ob álkyO tom, že i v digitálním světě k nám patří poštovní obálka, vypovídala naše anketa v listopadové Madam Business. Sedmi podnikatelek a manažerek jsme se ptali, zda ji v korespondenci používají, jaký význam jí přikládají, jaký k ní mají vztah. Partnerem ankety byla společnost KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o. Kterou odpověď vybral jako nejlepší Ing. David Kotajný, MBA, ředitel uvedené firmy? To se dočtete v následujících řádcích, které nám David Kotajný zaslal:

„Rád bych touto cestou poděkoval redakci časopisu Prosperita a přílohy Madam Business za průzkum mezi ženami nazvaný Poštovní obálka k nám patří i v digitálním světě. Myslím si, že jak samotná otázka, tak i zacílení na ženy, podnikatelky a manažerky, bylo velmi zdařilé. Kdo jiný než právě ženy, má před námi muži náskok v citu pro krásu a estetiku?
Pro nás jako výrobce poštovních obálek však závěr z tohoto průzkumu nevyšel dobře. Potvrdil se jinak již obecný trend, nám v posledních letech dobře známý, a to postupného ústupu od zasílání zpráv, smluv, přání atd. v písemné podobě na papíře vloženém do poštovní obálky. Rád bych nicméně poděkoval všem zástupkyním českých společností za jejich krásná, a někdy i velmi výstižná vyjádření názoru na poštovní obálku. Bylo naším záměrem již v samém úvodu této zpovědi odměnit malým dárkem nám nejlépe znějící odpověď. Rád bych tedy velmi ocenil příspěvek Heleny Kohoutové, jednatelky společnosti Agentura HELAS, s.r.o. A to nejen proto, že odkazuje na krásu tradice našich babiček a dědečků při využívání poštovních obálek, ale také proto, že zároveň odkazuje na Anglii (a dle našich zkušeností je tomu podobně i v jiných zemích západní Evropy), kde si ještě stále v oblasti marketingu cení poštovní obálky jako významného nosiče informace a prezentace společnosti. Proč tomu tak není v ČR, to opravdu nevím...“

Vítězce Heleně Kohoutové blahopřejeme a přejeme jí, aby do její firmy přicházely obálky jen s těmi nejlepšími zprávami. Od KRKONOŠSKÝCH OBÁLEK obdrží pěkný dárek.

(tz)