masterNejlepší podmínky pro podnikání mají ženy v Izraeli. Vyplývá to z nové studie Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2020 (MIWE 2020), která porovnává podmínky pro podnikání žen v 58 zemích světa. Na druhém místě skončily Spojené státy americké, které byly loni první, následované Švýcarskem. Česká republika je na 45. místě mezi Ugandou a Nigérii. Celých 87 % podnikatelek podle studie uvedlo, že aktuální světová pandemie covid-19 nepříznivě ovlivnila jejich podnikání.

Studie Mastercard Index of Women Entrepreneurs (Index žen podnikatelek, MIWE) 2020 již počtvrté upozorňuje na obrovský socioekonomický přínos podnikatelek po celém světě a poskytuje přehled o faktorech, které ovlivňují či brzdí jejich postup. MIWE 2020 porovnává podmínky žen v podnikání v období před a po pandemii v 58 zemích, ve kterých žije téměř 80 % ženské pracovní síly.

Ukázkovým příkladem podpory žen v podnikání může být Izrael, který skočil ze 4. místa v roce 2019 na první místo v roce 2020, čímž předběhl Spojené státy americké (ty se loni umístily na 2. místě). Cílem Izraele je do dvou let zdvojnásobit počet žen na pozici podnikatelek. Za jeho prvním místem v žebříčku stojí velká podpora malých a středních podniků, v čemž se loni vyšplhal na 1. místo oproti 42. místu v předloňském roce. Podobný skok zaznamenalo Švýcarsko, které si loni v oblasti podpory ze strany státu vůči malým a středním podnikům zlepšilo pozici z 11. místa na místo 3.

Na vysokých příčkách indexu se umístily i země s obecně nižší životní úrovní, jako například Malajsie (26), Botswana (31), Mexiko (34) či Uruguay (35). Česká republika v roce 2020 skončila 45. místě mezi Ugandou a Nigérii. Aktuálně je v Čechách podíl žen mezi majiteli podniků 23,3 %.

Umístění v žebříčku závisí na porovnání tří faktorů:
1. Pokrok v ekonomickém a profesním postavení žen jako podnikatelek, lídrů a profesionálů.
2. Dostupnost znalostních a finančních prostředků – míra pokroku vyššího vzdělávání žen, míra a úspěšnost při žádosti o podnikatelské půjčky a úroveň podpory ze strany státu.
3. Faktory podporující podnikání – míra podnikatelských a socioekonomických podmínek umožňující ženám úspěšné podnikání.

Podle prvního parametru skončila Česká republika až na 49. místě. Co se týče dostupnosti znalostních a finančních prostředků, bylo Česko 41. V oblasti faktorů podporujících podnikání se Česká republika umístila na 29. místě.

Studie poskytuje také analýzu následků pandemické krize na pracující ženy ve světě a zdůrazňuje efektivní podpůrné metody k obnovení či udržení práce. I když se mohou v různých zemích lišit, jako nejefektivnější se prokázala být pomocná opatření pro malé a střední podniky – od platových dotací a dovolenkových schémat až po fiskální výpomoc.
„Krize vždy odhalí nedokonalosti systémů a covid se o to řádně postaral. Byli jsme svědky šokujících rozdílů mezi muži a ženami, kterým ženy v businessu čelí. Ale na rozdíl od jiných ekonomických krizí dal covid vládám, které se na to dostatečně zaměřily, příležitost k uskutečnění pozitivních změn,“ řekla Sue Kelsey, výkonná viceprezidentka pro globální spotřebitelské produkty a finanční začlenění Mastercard.

Prostřednictvím této studie se Mastercard zavazuje vládám, podnikům a jednotlivcům poskytovat informace, které poslouží při rozhodování a implementaci podpory rovnoprávnosti pohlaví v podnikání. Loňská zpráva šíří jednu z mnoha částí její mise, která se snaží o pokrokovost a podporu znevýhodněných osob – v roce 2020 rozšířil Mastercard svůj záva-
zek v oblasti finančního začlenění o cíl do ro-ku 2025 přivést do digitální ekonomiky miliardu fyzických osob a 50 miliónů mikro a malých podniků. Součástí tohoto závazku je poskytování přímé pomoci 25 miliónům podnikatelek v podobě finanční podpory, mentoringu či technologií, které podpoří jejich podnikání.
Celosvětově podporuje Mastercard dívky se zájmem o vědecko-technické obory. Jedním z projektů je například Girls4Tech, díky kterému má Mastercard za cíl vzdělat až pět miliónů žen a dívek do roku 2025. Programu se za šest let svého fungování doposud zúčastnilo již 800 000 dívek z 27 zemí všech kontinentů. Další projekty Mastercard realizuje například v Africe a Mexiku.

(tz)