oknaj VEKRAMezinárodně uznávanou certifikaci TÜV NORD v segmentu výroby, prodeje a montáže oken, dveří a stínicí techniky, včetně odpovídajícího servisu, jako první a dosud jediný český výrobce získala značka VEKRA. Certifikace, platná od podzimu 2019, každému zákazníkovi zaručuje pevně dané, na sebe navazující procesní kroky, díky kterým získává garanci kvality nejen samotné výroby každého okna, dveří a stínění, ale i potvrzení jejich správné konstrukce odpovídající jejich umístění v domě, systémové montáže a záručního servisu.
Značka VEKRA, největší český výrobce oken a vchodových dveří, nabízející kompletní dodávku na klíč, včetně interiérových dveří a interiérového i exteriérového stínění, získala na podzim roku 2019 mezinárodně uznávanou procesní certifikaci TÜV NORD, a to jako první na území České republiky.

Myšlenka, která vedla k tomu, že se VEKRA pustila do složitého systému získání certifikace, je jednoduchá. Každý, kdo si pořizuje nová okna, chce mít jistotu, že dostane kvalitní výrobek správné konstrukce, odborně provedenou montáž, která odpovídá povaze a nárokům konkrétního prvku, a  servis v případě problémů – a přesně to zaručuje „dodávka na klíč od VEKRY“.

„Výroba a montáž oken je velmi specifické odvětví. Existuje mnoho výrobců, ještě více prodejců a nespočetně montážníků. Tyto často nezávisle pracující články v procesu dodávky oken mohou zákazníkovi skrývat řadu úskalí. Pro zákazníka však bohužel bývá často tím nejdůležitějším cena oken. Ta se primárně odvíjí od konstrukce a použitých materiálů. Ve snaze nabídnout co nejlevnější okna, se potom někteří výrobci snaží uspořit na materiálu, případně vyrobit prvky nevhodné konstrukce. Bohužel často aniž by věděli, co čím dál složitější okenní systémy vyžadují. Bez ohledu na materiál se totiž dá vyrobit prakticky cokoliv. Provedení montáže může být dáno více méně na úvaze montážníků na místě. Dodavatel takových oken sice nabídne obvyklou prodlouženou záruku, ale ta vůbec neindikuje kvalitu výrobků a dodávky. Skutečná kvalita je totiž z velké části skryta uvnitř profilů a pod omítkou, a může se tak projevit až po několika letech,“ popisuje Jan Tušl, generální ředitel značky VEKRA.

Klienti značky VEKRA ale chtějí kvalitnější výrobek s životností desítky let, a navíc umí dobře počítat. Proto systém dodávky VEKRA na klíč zahrnuje absolutní kontrolu celého dodavatelského procesu realizace zakázky. A právě tento celý proces byl předmětem prověření ze strany TÜV NORD.

Samotná certifikace probíhala přibližně sedm měsíců a potvrdila, že VEKRA s vlastním týmem techniků, dělníků a montážníků používá promyšlený postup realizace dodávek svých výrobků na klíč. Požadavky mezinárodních ISO norem v oblastech systému řízení kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a energetiky jsou tak jen minimálním předpokladem pro udělenou certifikaci.

Systémy zaručující kvalitu svých produktů a služeb buduje značka VEKRA dlouhodobě. Konkrétním příkladem může být i fakt, že jako jediný výrobce oken a vchodových dveří na českém trhu má funkční systém kontroly montáží přímo v terénu. „Abychom zajistili zákazníkovi správně provedenou montáž, jsou naši montážníci nejenom školeni na různé typy stavebních materiálů, ale navíc jsou pod neustálou interní kontrolou. Náš tým montážních techniků ve svěřeném regionu denně provádí přímo na stavbách systémovou i náhodnou kontrolu práce jednotlivých montážních skupin. Máme tak pod kontrolou nejenom všechny větší a technicky složitější stavby, ale i většinu běžných montáží tak, abychom zajistili jejich úplnou správnost, a tím i plnou spokojenost našich zákazníků. A to není snadné, protože ročně namontujeme téměř půl milionu oken. Navíc každá stavba a rekonstrukce je jiná a vyžaduje specifický přístup. Právě proto jsme se rozhodli všechny nestandardní situace řešit přísně systémově tak, aby každý věděl, jak v dané situaci postupovat. Celý výsledek pak odpovídá těm nejpřísnějším kritériím. Technické normy jsou pro VEKRU jen minimálním standardem, protože naším cílem je maximální životnost celého systému – okno, dveře a jejich připojení do stavby. Úzce to totiž souvisí s tématem, kterému se v poslední době intenzivně věnujeme, a to je ZDRAVÉ BYDLENÍ,“ dodává Jan Tušl.

Ročně technici a montážníci VEKRA realizují přibližně 15 000 zakázek. Jsou tak stále v terénu, kde pomáhají zákazníkům, a nepřetržitě získávají zkušenosti, protože stavební materiály a postupy jdou mílovými kroky dopředu. Toto vše se pak promítá do interních standardů VEKRA, a to od poradenství, přes konstrukci a výrobu, až po montáž do konkrétního typu stavby. Výsledek pak tvoří celek, který se odráží v důrazu na maximální životnost a dlouhodobou spokojenost zákazníka VEKRA.
Popsaný systém je ale pouze prvním krokem v celkovém úsilí značky VEKRA o perfektní zákaznický servis. To se týká jak koncových zákazníků, tak projektantů. „Pro odbornou veřejnost, projektanty a architekty máme zpracován, a již také aktivně provozujeme, systém našich produktů v digitální podobě tzv. BIM. V současnosti totiž digitální projektování živě proniká i do oblasti rodinných domů a menších projektů,“ prozrazuje Jan Tušl.

Pro koncové zákazníky je pak připravena aplikace VEKRA, kterou má na svém iPadu každý odborný technik. Ta zahrnuje jak informace důležité k výběru prvků, tak především rozšířenou realitu, ve které může zákazník přímo na modelu vidět, jak bude jím zvolený prvek vypadat, a případně si může přímo s technikem VEKRY namodelovat jeho různé varianty.
Tím ovšem úsilí značky VEKRA nekončí. „Průmysl 4.0 a s ním související digitalizace a automatizace jsou pro nás prioritou. Před lety jsme začali s automatizací a digitalizací procesu výroby, jejího plánování, včetně skladového hospodářství. Loni proběhla rozsáhlá digitalizace obchodních procesů, plánování a optimalizací montáží a servisu. Právě nyní pracujeme na systémovém spojení s montážníky v terénu. VEKRA tak nehledá úspory tam, kde by mohly negativně ovlivnit kvalitu výrobku a odvedené práce. Spoříme ale například tím, že optimalizujeme dojezdové trasy a vytížení našich montážních čet,“ dodává na závěr generální ředitel značky VEKRA Jan Tušl.

VEKRA

Značka první volby zákazníků v ČR v segmentu oken, vchodových dveří a souvisejících doplňků. Značka zaměřená na vysokou kvalitu a odpovědnost při výrobě svých produktů ze dřeva, plastu, hliníku i dřevohliníku. Vždy jedinečná řešení pro konkrétní zakázku, kvalitní materiály, špičkové zpracování, důraz na dodržení technologických postupů. Svým zákazníkům nabízí komplexní služby od úvodního poradenství a profesionálního řešení konstrukce, přes výrobu, až po odbornou instalaci všech prvků a následný potřebný servis - to vše je dnes značka VEKRA. Na českém trhu funguje od počátku devadesátých let. Více na www.vekra.cz.

(tz)