jana.merunkováRozhovorů s Janou Merunkovou, ředitelkou a spoluzakladatelkou yourchance o.p.s., jste na našich stránkách četli několik. Tentokrát jsem se ptala mezi řádky na to, jak se jí daří nalézat cestu k úspěchu:

Jste ředitelkou a spoluzakladatelkou yourchance o.p.s., co považujete za svůj největší profesní úspěch?

Za svůj největší úspěch v této roli pokládám skutečnost, že mě naši dárci a partneři považují za důvěryhodného správce peněz, kterými podporují činnost yourchance. Možná to zní banálně, ale pro mě je to vlastně to nejdůležitější.

A daří se vám nacházet partnerství s firmami?

Za roky existence yourchance máme navázaná dlouhodobá partnerství, která jsou dobrým základem pro naši činnost. Ať už jde o našeho strategického partnera – Nadaci DRFG, Nadaci KB Jistota nebo Mercedes-Benz. V letošním roce jsme ke spolupráci získali také společnost CTP, která se stala naším generálním partnerem. Podporuje nás ale také celá řada drobných dárců, kterým se líbí, co děláme, a chtějí být součástí této společenské změny.

Které jsou pro vás hlavní argumenty, chcete-li, aby firmy podporovaly neziskový sektor?

Víte, jako věřící člověk jsem přesvědčená o jedné pravdě: „Komu je dáno, od toho je očekáváno.“ A vím, že to „dáno“ neznamená „bez práce“. Je to o tom, že vám byly dány schopnosti, talenty, předpoklady, příležitosti, věřící by řekli také požehnání. A pokud jste je dobře využila, dobře s nimi hospodařila, máte úspěch – osobní i finanční. Druhou stranou této mince je odpovědnost. A čím větší úspěch máte, tím větší díl odpovědnosti za společnost, ve které žijete, byste měla nést. Já vidím yourchance jako partnera těchto lidí, který zajišťuje, že zmiňovaný díl odpovědnosti je vykonáván s potřebnou odborností a měřitelným dopadem.

Zásadním tématem pro yourchance je vzdělávání mládeže v oblasti zacházení s penězi. Jsou na tom skutečně mladí lidé tak špatně?

Záleží s čím nebo s kým srovnáváte. Osobně si myslím, že příliš důvodů k jásotu není. Z průzkumů a statistik vyplývá, že řada mladých lidí žije v rodinách, které nemají zdravé finanční návyky, tím pádem nemají přirozený příklad, jak by se měli rozhodovat správně. A to se bavíme o základech typu „děláme si pravidelný rozpočet“, „máme stanovené finanční cíle“, „máme vytvořenou finanční rezervu na šest měsíců života rodiny“. Navíc mladí lidé často podléhají pokušení rychlých půjček na zcela zbytečné věci. Jsou ochotni se zadlužit jen proto, aby měli lepší telefon nebo značkové oblečení. Je to velmi nešťastná snaha zvýšit si sebevědomí a být přijat kamarády, protože mám to, co oni. Myslím, že je třeba děti a mládež vzdělávat nejen o penězích, ale o hodnotách v širších souvislostech.

Pracujete 24 hodin denně, po celý týden. Kde čerpáte energii a inspiraci?

Určitě nemohu souhlasit, že bych pracovala až tak intenzivně. Je pravda, že toho musím zvládnout hodně, ale odolejte, když děláte, co vás baví a naplňuje... Poslání a vize yourchance jsou pro mě velkým motorem, který mě udržuje v pohybu. Neznamená to ale, že bych se nevěnovala svým dalším aktivitám, rodině a že bych si nenašla čas jen tak relaxovat.

Prozradíte, co zásadního vás čeká v tomto roce?

Letošní rok je rokem růstu. Spolupráce s CTP nám umožnila zejména rozšíření služeb projektu Začni správně v regionech. S Nadací DRFG jsme vyjeli do zahraničí a čeká nás další rozvoj obou projektů, jak Začni správně, tak Finanční gramotnosti do škol.

ptala se Eva Brixi

partneři yourchance:
CTP, Nadace DRFG,
Mercedes-Benz, KB Jistota