro to, aby firmy rostly nejen v době hojnosti, ale i v krizových letech? „Žijeme v turbulentní době, a nejen v době krize, ale i růstu je zapotřebí flexibilní přístup. Klíčová je rovnováha spočívající v kvalitním produktu, diverzifikaci portfolia a kvalifikovaném týmu. Když tuto kombinaci spojíme s dlouhodobou strategií a efektivním finančním řízením, poskytuje to firmě výborné předpoklady pro dlouhodobý růst,“ shrnula Simona Fialová, partner společnosti Ecovis Facta.

Novinkou je ocenění franšíz
Novinkou minulého ročníku OCP je Cena pro nejzajímavější franšízu. Patronem soutěže se stala loňská držitelka ocenění v soutěži Kamila Kleiblová, majitelka společnosti Kleiblová s.r.o. Proč je podle ní dobré oceňovat v podobných podnikatelských soutěžích i zástupce franšíz? „Franšízing je podnikání jako každé jiné. Někdy kolují mýty, že je to jednoduchý způsob podnikání a jistá investice. Opak je pravdou a bez pevné vůle, tvrdé práce a odvahy zainvestovat nemůže být toto podnikání úspěšné,“ upozornila Kamila Kleiblová, majitelka Kleiblová s.r.o.

Podle ní je navíc důležité najít vzájemnou vazbu a pochopení mezi franšízantem a poskytovatelem licence. „Bylo mi velkým potěšením zjistit, že na našem trhu jsou nejen dámy, které jsou franšízantkami, ale jsou zde i franšízorky poskytující licence na projekty, které samy vytvořily,“ rekapitulovala Kamila Kleiblová.

Historicky první vítězka-franšízorka ji oslovila svým podnikatelským záměrem a tím, jaký je ze strany potencionálních franšízantů zájem rozvíjet koncept, který vytvořila. Obrovské zapálení vítězky, pocit zodpovědnosti za svoji práci, vztah k zaměstnancům a kolegům, a nastavená strategie byly pro Kamilu Kleiblovou hlavními kritérii výběru.

Vítězky jednotlivých kategorií:OCP 2023 viüteîzky 16. rocîniüku

Malá společnost
1. DEV Pack s.r.o. – Dagmar Poláchová
2. EKO-MIL s.r.o. – Marie Stránská
3. Centrum rehabilitační péče s.r.o. – Jadwiga Paličková

Střední společnost
1. Denim Stores, s.r.o. – Hana Tošnarová
2. A.V.Z. – KOVO s.r.o. – Zdeňka Kalčicová
3. 27Jewelry s.r.o. – Lenka Kerlická

Velká společnost
1. Petsatur s.r.o. – Dana Javoříková
2. AC-T servis, spol. s r.o. – Jana Erbová
3. EF Group s.r.o. – Erika Nábělek Eliášová

Cena ČSOB – Výjimečná podnikatelka
Handy corp. s.r.o. – Hana Baštýřová

Cena odpovědného podnikání pod patronací Skanska Residential
Save CZ s.r.o. – Marcela Malinská

Cena pro výrobní podnik v rukách české ženy pod patronací IN – EKO Team
Kovomet Trade s.r.o. – Kristýna Vozková

Cena za inovativní řešení pod patronací Generali Česká pojišťovna
Euregnia, s.r.o. – Ivona Huňková

Cena za digitální transformaci pod patronací Microsoft & DataClue
Databig s.r.o. – Alexandra Belingerová

Cena za výjimečný růst firmy pod patronací Ecovis Facta
ELVA Pharma Czech s.r.o. – Šárka Vaculíková

Cena pro nejzajímavější franchisu pod patronací Kleiblová
Designex Food s.r.o. – Lucie Remer

(tz)