prazdne fitko2 zdroj 3dfitness cz websizeAž 43 % provozovatelů uvádí aktuální návštěvnost nižší než 50 % ve srovnání s obdobím před pandemií covid-19. Téměř 60 % z nich navíc čelí vyšším nákladům (čtvrtině provozovatelů vzrostly o více než 30 %). To je aktuální stav, v němž se podle bleskového průzkumu České komory fitness nacházejí česká fitness centra, bazény a sauny. Nejvíce návštěvníků se prokazuje očkovacím certifikátem.

„Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a očekávanému zpřísnění pravidel pro služby, včetně sportovišť, bazénů a saun, jsme chtěli zjistit, jaká je jejich aktuální návštěvnost v porovnání s rokem 2019. Dále jsme chtěli zmapovat aktuální náklady provozovatelů vzhledem k narůstajícím cenám energií, mezd apod.,“ uvedla Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness. Průzkum byl určen především provozovatelům fitness center, ale zapojila se i další sportoviště, bazény a sauny – celkem 339 subjektů z celé České republiky. Nejvíce z Prahy (18,6 %), Jihomoravského (15 %) a Středočeského kraje (13,9 %).

Z aktuálního průzkumu vyplývá, že návštěvnost fitness centrům v porovnání s rokem 2019 rapidně klesla. „Až 43 % provozovatelů uvádí aktuální návštěvnost nižší než 50 %. Pouhých 14,5 % respondentů uvádí 80% a vyšší návštěvnost oproti předpandemickému stavu. Z průzkumu také vyplývá, že vyšší návštěvnost je přímo úměrná krajům s velkými městy. Více než 43 % respondentů uvedlo, že k nim kvůli aktuálním protipandemickým opatřením nechodí více než 30 % klientů,“ dodala Jana Havrdová.

Česká komora fitness se také ptala, jakým dokladem o bezinfekčnosti se klienti prokazují nejčastěji. Vyšší návštěvnost koresponduje s proočkovaností klientů. V krajích, kde provozovatelé uvádějí vyšší návštěvnost, se totiž klienti častěji prokazují certifikátem o očkování – celkově tak podle průzkumů činí dvě třetiny návštěvníků. Možnosti předložit certifikát o prodělané nemoci, negativní AG/PCR test nebo absolvovat samotest na místě využívá zbývající třetina.
„Co se týče aktuální finanční situace provozovatelů sportovišť, ptali jsme se, zda a jak jim vzrostly náklady. Čtvrtině provozovatelů vzrostly náklady o více než 30 %. Jako nejproblematičtější nákladovou položku jednoznačně uvádějí ceny energií (51,3 % provozovatelů), dále zvýšené náklady na hygienické potřeby (15,9 %) a mzdové náklady (11,2 %),“ vysvětlila Jana Havrdová.

Pravidelná pohybová aktivita je přitom podle odborníků tou nejlepší prevencí pro řadu nemocí, jako je nadváha, obezita, diabetes, vysoký krevní tlak atd. „Aktuální data také potvrzují jasnou souvislost mezi nedostatkem pohybu, nezdravým životním stylem a závažnějším průběhem onemocnění covid-19. Obecnou zkušeností provozovatelů sportovišť je to, že lidé, kteří se necítí zdravotně dobře, cvičit nechodí. Hlavním zájmem provozovatelů je nabídnout své služby široké veřejnosti trvale a bezpečně, aby se všichni, kdo se o své zdraví starají, mohli pravidelně hýbat. Díky pravidelné fyzické aktivitě je možné získat a udržet si dobrou kondici, náladu či imunitu, které potřebujeme více než dříve. Pohyb by měl být jedním z hlavních nástrojů boje proti většině nemocí, nejen proti covid-19,“ potvrdila Jana Havrdová.

(tz)