a ii 1V rámci dalšího ročníku konference Dell Technologies Forum se uskutečnilo setkání zaměřující se na ženy v technologických oborech. Hlavním tématem bylo jejich zastoupení a role v IT firmách. Z diskuze vyplynulo, že nejde jen o mezigenderovou spravedlnost a vyváženost, ale v sázce je i prosperita a úspěch firem. Genderová rozmanitost totiž přináší o 21 % vyšší zisky a lepší schopnost přizpůsobovat se. Ačkoliv na světě žije 51 % mužů a 49 % žen, poměr zastoupení mužů a žen v IT je 75 % ku 25 %.

Na dotaz, zda respondenti znají nějakou ženu zastávající ředitelskou pozici, 4 % uvedla jméno Siri či Alexa a 92 % lidí neodpovědělo, ukázala studie Glass Ceiling Index. Katerina Athanasopoulou, ředitelka regionálního marketingu v Dell Technologies pro Střední a východní Evropu, se v panelové diskuzi Women in Technology zaměřila na rozmanitost a začlenění zaměstnanců. Kladla důraz na rovnoprávnost žen v technologických společnostech a hovořila o tom, jak lze pracovní prostředí udělat více genderově spravedlivější. Důležité je zdůraznit, že se předsudky v pracovním prostředí neobjevují pouze s ohledem na pohlaví, ale i náboženství, sexuální orientaci, věk, kulturu a sociální pozadí, ze kterého zaměstnanec pochází. „Diverzita a inkluze je pro nás důležitá i z obchodního pohledu. Pomáhá nám růst a inovovat, je tak zásadní pro náš dlouhodobý úspěch. Víme, že rozmanitější tým je silnější tým. Také proto u nás považujeme rovnocenné postavení žen a mužů za jednu z priorit,“ řekl Jiří Kysela, generální ředitel Dell Česká republika.

V IT světě je velmi důležité ptát se žen na názor a nepředpokládat, že se například na určitý problém či právě probíhající projekt dívají stejně. Je totiž zcela možné, že řešení, které se z mužského pohledu hledá obtížně, ženy najdou snáze.

Co firma získá díky tomu, že podporuje rozmanitost a začlenění zaměstnanců?

  • Finanční výhody. Podle studie Harvard Business Review přináší genderová rozmanitost firmě vyšší zisky, a to o 21 %.
  • Inovace a konkurenceschopnost. Firmy, které se zaměřují na podporu diverzity, jsou konkurenceschopnější. Na 70 % společností uvedlo, že se jim díky tomu daří působit na více trzích.
  • Lidské zdroje. Díky rozmanitosti se stane firma atraktivnější pro potenciální zaměstnance, jelikož 67 % uchazečů o zaměstnání dává přednost různorodému týmu a vnímá to jako velice důležitý faktor při rozhodování o budoucí pracovní pozici.

Společnost Dell Technologies má zavedeny různé programy týkající se diverzity a inkluze, aby zajistila podporu rozmanitosti a začlenění na pracovišti. Tyto programy souvisejí s posilováním rovnocenného postavení žen a mužů, podporováním správné komunikace v pracovním týmu, se snahou pochopit etnické a kulturní cíle zaměstnanců, a také s dodržováním zavedených strategických iniciativ. Jedním takovým programem je MARC (Many Advocating Real Change), který pomáhá zaměstnancům na vedoucích pozicích rozpoznat a bojovat proti nevědomým předsudkům. Jsou to totiž právě předsudky, které omezují podnikání a mohou snadno ovlivnit HR oddělení při hledání potenciálu u zaměstnanců.
V České republice je 18% rozdíl ve mzdách mužů a žen, ten je o 2 % vyšší než evropský průměr. Česko dělá pomalé krůčky k rovnoprávnosti v zaměstnání, a aby tuto rovnoprávnost firmy podpořily, je podle Kateriny Athanasopoulou potřeba, aby organizace zavedly začleňovací program, ujistily se, že vedoucí zaměstnanci podporují rozmanitost mezi pracovníky a zabývají se všemi oblastmi diverzity.

(tz)