0cp 2Projekt Ocenění Českých Podnikatelek prozradí již počtrnácté jména úspěšných podnikatelek, kterým se i v dnešní nelehké době daří rozvíjet své firmy. Vítězky vzejdou z rekordního počtu žen, semifinalistek je letos nejvíce od začátku projektu. Dvě kategorie jsou úplnou novinkou – Cena odpovědného podnikání pod patronací Vodafone Czech Republic a Cena Pro Výrobní Podnik V Rukách České Ženy pod patronací Atelier-S.

Patronkou 14. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. Záštitu letošnímu ročníku udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Kromě začlenění nových kategorií došlo i k jedné významné změně v pravidlech. Nově se může soutěže zúčastnit vítězka už po dvou letech od svého předchozího vítězství, nikoli až po čtyřech ročnících.

Ženy zvládly tíhu odpovědnosti

„Vnímám jako velmi důležité zejména v této době zdůraznit a ocenit úspěchy českých podnikatelek, kterým se i přes abnormální podmínky a neuvěřitelné překážky daří jít stále dál, rozvíjet své firmy, starat se o své zaměstnance. Je nutné ocenit jejich usilovnou píli a nezlomnou vytrvalost a zároveň vyzdvihnout jejich morální, sociální a ekonomický přínos. To vše s ohledem na to, že současná doba spojená s pandemií na ně v mnoha případech opravdu naložila velkou tíhu zodpovědnosti,“ řekla zakladatelka OCP a Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko Helena Kohoutová.
„Kromě starosti o vlastní business, o to, jak bude fungovat v tomto turbulentním období, se tyto ženy musely ve větší míře věnovat i péči o domácnost, mnohdy i v roli učitelek převzít odpovědnost za vzdělávání svých dětí. Proto mám velkou radost z toho, že letos budou vítězky vybrány z největšího počtu podnikatelek, které vyhověly kritériím, v historii celé soutěže,“ doplnila Helena Kohoutová. Neméně důležitým aspektem je podle ní i vzájemné propojení těchto podnikatelek s dalšími leadery v platformě českých firem, které jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli. „Členové podnikatelské platformy, kterou Agentura Helas vytváří již od roku 1997, jsou české podnikatelky, podnikatelé, manažerky a manažeři firem. Jsou to zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé osobnosti, a především: nevzdávají se. Spolu mají vzácnou možnost vytvořit si vlastní společné mikroklima, kde se dobré české firmy vzájemně podrží. Propojí se, najdou nové zdroje, kontakty, příležitosti i inspiraci a úlevu v pocitu, že nejsou sami,“ dodala Helena Kohoutová.
Vítězky vzejdou z 25 760 kandidátek, které vyhověly kritériím soutěže a z nichž odborný garant, společnost CRIF – Czech Credit Bureau, nominoval 2455 semifinalistek. 599 z nich se nominace dočkalo poprvé v historii soutěže.

Životní zkušenosti hrají prim

Nejvíce letošních semifinalistek (44 %) začalo podnikat v období, kdy jim bylo 31 až 40 let. „Je pravděpodobné, že nejdříve sbíraly cenné zkušenosti, které pak využily při rozjezdu vlastních podnikatelských aktivit, což je určitě rozumné. Nejvíce z nich (39 %) podniká v Praze a četné zastoupení mají rovněž podnikatelky z Jihomoravského a Středočeského kraje,“ popsal místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger. „Z celkového počtu společností ve výlučném vlastnictví žen, které se letos dostaly do závěru soutěže, jich téměř třetina (32 %) působí na trhu 10–15 let. To vše vypovídá o tom, že úspěšné podnikatelky dnes můžeme hledat především mezi ženami, které začínají podnikat ve středních letech a jež mají určité životní zkušenosti, které dobře zúročují ve svém businessu. Vítám rovněž skutečnost, že téměř čtvrtina podnikatelek byla do letošní soutěže nominována vůbec poprvé za období jejího konání,“ komentoval Pavel Finger.
„Každý, kdo má odvahu podnikat, si zaslouží uznání. Nemyslím si, že ženy mají v tomto a priori těžší pozici, ale mají ji specifickou, což ještě více zdůraznila doba pandemie, která dala pojmu skloubení mateřských a pracovních povinností zcela nový rozměr. Ocenění těch nejúspěšnějších znamená ukázat příklady, že to celé snažení dává smysl. Jejich příběhy jsou motivací a povzbuzením pro ostatní,“ sdělila patronka letošního ročníku Kateřina Kadlecová, CEO společnosti USSPA.
Záštitu letošnímu ročníku udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Rok 2020 a také první polovina roku letošního představuje zkoušku pro všechny, a pro podnikatelky to platí o to víc, protože práci musely skloubit s péčí a vzděláváním dětí, které zůstaly doma. Nejen za to si podnikavé ženy zasluhují respekt a uznání. Na MPO jsme i na ně mysleli, mimo jiné jsme tak připravili ošetřovné pro OSVČ a podnikatelky mohly využít i další kompenzační programy,“ poznamenal vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.
Podle ministra pokračuje MPO bez ohledu na covid také ve snaze odbourat byrokracii a plnit opatření ze Živnostenského balíčku. „Děláme celou řadu dalších věcí pro to, abychom ženám--podnikatelkám pomohli a usnadnili život. Rozhodně si to zaslouží,“ řekl.
Generální partner projektu, ČSOB, udělí i letos cenu v kategorii Výjimečná podnikatelka. „Za každým podnikáním se skrývá silný osobní i pracovní příběh. V minulosti jsme oceňovali dámy – podnikatelky, které se dokázaly vydat netradiční cestou, dokázaly vybočit, dělat věci jinak či prokázaly vysokou míru odvahy, a staly se tak inspirací pro ostatní. Loňský rok byl pro řadu firem velkou zkouškou a zároveň ukázal, že štěstí a úspěch přeje připraveným. Právě takovou by se měla stát vítězka v kategorii Výjimečná podnikatelka,“ vysvětlil Pavel Prokop, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.
Společenská odpovědnost a #holkazfabriky
Pod patronací společnosti Vodafone Czech Republic, která je jedním z hlavních partnerů projektu, bude historicky poprvé udělena Cena odpovědného podnikání. „Podnikatelky letos nově ohodnotíme i z hlediska toho, jak odpovědně ke svému podnikání přistupují. Porota se v této kategorii podívá na dopady přihlášených podnikatelských aktivit na životní prostředí, ale i na to, jak podnikatelky a jejich firmy dbají na péči a rozvoj svých zaměstnanců a zda pozitivně přispívají ke komunitě, ve které žijí,“ poznamenala k nové kategorii Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelného podnikání Vodafone Czech Republic.
Novým hlavním partnerem letošního ročníku a zároveň i patronem nové kategorie Cena pro výrobní podnik v rukách české ženy se stal Atelier-S. Tato kategorie si s sebou nese jako jediná samostatný hashtag #holkazfabriky.
„Jsme nábytkáři, a naše odvětví je právě takovou tradiční výrobou, ovlivněnou zapojením moderních technologií. Fandím všem, kteří podnikají, a pochopitelně i ženám. Proto se mi líbí Ocenění Českých Podnikatelek, zviditelňuje firmy, které vlastní a řídí ženy. Budu rád, když naše cena pomůže podpoře české výrobní firmy, protože si všichni nyní procházíme krizí způsobenou covidem. Věřím, že to holky ve fabrikách potěší,“ uvedl Petr Šrámek, majitel společnosti Atelier-S, který sám podniká již přes 30 let.

Nechybějí ceny
za digitální transformaci a inovace

O tom, která z dam letos získá Cenu za digitální transformaci, letos rozhodnou představitelé hlavních partnerů OCP, společností Microsoft a DAQUAS. „Podnikatelky a podnikatelé se během pandemie dostali do situace, kdy museli velmi rychle řešit implementaci nových technologií, aby byli schopni udržet svoji firmu v chodu. Tento první krok se většině povedl. Nyní je ale potřeba vyřešit další kroky a odpovědět si na otázky, zda tyto technologie zajišťují maximální zabezpečení dat, naplňují potřeby firmy, umožňují napojení na ostatní systémy a procesy, a hlavně zda pomáhají podniku růst. Společnost Microsoft a její partneři budou čes­kým firmám pomáhat s těmito kroky a s budováním digitální kultury v režimu hybridní práce, kdy část pracovníků je fyzicky v kanceláři a část mimo kancelář,“ popsal Partner Business & Development Lead, Microsoft Jakub Mádle.
„Na úspěšných podnikatelkách je úžasná schopnost uvěřit, že každý problém, který se jim připlete do cesty, má nějaké řešení. Ta víra je totiž nezbytná pro to, aby to řešení nakonec dokázaly najít. My už budeme hledat jen to nejkreativnější a nejpřínosnější řešení, které vzniklo s podporou moderního IT. A všímat si, zda při tom také došlo na práci s uživateli, aby je dokázali bez stresu a smysluplně využít, a na zajištění bezpečnosti dat,“ doplnila Darina Vodrážková, Strategy Lead společnosti DAQUAS, s.r.o.
Cena za inovativní řešení bude předána pod patronací Generali Česká pojišťovna, která je také hlavním partnerem projektu. „Vítězkou ceny GČP za inovaci se pro rok 2021 stane úspěšná žena podnikatelka, která dobu, jež většinu firem a lidí zmrazila, využila k inovaci takových rozměrů, že pomohla nejenom svojí firmě, ale hlavně ostatním,“ prozradila Šárka Dolanská, regionální ředitelka Praha 2, Generali Česká Distribuce a.s., dceřiná společnost Generali České pojišťovny a.s.
Auditorem letošního ročníku Ocenění Českých Podnikatelek je společnost ESOP. „Situace na trhu v oblasti účetnictví a daní se výrazně změnila. V oblasti daňové nám k běžným – řádným záležitostem přibylo ještě mnoho mimořádných, daných různými opatřeními a podporami v souvislosti s pandemií. Nehledě na skutečnost, že omezené přístupy v komunikaci a nemocnost zavinily zpoždění, a teď máme velmi stresující období do 1. července, kdy jako daňoví poradci podáváme daňová přiznání k dani z příjmů a auditním klientům ověřujeme závěrky. V této situaci nám čím dále více pomáhá digitalizace a moderní formy online komunikace. Zjišťujeme, že nám šetří čas pro naši odbornou práci,“ nastínila Daniela Burianová, auditor a daňový poradce společnosti ESOP účetní a daňová kancelář.
„Pracujeme pro řadu rodinných firem, které pokud nebyly v oblasti uzavřených profesí a pandemií, prošly většinou s dobrými výsledky. Dále pracujeme pro řadu neziskových organizací, například v oblasti školství a sociálních služeb, které za sebou mají velmi náročné období, a my jsme toto s nimi právě v oblasti zajišťování podkladů pro jejich financování sdíleli,“ doplnila Daniela Burianová.

Vyhlášení bude na podzim

Podnikatelky se mohou do letošního ročníku hlásit do 29. září 2021. Vyhlášení vítězek proběhne na přelomu listopadu a prosince. „Ráda bych na tomto místě vyzvala všechny ženy, které vyhověly kritériím soutěže, aby využily šance a do projektu Ocenění Českých Podnikatelek se přihlásily. Máte za sebou těžký rok, ve kterém jste se musely věnovat nejen rozvoji svého podnikání, ale také se vypořádat se všemi složitostmi, které covid-19 nám, podnikatelkám, přinesl. A to si zaslouží velké ocenění,“ uzavřela Helena Kohoutová.
Do Ocenění Českých Podnikatelek – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu vybral na základě analýzy, v níž se mimo jiné zohledňuje i dostupnost účetních závěrek za roky 2017–2019, minimální roční obrat firem od deseti miliónů Kč
(tržby roku 2019) a hodnocení iRating ve stupních 1–11. Splňovat musí pravidlo 100% vlastnictví a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně čtyři roky.

Soutěžní kategorie:

 • Česká podnikatelka,
  která podnik vlastní a řídí
  Udělují se ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat
  10–30 miliónů Kč), Střední společnost (roční obrat 30–80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více).
 • Cena ČSOB – Výjimečná podnikatelka

Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, její vliv na obohacení trhu nebo společnosti a další aspekty její činnosti. Uděluje se jedna cena.

 • Cena odpovědného podnikání – pod patronací Vodafone Czech Republic

Firma oceněná v této kategorii splňuje kritéria soutěže a je hodnocena z pohledu odpovědného přístupu k podnikání. Tím je míněno dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do firemní strategie i každodenních firemních aktivit. Jde o zohledňování dopadů podnikání na životní prostředí a o vytváření společenských a sociálních inovací a změn, které zkvalitňují život lidí, zlepšují veřejný prostor nebo propojují firmy a komunity k veřejnému prospěchu. Uděluje se jedna cena.

 • Cena pro výrobní podnik v rukách české ženy – pod patronací Atelier-S

Firma oceněná v této kategorii splňuje kritéria soutěže a je určena pro ženy, které vlastní a vedou výrobní závod v klasických odvětvích řemesel a průmyslu. Kategorie má vlastní hashtag #holkazfabriky.

 • Cena za výjimečný růst firmy

Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

 • Cena za inovativní řešení – pod patronací Generali České pojišťovny

Zde se hodnotí inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

 • Cena za digitální transformaci – pod patronací Microsoft a DAQUAS

V rámci této kategorie hledají vyhlašovatelé příklady toho, jak české firmy pomocí moderních technologií zlepšily své podnikání v různých oblastech. Například, jak díky moderním technologiím lépe a efektivněji oslovují své zákazníky nebo dávají svým zaměstnancům prostor pro hledání vlastních cest k dosažení cílů a umožňují jim lépe sladit pracovní a osobní život. Nebo jak zlepšují své procesy a provoz (od výroby přes logistiku a administrativu až po marketing), či díky moderním technologiím inovují nebo vytváří zcela nové produkty a služby. Uděluje se jedna cena.

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek – OCP podporuje české podnikatelky, oceňuje jejich projekty, inovace, ekonomický růst, osobní přístup, společenský dopad a kultivaci podnikatelského prostředí. Již od roku 2008 poukazuje na společenskou odpovědnost drženou v rukou českých žen a pomáhá budovat hrdé Česko. Podnikatelkám přináší nové zkušenosti a inspiraci, a nabízí příležitost získat nový nadhled, a ještě větší uspokojení z podnikání. 
www.oceneniceskychpodnikatelek.cz